Geschreven door Stichting Burnout op 19 juli 2019 in blog Nederlands

A. Win-win scenario zoals door wetgever beoogd

 • burn-out-e werknemer beschikt over compleet dossier: klik .doc voor checklist dossier: Checklist werknemer documenten in dossier
 • werkgever erkent burn-out (het gaat om werkgever, niet bedrijfsarts, juridisch beslist werkgever zie art 14.1 arbowet) – d.w.z.: volgt in elk geval burnoutrichtlijn en tests HW_12_LESA_LR_richtlijn-burnout-overspanningburnout
 • werkgever is bereid externe burn-out herstelinterventie te betalen naar keuze burn-out-e werknemer
 • burn-out-e werknemer heeft oriënterend gesprek met Stichting Burnout (SB) coach/psycholoog; als het klikt, schrijft SB een trajectplan, dan wordt het goedgekeurd door werkgever en kan de burn-out herstelbegeleiding starten.
 • Als een van beide partijen ‘tweede spoor’ wil, stemt de andere partij daarmee in: dit komt neer op burn-out herstel PLUS outplacement.

Win-win situatie:

 • werkgever vermijdt loonsancties UWV (vaak 30.000 euro) voor niet aanbieden externe burn-out herstelinterventie door werknemer (meetpunt: eerstejaarsevaluatie)
 • er wordt tijdig aan herstel en daarna eventuele tweede spoor begonnen, zodat geen 2-8 ton bezava kosten voor werkgever volgen (hetgeen wel het geval zou zijn bij een ‘ziek uit dienst’: lees o.a. http://bezava.com)
 • werknemer kan sneller genezen, hoeft minder tijd lijdzaam te wachten, hersteltijd is korter, plus mooi uitzicht nieuwe loopbaan indien tweede spoor.

B. Het ontkenningsscenario met maximaal wederzijdse tactisch-juridische trucs

(Reden van tactische trucs: werkgever is bang dat
a) burn-out nooit meer geneest
b) hij 2-8 ton bezava-boete zal krijgen bij een ziek-uit-dienst (zie http://bezava.com))

 • werknemer is niet zelfstandig in staat zijn dossier op orde te krijgen – zie checklist dossier: Checklist werknemer documenten in dossier
 • werknemer doet 3 tests (4DKL, SCL 90, Ubos) bij Stichting Burnout die bij de richtlijn burn out horen HW_12_LESA_LR_richtlijn-burnout-overspanningburnout
 • werknemer krijgt van SB (Stichting Burnout) een ‘handleiding IURA’ met allerlei voorbeeldbriefjes, maar werknemer blijkt niet zelf in staat assertieve brieven of mails te schrijven
 • omdat werkgever burn-out blijft ontkennen, loon inhoudt of ‘psychiater voorschrijft’ (wat juridisch niet mag) en werknemer niet assertief genoeg is zelf volgens Handleiding IURA te handelen, moet werknemer ADVOCAAT arbeidsrecht bij ziekte opzoeken, liefst op toevoeging
 • omdat advocaat niets kan doen zonder burn-out diagnose op schrift, moet werknemer bij een van de door Stichting Burnout aanbevolen psychologen de burn out richtlijn  diagnostische tests doorlopen, en als daar burn out uit komt: betalen voor anamnese en complete diagnose – zie voor contactgegevens psychologen die een burnout als diagnose op schrift kunnen zetten: https://burnout.nl/sb_wp/diagnose/burn-out-diagnose/
 • werknemer moet deze diagnose naar UWV, afdeling ziektewet en bezava UWV, Postbus 57015  1040 CT Amsterdam sturen en werkgever zeggen ‘bij UWV, afdeling bezava, ligt diagnose’
 • werknemer moet wachten tot werkgever bang wordt voor UWV loonsancties richting eerstejaarsevaluatie UWV (of richting einde ziekteperiode = ontbinding na 2 jaar)
 • werknemer moet in deze periode dat werkgever bang wordt, burn-out herstelplan indienen, dat na 1-2 maanden wijfelen wordt goedgekeurd.

Nadelen van dit B-scenario:

 • veel meer kosten voor werkgever: advocaatskosten, UWV loonsancties (30.000 euro) risico op bezava nog veel meer)
 • veel meer managementtijd voor werkgever: het ‘ziektegeval’ eist bijna wekelijks aandacht
 • slechte uitstraling naar andere werknemers
 • geen lekker gevoel ‘goed te doen’
 • voor werknemer: stressende periode, van wellicht wekelijkse ‘ga weer aan het werk’ bevelen tot 2 jaar toe = super slopend, burnout verzwarend, 2 jaar levensplezier ‘naar de knoppen’, daarna WW want niet op tijd gezond en niet op tijd klaar met outplacement om succesvol nieuwe baan te vinden.