Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

Zelftest burnout

Zelftest voor een burnout

Vermoedt u een burn-out? Denkt u aan herstel of vraagt u zich af of u voldoende hersteld bent om weer aan het werk te kunnen gaan? Speciaal voor dit soort vraagstukken zijn er diverse zelftests voor burn-out. Een van deze tests is de UBOS-test, een test die is ontworpen voor volwassenen en de mate van uw burn-out meet.

Doel van de test

UBOS is de afkorting van Utrechtse Burn-Out Schaal. Deze zelftest voor burn-out is in staat om werknemers met burn-out klachten te onderscheiden van gezonde werknemers. Ook is deze kan deze zelftest burn-out klachten onderscheiden van andere klachten, zoals psychische klachten. Deze zelftest is beschikbaar in UBOS-A (algemeen), UBOS-L (leerkrachten) en UBOS-C (contactuele beroepen). De test is gevoelig voor veranderingen en kan zodoende worden ingezet als evaluatie van preventieve trajecten en behandelprogramma’s.

Inhoud en scoring

De zelftest voor burn-out van UBOS bestaat uit 15 items die onder te verdelen zijn in drie sub-schalen:

  1. Emotionele uitputting: het gevoel helemaal op te zijn als gevolg van werk.
  2. Mentale distantie: een afstandelijke, weinig betrokken houding tegenover de eigen werkzaamheden.
  3. Competentie: in hoeverre men zich in staat voelt om de werkzaamheden goed te verrichten.

De gestelde vragen moeten beantwoord worden op basis van een puntschaal. 0 punten staat voor nooit en 6 punten staat voor dagelijks. Zo kunt u een score geven aan iedere vraagstelling uit de burn-out zelftest. De totale score wordt voor elk van de drie sub-schalen bepaald. Hieruit ontstaat een gecombineerde totaalscore die een oordeel vormt over de mate van uw burn-out. Naast de totaalscore is ook een aparte score op elk van de drie sub-schalen mogelijk.

Herstellen van een burn-out

Vaak kunt u alleen volledig van een burn-out herstellen met een deskundig, professioneel herstelprogramma. Hiervoor is een goede diagnose van essentieel belang. Stichting Burnout werkt hiervoor mede met de burn-out zelftest van UBOS, een test waarvan de betrouwbaarheid inmiddels bewezen is. Wilt u meer inzicht in de mate van uw burn-out of vermoedt u een burn-out? Neem contact met ons op, zodat we u de zelftest kunnen doorsturen. Ook met alle overige vragen omtrent uw burn-out helpen we u graag.