Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

Wetenschappelijk onderzoek burn-out

Pagina's die in meer detail gaan

Overige 2019

70% van werknemers vindt dat werk privé negatief beïnvloedt: https://blog.vikingdirect.nl/70-werknemers-zegt-dat-werk-hun-priveleven-negatief-beinvloedt/

TNO rapport 'Arbobalans 2018' met centraal: toename burnout

30 januari 2019. Het TNO signaleert een stijging van burnoutklachten, en stelt als verklaring centraal: het toenemende patroon van ‘stijgende eisen, verminderde persoonlijke regelruimte’, volledig in lijn met de theorie van Karasek.

Download hier het TNO rapport als pdf: Arbobalans-2018-TNO-stijging-burnout-rapport

Onderzoek en wetenschap

Wetenschap – onderzoek – burnout – ook door Stichting Burnout

Hoofd researcher bij Stichting Burnout: Jean Philippe Blankert PhD, zie https://burnout.nl/scientific-publications-of-jean-philippe-blankert-phd/

met als een van de biologische specialisaties: biomarkers of burnout:
https://www.researchgate.net/project/Biomarkers-of-burnout

Wij vervolgen meteen artikel over onze eigen methode van ‘burnout analyse’ met behulp van onze BBTI-ingevuld-met-cijfers-en-tekst-1-2-1

Onze burnoutherstelmethode SB-2015 is de enige burnout behandel methode die wetenschappelijk is goedgekeurd: ga naar Google Scholar, geef in ‘burnout herstel methode’ en de onze komt als eerste en enige naar boven. De kunst van burnout – herstel 17 juni 2015

Hieronder volgt:

1. goede wetenschappelijke burnout literatuur
2. psychologisch onderzoek naar burnout

voor

3. fysieke kant van burnout/ fysiologie van burnout is een aparte pagina gemaakt (klik)

4. onderzoek naar ‘wat is een succesvol burnout herstel PROGRAMMA’?

1. Goede wetenschappelijke burnout literatuur

Burnout als toestand

Populair-wetenschappelijke artikelen over burnout zult u in elke zoekmachine bij overvloed vinden. Meestal laten de schrijvers zich meer leiden door ‘wat zou goed verkopen?’ dan door onderzoek en werkelijkheid.

In de medische literatuur en wetenschap is burnout geclassificeerd in de: ‘International Classification of Diseases’, ICD-10 – ‘a state of virtual exhaustion’ (category # Z73.0). Onder ‘burnoutsymptomen’ gaven wij al de definitie van dr. C. Maslach, elke insider bekend.

Onderstaand volgt een lijst van wetenschappelijke literatuur die internationaal maatgevend is. Mede daarom is deze in het Engels. De lezer die liever Nederlands wil kan speuren naar vertalingen, maar loopt ook het gevaar op Nederlandstalige schrijvers te stoten die hun visie schrijven zonder dat deze internationaal getoetst is. Nederland is een klein taalgebied en het is daarom gemakkelijk om een boek uit te brengen (weinig concurrentie).

Wij bemoedigen het lezen van oorspronkelijke bronnen in de oorspronkelijke taal en geven, absoluut zonder pretentie volledig te willen zijn, de volgende lijst:

 • ‘The burnout syndrome: current research, theory, interventions’ ed. by John W. Jones, PhD, 1981, London House Press, Congres Card Catalog number 81-84967
 • ‘Career Burnout”causes & cures’ Ayala Pines and Elliot Aronson, The Free Press, 1981, ISBN 0-02-925353-5
 • ‘Job stress and burnout: research, theory and intervention perspectives’ ed. by Whiton Stewart Paine, A Sage Focus Edition, ISBN 0-8039-1847-X, 1982
 • ‘The cost of caring’ by Cristina Maslach, 1982/2003, ISHK, ISBN 1-883536-35-9
 • Professional burnout: recent developments in theory and research’ ed. by Wilmar B. Schaufeli, Christina Maslach, Tadeusz Marek, Taylor & Francis, 1993, ISBN 1-56032-683-2 ‘
 • ‘The truth about burnout’ Christina Maslach, Michael P. Leiter, 1997, John WIley & Sons, ISBN 0-7879-0874-6
 • ‘Banishing Burnout’ Michael P. Leiter, Christina Maslach, Wiley 2005, ISBN 0-7879-7608-3
 • 2014: ‘Burnout at work: a psychological perspective’ – click Amazon (Maslach & Leiter)
 • Een samenvatting van 35 jaar burnout-wetenschap vindt u op deze 17 pagina’s PDF:  35-jaar-burnout-wetenschap-research-onderzoek-1973-2008

Een goede wetenschappelijk verantwoorde inleiding in ‘Definition, recognition and prevention approaches – burnout’ vindt u in bijgaande manual (Google Scholar): BOIT_theoretical_abstract_2705 refreshed

Stresstheorie, burnout als plotselinge emotionele uitputting na jarenlange opbouw van chronische stress

Niet iedereen die jarenlang chronische stress meemaakt, krijgt een burnout. Sommige mensen zijn typisch meer het type van ‘hart vaat ziekten’, andere van burnout.

