Geschreven door Stichting Burnout op 21 januari 2021 in blog Nederlands

Soms verwacht een werkgever samen met de door werkgever ingehuurde bedrijfsarts dat een burnoute werknemer (burnout volgens tests van de NVAB richtlijn burnout, H&W_NVAB-12_LESA_LR_overspanningburnout ) weer werk hervat ZONDER ooit externe burnoutherstelcoaching (zoals aangeboden door Stichting Burnout). Dat gaat echter nooit goed, lees o.a. https://burnout.nl/burn-out-herstellen-of-reintegreren-zonder-deskundige-externe-burn-out-herstelinterventie-gaat-niet/

Het komt echter ook wel eens voor dat een burnoute medewerker externe burnoutherstelcoaching aangeboden krijgt, maar naar diens smaak ‘veel te vroeg’ werk moet hervatten, de burnoute werknemer voelt zich er nog niet klaar voor.

Juridisch is dit ‘grijs gebied’.

Bij de werkhervatting zou u last kunnen hebben van ‘koudwatervrees’, maar als u echt meent dat het te vroeg is, de volgende tips:
1. maak een BBTI, overschrijf het voorbeeld met eigen woorden en cijfers, sla het op en toon het aan bedrijfsarts en vooral personeelszaken (want uiteindelijk is het de werkgever die beslist, niet de bedrijfsarts). BBTI-ingevuld-met-cijfers-en-tekst-1-2-1
2. maak de in de burnout richtlijn genoemde tests 4DKL, SCL 90 en Ubos, en geef de resultaten aan hr: als de scores hoog zijn, betekent het dat u nog TE BURNOUT bent. Zie voor de testen ook: https://burnout.nl/diagnose/voorbeeld-tests-diagnose-herstelplan/
3. laat uw externe burnoutherstelbegeleider een brief schrijven aan werkgever, waarom het nog te vroeg is, en dat werkhervatting NU u weer doet terugvallen in de burnout. Dat kan bijvoorbeeld omdat u nog niet klaar bent om te ‘copen’, om om te gaan, met de in BBTI genoemde stressoren; omdat u nog te weinig energie voelt; omdat u angsten hebt; omdat de geidentificeerde stressoren op het werk nog niet verwijderd zijn; omdat u zich nog ‘te machteloos’ voelt.

Een UWV deskundigen oordeel heeft hier geen zin, want het UWV beoordeelt u niet, het beoordeelt alleen de papieren die er liggen.

Nog een mogelijkheid is een
4. arbeidsdeskundige te zien en te vragen in hoeverre u al belastbaar bent, en niet ‘in het algemeen belastbaar’, maar belastbaar IN DE SITUATIE DIE U BURNOUT MAAKTE. Google om een arbeidsdeskundige te vinden, en vraag aan werkgever de kosten te betalen.

Uiteraard kunt u ook een advocaat inschakelen, maar dat kan de verhoudingen verzuren, en een advocaat zal toch een uitspraak op schrift moeten hebben van een burnoutdeskundige: dus testresultaten, de burnoutbegeleider (/burnoutpsycholoog), arbeidsdeskundige.

De bedrijfsarts kan vaak niet neutraal zijn omdat de werkgever wellicht verwacht dat de bedrijfsarts dat zegt waar de werkgever hem voor betaalt.

IN ELK GEVAL: als u weer werk hervat, denk aan de volgende dingen:
a) begin met werk waar de pijnlijkste stressoren ontbreken
b) werk dat u LEUK vindt, dat energie geeft
c) werk dat u zelfvertrouwen geeft
d) werkhervatting volgens ORGANISCH JE GEVOEL VOLGEN, ‘meteen kappen en naar huis gaan als het je teveel wordt’. Je bent burnout geworden omdat je niet naar je lichamelijke en energie-signalen luisterde. Dus het star voldoen aan een x uur per week schema, van tevoren bedacht, is heel slecht, omdat u dan wellicht weer uw signalen overschrijdt, waar u juist beter naar moet leren luisteren…..succes met het vinden van de juiste weg in dit grijze gebied!