Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

Werkgeversservice

Werkgevers service

Inmiddels hebben wij voor werkgevers een compacte separate site opgezet: http://StichtingBurnout.nl.

Klik hier (pdf) voor onze werkgeversbrochure Werkgevers-brochure-Stichting-Burnout-versie-1-1 (1)

Een aparte pagina met wat diepere zaken die typisch de werkgever interesseren. Wij sommen onderstaand de onderwerpen genummerd op, en u kunt op elk onderwerp doorklikken om op de juiste plek op de pagina te komen met nadere informatie.

Linkedin artikel: ‘Hoe kunnen werkgevers risico op burnout tijdig herkennen? https://www.linkedin.com/pulse/hoe-kunnen-werkgevers-risico-op-burnout-tijdig-blankert-m-a-/?published=t

Zie linkeding groep voor werkgevers over burnout:

https://www.linkedin.com/groups/13563388

1. Vermoedens van burnout: wel of niet iets doen als werkgever?
2. Succespercentage aanpak Stichting Burnout
3. Zwakke schakel en risico: bedrijfsarts die geen richtlijn burnout volgt
4. Juridisch topmateriaal over ‘aansprakelijkheid werkgever bij psychisch verzuim’- niet in verband met mogelijke claims, maar verhaal van kosten door UWV en andere vermogensschade. Interessant: bij twee jaar ziekte altijd verhaal op bedrijfsarts mogelijk, ook van bezava kosten, omdat bij juiste diagnose en behandeling 2 jaar ziekte nooit nodig is.
5. arbeidsgeneeskundig onderzoek na 1 jaar ziekte
6. referenties Stichting Burnout
7. preventie burnout
8. Precedenten – rechtszaken en gebruikelijke vergoedingen voor burnout

Ad 1. Vermoedens van burnout: wel of niet iets doen als werkgever?

De eerste weken ziekteverlof en ‘niets doen’ is een uitstekende optie voor werkgevers. Het geeft de werknemer even wat opluchting, en past bij fase 1, ‘distantiefase’, van de burnout richtlijn NVAB-Lesa-NHG (klik pdf)

Het is echter een veel gemaakte fout te denken dat ‘burnout vanzelf overgaat, zoals griep’. De emotionele uitputting, de aaneenschakelijk van ‘mini-trauma’s’ naar aanleiding van diverse structurele stressfactoren zoals gemeten in BBTI (klik word, 2 pagina’s) gaat echter NIET over.

Een werkhervatting ZONDER doorspreken van het werkverleden leidt tot snel nieuw uitval, en zelfs verergering van de burnout. Loonsancties verergeren de algemene angst en verergeren de burnout eveneens.

Het TNO rapport van oktober 2009 bevestigt dat het met deskundige doorspreken van werkverleden, en oorzaken en triggers doorslaggeven is voor het wel/niet slagen van een burnout interventie: klik pdf ‘Effectiviteit van de richtlijn ‘Werk en psychische klachten voor psychologen’ Effectiviteit_van_richtlijn_werk_en_psychische_klachten

Het voortreffelijke artike van Diane Bernier, 1998, over ‘key success factors’ voor het welslagen van een burnout interventie bevestigt dit.

Onze burnout herstel aanpak is erop gebaseerd (SB2016, klik pdf) SB-2016-burnout-herstel-methode-Stichting-Burnout

Het elke keer weer oproepen van medewerker voor werk, zonder probleemanalyse en zonder doorwerken werkverleden met burnoutdeskundige kan er wel voor zorgen dat een werknemer ‘uit paniek en wanhoop’ zelf ontslag neemt, of met een vaststellingsovereenkomst vertrekt. Echter: een werknemer heeft een 14 dagen spijt periode, en de kans is groot dat bij ‘uithuilen bij UWV’ deze spijt alsnog komt.

Het ‘niets doen’ bij vermoedens van burnout kost in eerste instantie geen geld, bij niet ER (ER=Eigen Risicodrager) omdat de WULBZ verzekeraar alle loon vergoed.

Echrter, uiteindelijk gaat UWV in het kader van bezava (zie http://bezava.com, en bezava samenvattingen 1 accountant-nl-feb-2014-fullcopy-bezava 2 Bezava-samenvatting-HR-praktijkjan2014 3 Turien_Informatie_modernisering_van_de_Ziektewet (2) altijd graven, en bij achteraf blijken van burnout en non-actie werkgever komen flinke loonsancties en toekenning bezava premieverhoging. De werknemer kan over diverse burnout diagnoses beschikken (zoals van huisarts) die hij (zij) inlevert bij UWV zonder het de werkgever te vertellen. Dit soort toezendingen richting UWV worden aldaar altijd ingescand en in het systeem opgeslagen, zowel onder BSN nummer werknemer als naam werkgever.