Om het ontstaan van de bur nout te begrijpen is het onontbeerlijk goed op de hoogte te zijn van Arbeids- en Organisatiepsychologie, en belangrijke stress theorieen.

Een MIJLPAAL is Lazarus met ‘Stress, Appraisal and Coping’ – https://www.amazon.co.uk/Stress-Appraisal-Coping-Richard-Lazarus/dp/0826141919/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1508854094&sr=8-1&keywords=lazarus+stress+coping

Een goed overzicht van stress literatuur wordt gegeven door Krohne, in een PDF Krohne_Stress

Zeer recent zijn de werken van dr. Korvac en dr. Karasek (Job Demand Resources, ‘High demands, low control’ ) e.d.

Leiter en Maslach hebben ook eens beschreven welke typische 6 organisatiegebieden burnout veroorzaken: 6 areas burnout wellmd.stanford.edu docu…s Reversing Burnout

Uiteraard zijn met deze theorie ook tests verbonden (los van de 4DKL, SCL 90 en Ubos voor burnout als TOESTAND), en voor deze tests heeft Stichting Burnout licenties.

De Multidisciplinaire Richtlijn burnout – MDRL burnout – is ook een uitstekende uitleg van burnout en kan dienen ter ‘psychoeducatie’ MDRL-richtlijn-Overspanning-Burnout-burn-out

Zelfhulpboeken

Natuurlijk zijn er legio zelfhulboeken te krijgen, ook in het Nederlands, maar die zijn vaak twijfelachtig:

 • omdat ze niet aansluiten bij wetenschappelijk onderzoek….vaak beweert een schrijver wat die wil, maar is het niet door anderen getest
 • men geeft allerlei hulpmiddelen (meestal: gehalte ‘paardemiddelen’) aan een individu maar gaat niet in op de match met de omgeving. ‘Zeg vaker nee’ en ‘Trek je grenzen’ leest thuis aardig op de bank maar gaat niet in op de dynamiek op de werkplek.

Eigen artikelen Stichting Burnout

In de navolgende PDF leest u de kwantitatieve resultaten van Stichting Burnout, evenals onze kwalitatief wetenschappelijke onderbouwing van ons programma Effectiviteitonderonderbouwing12PSmethodeStichtingBurnoutSSjan2016-SBonly

Voor degenen die weinig gevoel hebben voor depressie en burnout en ze door elkaar halen, is volgend artikel vaak erg verhelderend, tabel met 15 aspecten waarop burnout en depressie van elkaar verschillen: article differential-analysis-burnout-mdd-depression-symptoms-v2

De google Scholar, Researchgate inclusief Researchgate reputation pagina van onze neurowetenschapper Dr. ir. J Philippe Blankert MA (click zin)

2. Verder psychologisch onderzoek naar burnout

Stichting Burnout gaat VERDER dan de Ubos en MBI (Maslach Burnout Inventory) uit 1986: BBTI

Wij hebben de BBTI ontwikkeld, ‘ Blankert Burnout Trigger Inventory’ die mensen erg nuttig vinden bij het herbeleven van hun burnout, en de ontstaansgeschiedenis van burnout na te gaan aan de hand van 40 factoren. Vraag vrijblijvend de test aan.

Ook is Stichting Burnout de eerste die onderzoek heeft gedaan en doet naar het verband tussen HSP (Highly Sensitive Person) en burnout. Publicaties volgen.

Verder heeft Stichting Burnout ook de eerste ‘differentiaal test tussen burnout en depressie’ gemaakt, waardoor het onderscheid beter te maken is. Vraag ons ernaar.

Tevens hebben wij een tabel ontwikkeld van factoren die a) of typisch zijn voor burnout, niet voor depressie b) typisch voor depressie, maar niet voor burnout c) in beide voorkomen. Dit is uiterst nuttig om te differentieren tussen de twee. Vraag ons naar deze tabel.

