Geschreven door Stichting Burnout op 23 september 2019 in blog Nederlands

Print de burnout richtlijn in twee voud – https://nvab-online.nl/sites/default/files/bestanden-webpaginas/MDRL_Overspanning-Burnout.pdf – en neem hem mee naar de bedrijfsarts. Eis dat de bedrijfsarts de tests af neemt, en zich aldus aan de professionele standaard houdt, art. 7:453 BW.

Dat is eigenlijk het enige dat moet gebeuren in een gesprek met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts moet zich een beeld kunnen vormen zodat hij de werkgever kan adviseren. De arboarts zelf mag niets beslissen (arbowet art. 14.1).

Sommige bedrijfsartsen vermijden het woord burn-out: je kunt dan naar een psycholoog gaan om je burn-out op schrift te laten stellen, zie https://burnout.nl/sb_wp/diagnose/burn-out-diagnose-hoe-herken-je-een-burn-out/ – daar staan ook de email adressen van diagnostiserende psychologen.

Zeg verder eerlijk dat je zowel arbobedrijf als bedrijfsarts zult beoordelen, op zowel http://maps.google.com als https://zorgkaartnederland.nl (in de beoordelingen altijd zo specifiek mogelijk zijn en namen noemen).

Er zijn diverse fanatici die sites hebben gemaakt over bedrijfsartsen, zie o.a. https://www.zegmaaryes.nl/bedrijfsarts-t31793.html, http://bedrijfsarts.net en http://reintegratie.theater.

Bij gedrag dat je niet had verwacht van een arts, denk aan de bijzonder grote incentive ‘bezava’, zie https://burnout.nl/sb_wp/behandeling/de-enorme-invloed-van-bezava-op-werkgever-en-bedrijfsarts-bij-burn-out/

Niet jij moet je verantwoorden, maar de arts hoort empathisch en helpend te zijn. Desalniettemin: zorg ervoor dat je in je dossier overal tegen ingedekt bent. Succes!

https://burnout.nl/sb_wp/overige-info-contact/juridisch/bedrijfsarts/

en lees ook reintegratie.theater en bedrijfsarts.net, ‘dan ben je op het ergste voorbereid, weet je wat je moet doen, en als het niet zo erg is is het mooi meegevallen’.

Vaak proberen ze je te overdonderen en te intimideren (vandaar ook afspraak naar voren)

Maar: gewoon diagnose afmaken bij Frida Bakker, bij bedrijfsarts praten over bezava, als bedrijfsarts richtlijn niet nakomt zeggen dat je diagnoserapport zult sturen naar UWV afd ziektewet Pbus 57015 1040 CT Amsterdam, zeg dat je bedrijfsarts zult beoordelen op zorgkaartnederland.nl etc.

De sites reintegratie.theater en bedrijfsarts.net kun je nog net op tijd lezen voor morgen

Succes! En meevaller: bedrijfsarts mag niks beslissen, arbowet art 14.1, en werkgever mag zich niet achter bedrijfsarts verschuilen CRvB 19 nov 2009