Burnout eindigt in 80% van de gevallen in een andere functie, in 60% van de gevallen: werkhervatting bij andere werkgever. Aangewezen zijn reintegratie spoor 0 (terug in eigen functie, bijna altijd met aanpassingen), spoor 1 (zelfde werkgever, maar andere functie) of spoor 2 (burnoutherstel en outplacement richting andere werkgever).

‘Waarom Stichting Burnout inschakelen’ maken wij duidelijk in de volgende paragraaf.

2. Succespercentage aanpak Stichting Burnout

Over 2006-2013 is ons succespercentage 75% – zie onderbouwing effectiviteit, klik PDF Effectiviteit-onder-onderbouwing-12PS-methode-Stichting-Burnout-SS-jan2016. Een belangrijk deel van de niet-slagers verklaren wij door, na accordering traject, (wellicht onbedoeld) blijven stressen van werknemer, bv. door bedrijfsarts, of juridische afdeling die loon wil inhouden.

Bij een normale gang van zaken, en begripvolle werkgever, is het succes 100% te noemen. Een groot deel van de trajecten monden uit in tweede spoor: of er wordt spoor 1 ingezet, waarna blijkt dat er dusdanige discrepantie is ontstaan tussen de werksituatie en behoeften/capaciteiten werknemer waardoor daarna alsnog outplacement wordt ingehuurd (hetgeen wij ook uitvoeren), of werkgevers kiezen van meet af aan voor spoor 2: burnoutherstel en outplacement. Het grote voordeel van een en dezelfde partij voor herstel en outplacement is het ‘door en door kennen van de kandidaat’. Van weinig dingen leer je een kandidaat zo goed kennen dan door burnoutanalyse en -herstel. Daaruit worden veel lessen getrokken die meteeen bruikbaar zijn voor outplacement.

Afgewogen tegen risico’s van ‘Bezava’, volgens het boekje ‘Modernisering ziektewet’ van Marjol Nikkels-Agema en Ruud de Leede, Kluwer: 2- 8 ton per ziek uit dienst gaande werknemer.

Stichting Burnout bestaat sinds 2006, nu dus TIEN JAAR, en wordt inmiddels wel gezien als grootste expert in Nederland op het gebied van burnout. Wij richten ons alleen op burnout, en zijn op de hoogte van alle wetenschap en iura hieromtrent, en hebben ervaring in inmiddels ca. 2000 burnout hersteltrajecten. Onze A & O psychologen zijn senior (45+) en bij intake testen we – gratis – geheel conform richtlijn om zeker te weten dat het burnout betreft. Indien het depressie betreft, of overspannenheid, of traumaverwerking, verwijzen wij door.

Het burnoutherstel gaat altijd langs 2 kanten:

  • de individuele kant: hoe ‘cope’ ik nu, wat zijn betere coping stijlen, en hoe kan ik als individu stressprikkels ontlopen en energie ‘aanvullen’?
  • de organisatiekant: wat zijn daar de grootste stressoren, wat wat zijn daar gemiste ‘energiebronnen’, en wat kan daar in samenspraak met werkgever worden verbeterd? (daarvoor is de BBTI nuttig, zie 2 A4 word)

Conform WvP kan de werkgever worden gedwongen de werkplek aan te passen, maar in de praktijk zal bijna geen werknemer het afdwingen; het is een vrije keuze van de werkgever om een functie al dan niet aan te passen zodat deze medewerker niet meer burnout wordt, en als de werkgever de functie niet wenst aan te passen (bijvoorbeeld blijkens een driegesprek tussen werkgever, medewerker en Stichting Burnout) is het tweede spoor aangewezen.

3. Zwakke schakel en risico: bedrijfsarts die geen richtlijn burnout volgt

De bedrijfsarts is in onze ogen anno 2016 geen ‘helper’ meer, eerder een ‘blok aan het been, en zeker geen expert op het gebied van burnout.

Het niveau van de opleiding en bijscholing van bedrijfsartsen op het gebied van psychische klachten is ons insziens zeer laag. Wij zijn diverse malen geraadpleegd om de nascholing te verbeteren, maar zien er van af omdat voor het herstellen van burnout vooral een ’emotionele capaciteit’ en ‘hoogsensitieve antenne’ nodig is, die bij veruit de meeste bedrijfsartsen ontbreekt. Niemand gaat ‘voor bedrijfsarts studeren vanwege psychische interesse’. ‘Bedrijfsarts’ staat zeer laag in de ‘interne rangorde van waardering van artsen’, mede omdat het een ‘restoptie’ is nadat men afgewezen is voor opleiding in diverse medische specialismen. Artsen worden vnl. somatisch opgeleid, en wat psyche betreft volgen zij vaak DSM, de psychiatrie.

