Geschreven door Stichting Burnout op 11 januari 2021 in Behandeling blog Nederlands

Sommige werkgevers met (door hen betaalde psychiaters) willen u bij een burnout dolgraag doorschuiven naar de psychiatrie/GGZ.

Waarom?

 • omdat burnout in theorie arbeidsgerelateerd is; met psychiatrie ontsnapt werkgever aan werkgeversverantwoordelijkheid
 • behandeling psychiatrie wordt betaald door ziektekostenverzekeraar, behandeling burnout niet (die moet de werkgever betalen)
 • werkgevers denken soms: ‘burnout zal nooit echt genezen’ of ‘werkgever zal wel altijd fragiel blijven’ en zijn liever van u af (wat ook kan met burnouthersteltraject en vervolgens outplacement, maar goed)
 • bij psychiatrie volgt na ziek uit dienst geen bezava Bezava-samenvatting-HR-praktijkjan2014, dat kan tonnen schelen voor de werkgever

Hoe kunt u hier tegen in gaan?

 • laat uw burnoutdiagnose op schrift stellen: https://burnout.nl/hoe-een-burnout-diagnose-op-schrift-te-krijgen/
 • vul een BBTI in (woorden en cijfers overschrijven met eigen woorden en cijfers): BBTI-ingevuld-met-cijfers-en-tekst-1-2-1
 • beschrijf de ‘wording’ van uw burnout aan de hand van de vragen van deze ‘bijlage 1’: BIJLAGE 1 Ontstaan van burnout in historisch perspectief – vragen als input voor uitgeschreven diagnoseofferte
 • stuur dit alles door naar bedrijfsarts, werkgever (HR/P&O) en UWV afdeling ziektewet Postbus 57015  1040 CT Amsterdam, laatste met een beschrijving van wat er gebeurt, en dat de sluiproute wordt gehanteerd (leg ook uit wat de sluiproute is). Geef werkgever schriftelijk toestemming het in dossier te bewaren, dan voldoet deze wel aan AVG (anders kan werkgever ‘doen alsof zijn neus bloedt’ en diagnose weigeren ‘op grond van AVG’)
 • weiger psychiatrische behandeling, op grond van WGBO en art. 8 EVRM (Europees Verdrag Rechten van de Mens, u kiest uit met wie u uw privegevoelens deelt)
 • wees wel constructief, en dien bij werkgever, eventueel kopie genoemd UWV adres, een burnoutherstelplan in (dat Stichting Burnout graag voor u maakt), ter goedkeuring/financiering door werkgever (burnout wordt niet door ziektekosten vergoed, het is kosten werkgever
 • biedt werkgever aan: ‘Als u van mij af wilt, prima, dat zal u wel lukken – maar dan graag volgens wettelijke weg: eerst burnouthersteltraject, vervolgens outplacement’
 • wees u er dus van bewust dat u constructief moet blijven, voorstellen moet doen tot herstel – wel langs Wet Verbetering Poortwachter en voorstel externe burnoutherstelcoaching naar uw keuze – dat vereist Wet Verbetering Poortwachter van een zieke. Psychiatrie kunt u vervolgens wel weigeren. Arbeidsdeskundig onderzoek kunt u niet weigeren
 • Als u er niet alleen uit komt: neem ook een advocaat ‘arbeidsrecht reintegratie’ in de arm….maar zorg er wel voor dat u dan al een burnout diagnose op schrift hebt, ook bij het UWV, anders heeft de advocaat niets om mee te werken. Vermijd juridische bijstand – want die gaan zelden voor u schrijven, en werkgevers zijn er niet van onder de indruk.