Verder is Stichting Burnout de eerste die – ter wereld? – een openbaar specifiek op burnout ontworpen programma VRIJ geeft met bereikte effectiviteit en op welke wetenschappelijke pijlers het programma is gebaseerd – zie effectiviteit en wetenschappelijke onderbouwing Effectiviteitonderonderbouwing12PSmethodeStichtingBurnoutSSjan2016-SBonly. Wij noemen het ‘ Problem Solving’ therapy, direct probleemgericht oplossen, in principe in 12 sessies, daarom ‘ PS12’ (PS van Problem Solving). Burnout Recovery 12 sessions UKPh-pdf (1)

De meeste andere bureaus gebruiken een algemene methode, zoals CGT, cognitieve gedragstherapie, die ze dan als ‘ Haarlemmerolie’ voor alle problemen gebruiken. HSKL is hierop een positieve uitzondering, het heeft een voor burnout op maat gemaate CGT.

Nieuw onderzoek startend 9 juni 2015

Het verband tussen HSP en de meest geliefde teamrol die men inneemt, volgens het Belbin teamrollen model. Dit is relevant, omdat
a) de helft van de burnouters HSP is
b) het wel in kunnen nemen van je ‘lievelingsrol’ in een team je veel energie geeft, en het moeten innemen van een ‘niet natuurlijke rol’ je energie kost en regelmatig tot burnout leidt.

Lees meer op deze HSP pagina: https://burnout.nl/hoogsensitief-highly-sensitive-person-test-27-items-Nederlands.html

3. De fysieke kant – fysiologische kant – van burnout

De grondlegger van het onderzoek naar de fysiologie van stress ‘in het algemeen’, eigenlijk voorkomend bij elke ziekte (!!) is geweest: Dr. Hans Selye, met zijn boek ‘The life of stress’.

Voor de fysieke kant van burnout hebben wij overigens ook een aparte pagina gemaakt – https://burnout.nl/diagnose/fysiologie-fysieke-kant-burn-out/

Publicatie Stichting Burnout Januari 2015 over de BIOLOGIE van burnout en chronische stress, en de somatische meting hiervan.

Biology-of-burnout-per-biologic-system-nervous-immune-endocrine-measurements-Blankert-Jan-20151

‘Burnout en metabolisme’ wordt thans (2015) onderzocht door met ons verbonden gepromoveerde microbioloog Dr. ir JP Blankert MA. (Dr. van PhD neurobiology, niet van arts).

Daarnaast beschikt Stichting Burnout over een database van honderden Google Scholar wetenschappelijke artikelem over burnout.

In 2016 heeft Stichting Burnout succesvol een test ontwikkeld om de aantasting van het denkvermogen bij burnout te bewijzen: burnout-ers doen er ruim twee maal zo lang over als ‘controls’, zie wederom pagina ‘fysiologie van burnout’.

In 2017 verscheen, op 4 februari, een doorslaggevend artikel in een medisch tijdschrijft met twee biomarkers, APG en BAP, die een ’emotioneel uitgeputte toestand’ ook fysiek bewijzen. Zie onze pagina ‘fysiologie van burnout’

4. Wat is een succesvol burnoutherstel PROGRAMMA?

Veel moeilijker dan de populaire pers-vraag van ‘1001 tips’ is hoe een CONSISTENT SUCCESVOL BURNOUT HERSTELPROGRAMMA eruit moet zien; met kop en staart, en niet ‘honderd trucs tegelijk’. Bovendien: wie alleen met ‘trucs’ werkt komt niet ver.

In 2006 bestond, bij oprichting van Stichting Burnout, volgens ons geen enkel burnout herstel programma. Er bestonden wel diverse therapieeën, zoals cognitieve gedragstherapie, maar geen therapievorm die op ‘burnout’ was afgestemd.

Wij hebben toen een ontwerp gemaakt en verfijnd, het 12sessiekortPS-v41. Dat was meer op grond van ervaring, gevoel, en logisch afleiden dan ‘onderzoek’.

Het programma werkte goed, en de gedachten erachter, en onderbouwing werden gepubliceerd Effectiviteitonderonderbouwing12PSmethodeStichtingBurnoutSSjan2016-SBonly

In de loop van de laatste jaren kwam steeds meer onderzoek uit het verleden online beschikbaar, met name door de komst van http://scholar.google.com

Daarom konden wij in 2015 het beste combineren van ons eigen programma, en bestaand onderzoek naar succesvol burnoutherstel. In het volgende artikel wordt, op grond van eerder onderzoek naar ‘wat maakt een burnouttherapie succesvol?’ onze ‘SB-2015’ methode ontworpen – klik voor artikel PDF

En hier ‘puur’ onze methode SB-2015-puur-methode en nog verfijnder: vb SB-2016 mw Beethoven

Contact: info@burnout.nl of gebruik ons contactformulier https://burnout.nl/contact-nl/