Geschreven door Stichting Burnout op 20 februari 2020 in blog Nederlands

Veel mensen hebben van een ‘UWV deskundigenoordeel’ een verkeerde verwachting, namelijk: dat het UWV zal nagaan of zij daadwerkelijk burnout zijn.

DAT DOET HET UWV NIET. De patiënt wordt NIET onderzocht.

Doel van het UWV deskundigenoordeel is vast te stellen of werkgever, dan wel werknemer, voldoende inspanningen hebben gepleegd tot herstel en reintegratie conform de Wet Verbetering Poortwachter. Het UWV velt haar oordeel PUUR op grond van ingestuurde documenten. Werkgevers weten dit, en zorgen er altijd voor dat ze een flink dossier insturen waaruit moet blijken dat zij ‘voortreffelijk’ hebben gehandeld.

Echter, werknemers vergeten zeer vaak iets in te sturen. Of vergeten zelf een UWV deskundigenoordeel aan te vragen met het doel aan te tonen dat werkgever te weinig heeft gedaan.

Als je als werknemer te maken hebt met een UWV deskundigenoordeel, stuur dan als dossier in elk geval mee:

  • de burnoutrichtlijn
  • de testuitslagen van in burnoutrichtlijn genoemde testen
  • een burnout diagnose op schrift – https://burnout.nl/bedrijfsarts-erkent-burn-out-niet/hoe-een-burnout-diagnose-op-schrift-te-krijgen/
  • onze BBTI versie 1.2 of tewel ons format ‘Probleemanalyse’
  • een voorbeeld van een burnoutherstelofferte die de werkgever heeft afgewezen (bijvoorbeeld een offerte van Stichting Burnout)
  • een lijst van maatregelen die de werkgever nam die je stress en burnout juist deed toenemen in plaats van afnemen
  • een lijst van trucs die de werkgever toepaste om je ‘ziek de maatschappij in te lozen’, zoals: mediation, vaststellingsovereenkomst, mobiliteitsbureau zonder herstelinterventie, druk om werk te hervatten zonder analyse en aanpak van stressoren etc.

Dit alles zal je helpen gelijk te krijgen met je burnout. Sterker nog: het UWV zal de werkgever dreigen met loonsancties als die niet een externe burnoutherstelinterventie goedkeurt!

Stuur voor de zekerheid ook een kopie van je dossier naar UWV afdeling ziektewet, Postbus 57015 1040 CT Amsterdam.