Arbeidsgeneeskunde, en zeker burnout, vallen buiten de arbeidsgeneeskunde.

Een gemiddelde P en O medewerker heeft naar ons idee veel meer mens-gevoel dan de gemiddelde bedrijfsarts. Burnout past het beste onder ‘A & O psychologie’. Dus rechtstreeks contact tussen een HRM afdeling en A & O psychologen zoals bij Stichting Burnout achten wij het meest zinvol.

Een historisch overblijfsel is dat bedrijfsartsen ‘verplicht zijn’, en volgens art. 14.1 de werkgever moeten ‘adviseren’.

Echter, en nu komt het aspect ‘bedrijfsarts als gevaar’ om de hoek kijken: vanaf 20 oktober 2014 volgt bijna geen bedrijfsarts nog een arbeidsgeneeskundige – psychische richtlijn van NVAB, Lesa, NHG of NCVB – Nederlands Centrum voor beroepsziekten op beroepsziekten.nl

Het richtlijnen volgpercentage van bedrijfsartsen was in 2012 nauwelijks nog 50% – zie hier UvA onderzoek uit 2012 (klik pdf 2012-NVAB-onderzoek-helft-voert-richtlijn-niet-uit-scholar-article).

Onder de bij ons, in 2014 609 aankloppende kandidaten volgden bedrijfsartsen in nog maar 9 gevallen de richtlijn! Dat betekent nauwelijks 2%. Zelfs de voorgeschreven burnout tests als Ubos, SCL-90 en 4DKL werden niet gevolgd.

Bedrijfsartsen doen daar zelf makkelijk over, maar het medische recht is anders. Het begrip ‘goed hulpverlenerschap’, art. 7:453 BW, is in jurisprudentie goed uitgewerkt – zie o.a. het boek ‘Medische aansprakelijkheid’ van R.P. Wijne, uitgeverij Bju: de richtlijn geldt als ‘professionele standaard’, waarvan slechts mag worden afgeweken als aan twee voorwaarden wordt voldaan:
– afwijken van de richtlijn is in het voordeel van de patient
– afwijken gebeurt wetenschappelijk geredeneerd en gedocumenteerd.

U zou kunnen denken: ‘Dat is verantwoordelijkheid bedrijfsarts’, maar dat is het voor werkgevers helaas NIET! De werkgever is altijd eindverantwoordelijk voor de diagnose (!!). Zulks blijkt ook uit de uitspraak CRvB (Centrale Raad van Beroep) 9 november 2009 BK:3713. De rationale hierachter is: de werkgever wordt geacht het best mogelijke advies in te winnen. Als dit standpunt zou worden losgeslaten, zou de deur wijd open komen te staan voor het met opzet aantrekken van ‘slechte bedrijfsartsen die niets, of alleen kosten-technisch gunstig diagnostiseren’.

U kunt uw bedrijfsarts als werkgever redelijk gemakkelijk controleren, bij burnoutklachten van een medewerker: check of de bedrijfsarts de volgende richtlijnen volgt:

Wij stimuleren burnout kandidaten altijd testuitslagen (SCL 90 en Ubos, beide Pearson, en 4DKL, Vier Dimensionale Klachtenlijst, openlijk toegankelijk – klik xls 4DKL – distress boven 20 en somatisatie boven 13 zonder veel depressie betekent altijd burnout) met werkgever te DELEN.

Bij bedrijfsartsen blijft het helaas niet altijd bij ‘niet naleven richtlijnen’, maar het bewust overslaan van de richtlijnen en het loodsen van de medewerker richting psychiatrie/DSM, waar behandelingen worden vergoed.

Echter:

  • dit is enigszins frauduleus
  • het UWV kent de arbeidsgeneeskundige richtlijnen; het bewust overslaan ervan en een psychiatrische, bij ziektekostenverzekeraar declareerbare behandeling ‘voorschrijven’ wordt achteraf doorgeprikt
  • een behandeling voor DSM mist totaal de arbeidscontext, het goed doorwerken van het werkverleden, en leidt dus ‘nooit’ tot herstel

Het GOEDE nieuws voor u is, gegeven het verzuim van bedrijfsartsen om richtlijnen te volgen, dat u bij een ‘na twee jaar ziek uit dienst’ alle vermogensschade inclusief kosten bezava premieverhoging HOOFDELIJK KUNT VERHALEN OP DE BEDRIJFSARTS! Elke ooit betrokken bedrijfsarts is aansprakelijk voor de in TOTAAL GELEDEN SCHADE – zie R.P. Wijne, ‘Medische aansprakelijkheid’, BJu uitgevers of mail info@Burnout.nl voor nadere informatie.

