Geschreven door Stichting Burnout op 2 juni 2021 in Behandeling blog Nederlands

Hier is het UWV format van plan van aanpak, met invulling van Stichting Burnout als herstel-partij: UWV Plan van aanpak met vermelding SB

Werkgever en werknemer dienen consensus te bereiken over het plan van aanpak. Met vermelding van Stichting Burnout als herstelpartij maakt u goede kans uw wens te verwezenlijken.

Onderstaand is een ander format van plan van aanpak, met meer ruimte voor invullingen door werknemer. Een format is blanco, een format is ingevuld, fictieve naam ‘Coenen’

blanco-PLAN-VAN-AANPAK-nieuw-gemaakt-in-Word

ingevuld-vb-Coenen-fictieve naam-alle-data-fictief-PLAN-VAN-AANPAKdocx

Voor de probleemanalyse kunt u de BBTI gebruiken: voorbeeld-woorden en -cijfers met eigen woorden en cijfers overschrijven. U kunt er dan in pva, plan van aanpak, naar verwijzen, en de BBTI als bijlage bij het plan van aanpak doen. Betrek de bedrijfsarts hier ook bij. BBTI ingevuld met cijfers en tekst 1-3