Geschreven door Stichting Burnout op 1 maart 2021 in blog Nederlands

Soms wordt een medewerker gedetacheerd, en werkt deze fulltime bij een ‘inlener’. Als het dan mis gaat: werknemer wordt burnout, arbeidsgerelateerd, wie is dan verantwoordelijk?

Onderstaande tekst en link geven duidelijk antwoord: inlener is verantwoordelijk:

Volgens de Arbowet is de inlenende werkgever zowel verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn eigen, vaste werknemers, als die van de uitzendkrachten in zijn bedrijf. Wanneer met een uitzendkracht een ongeval op het werk plaatsvindt, dan is de inlenende werkgever aansprakelijk.

https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/arboregels-voor-uitzendkrachten#:~:text=Volgens%20de%20Arbowet%20is%20de,is%20de%20inlenende%20werkgever%20aansprakelijk.