Geschreven door Stichting Burnout op 28 juli 2019 in blog Nederlands

‘Voorbereiden op de bedrijfsarts’ is cruciaal. Bedenk goed wat de bedrijfsarts is: het is NIET je geneesheer, en je gaat er geen (impliciete) geneeskundige behandel overeenkomst mee aan (dus geen relatie die onder de WGBO, Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) valt. De bedrijfsarts hoeft zich dus niet als ‘helpend arts’ te gedragen. De bedrijfsarts is in eerste instantie ADVISEUR van de werkgever, dat staat in artikel 14.1 arbowet. Een werkgever huurt een bedrijfsarts per uur in. En het aloude gezegde ‘wiens brood men eet diens woord men spreekt’ gaat in de 21e eeuw nog steeds op.

Waar toe dient het eerste gesprek met de bedrijfsarts dan? De bedrijfsarts wil zich beeld vormen van je toestand, om de werkgever te kunnen adviseren (conform art. 14.1) en de werkgever een en ander door te vertellen. Omgekeerd zal een bedrijfsarts jou ook willen beïnvloeden, en wel in die richting die een werkgever wil. Het gesprek heeft dus twee doelen: de ba (bedrijfsarts) wil de werkgever informeren/adviseren, en de ba wil jou een bepaalde kant op sturen.

Een werkgever kan ten aanzien van een burn-out-e medewerker drie basishoudingen hebben:

a) ‘burn-out is heel gevaarlijk, want moeilijk te genezen, voor je het weet wordt het na 2 jaar ziek ‘ziek uit dienst’ met tonnen aan bezava-whk-gelden. Dat willen we niet riskeren, dus LOZEN die zieke werknemer! Noem het maar conflict, of stel maar een vaststellingsovereenkomst op’ (hoewel dat verboden is bij ziekte, red.). Voor bezava zie http://bezava.com

b) ‘We weten het ook niet….we laten het betijen, wellicht lost het probleem zich vanzelf op: werknemer wordt vanzelf beter, of blijft zich ellendig voelen en solliciteert zichzelf dan weg’

c) ‘Jammer dat werknemer burn-out is! We zullen de richtlijn burn-out met diagnostische tests volgen, hem/haar externe deskundige burn-out herstelbegeleiding betalen, en hopen dat we daarna nog vele jaren profijt zullen hebben van deze medewerker, net zoals we vòor de burn-out profijt van hem/haar hadden’.

Dit wetende is het makkelijk te adviseren wat u moet doen: print de NVAB richtlijn burn-out uit, neem die mee op gesprek en leg die op tafel. Let vooral ook non-verbaal op wat de bedrijfsarts doet. Wil die weg van de richtlijn, voorkomt die tests, of grijpt hij de gelegenheid meteen aan om je de tests af te nemen die in de richtlijn staan? Als de bedrijfsarts de richtlijn en tests mijdt, weet je dat de werkgever bedoeling a) of b) heeft. Als de bedrijfsarts geinteresseerd is in jou EN de tests afneemt, is de bedoeling van de werkgever c).

Al met al heel nuttig, zo een eerste gesprek met de bedrijfsarts! Nuttig op een heel andere manier dan je dacht: je komt (als je het goed doet) meteen te weten wat de werkgever met je wil. ‘Hoe je gezond moet worden’ kun je beter niet aan een arts vragen; artsen houden in het algemeen niet van psychologie en emoties. Vraag het in de plaats daarvan aan Stichting Burnout, mail info@burnout.nl

Zeer belangrijk: geef de bedrijfsarts een waardering op zorgkaart Nederland, https://www.zorgkaartnederland.nl/?zoekterm=bedrijfsarts&sort=naam-asc

‘Normaalgesproken is een arts er om je te helpen, maar een bedrijfsarts NIET – dat is wettelijk zo bepaald’

NU EEN IJZERSTERKE OPLOSSING: neem een second opinion bedrijfsarts, zoek die vooral zelf uit, en vraag van tevoren of men de NVAB richtlijn burnout naleeft inclusief tests. Bijvoorbeeld: https://expertise-instituut.nl/ De kosten kun je als volgt altijd bij werkgever declareren (volgens Medicas):

https://burnout.nl/sb_wp/bedrijfsarts-erkent-burn-out-niet/declareren-kosten-second-opinion-bedrijfsarts/