Het RISICO dat u loopt door een verkeerde diagnostiserende bedrijfsarts, terwijl de juiste diagnose – of achteraf blijken van overslaan van gepaste richtlijnen – leest u in de volgende paragraaf over ‘aansprakelijkheid werkgever bij psychisch verzuim’. Het Ministerie van Sociale Zaken en UWV kennen deze rapporten.

4. Juridisch topmateriaal over ‘aansprakelijkheid werkgever bij psychisch verzuim’

De arbeidsgerelateerde zorg is juridisch puur geregeld door ‘controle op aansprakelijkheid achteraf’ – jaren na dato. Dit leidt bij velen tot onzekerheid, en hoge advocaatskosten.

Om u als werkgever te helpen bij uw juridische afwegingen, en om u veel nodeloze advocaatskosten te besparen, hebben wij hier een overzicht gemaakt van zeer nuttige rapporten over de ‘werkgeveraansprakelijkheid bij psychisch verzuim. Dit komt bovenop de bekende verplichtingen die voortvloeien uit WvP en Bezava.

a) rapport 2014,G. Mohadjeri, ‘Werkgeversaansprakelijkheid psychisch verzuim’ (klik pdf 2014-psysche-schade) – UVA
b) rapport 2016, Remy van Zanten, ‘Werkgeversaansprakelijkheid bij beroepsziekten’ (klik pdf aansprakelijkheid-werkgever-beroepsziekten-Remy-van-Zanten-2015) – UvA
c) de ‘omkeringsregel’ bij RSI en burnout (omkeringsregel bij bewijsvoering! dus u moet als werkgever bewijzen dat er GEEN burnout was!) – Hoogeveen De-omkeringsregel-bij-RSI-burnout-2011 klik pdf
d) Vergoeding door werkgever opgelopen psychische schade – klik pdf Vergoeding-werkgerelateerde-psychische-schade – UVA
e) verhaal van werkgerelateerde psychische schade Universiteit Tilburg- klik pdf Universiteit-van-Tilburg-vergoeding-psychische-schade-door-werkgever
f) definitief rapport verhaal psyschische schade 2006 – klik pdf definitief-rapport-verhaal-werkgerelateerde-schade
g) SAP advocaten en aansprakelijkheid werkgever voor stress – klik pdf redactioneel-werkstress-SAP-advocaten
h) aansprakelijkheid ivm zorgplicht werkgever – klik pdf aansprakelijkheid-werkgever-beroepsziekten-Remy-van-Zanten-2015 – UvA

Het UWV, de afdelingen ‘beroep en bezwaar’ die gaan over Bezava, kennen deze rapporten ook.

5. Arbeidsdeskundig onderzoek doen na 1 jaar ziekte

Het UWV waardeert het erg als u als werkgever na 1 jaar ziekte een ‘arbeidsdeskundig onderzoek’ laat uitvoeren. Als Stichting Burnout zijn wij hier ook groot voorstander van, en op uw verzoek overtuigen wij een medewerker graag om daar aan mee te werken. Wel is het belangrijk dat het ingeschakelde arbeidsdekungdige bureau verstand heeft van burnout, en de burnout richtlijn aanhoudt: H&W_12_LESA_LR_overspanningburnout. Bovendien is het belangrijk bij burnout voordat iemand herstelt is NIET alle benutbare uren aan werk te besteden; een burnout-er heeft veel reflectie- en verwerkingstijd nodig de privétijd is daarvoor onvoldoende).

Verder is het goed erop toe te zien dat u maximaal ‘herstelmogelijkheden’ benut, niet alleen ‘tewerkstellingsmogelijkheden’. Arbeidsdeskundige bureaus willen nogal eens behandelmogelijkheden over het hoofd zien. U bent er als werkgever voor verantwoordelijk.

Schakel een deskundige in! Een zeer goede bedrijfsarts, of, bij psychische en stressklachten, een zeer goede arbeids- en organisatiepsycholoog. Wij hebben ook veel ervaring met keuringsuitslagen van het UWV bij burnout, en kunnen u ook onze inschatting geven: ‘Als kandidaat niet verder geneest, moet u rekenen op…’

6. Referenties over Stichting Burnout

Vaak bij ons terugkerende werkgevers zijn: diverse ROC’s, Defensie, UMC Utrecht (Universitair Medisch Centrum Utrecht), Dela, Hectas, Shell, Politie, Defensie, gemeenten, logistieke sector, telecom….

Zie verder:

Google reviews: link
Zorgkaart Nederland: link

7. Preventie burnout

Als u als organisatie structureel de kans op burnout te verkleinen, is het goed te denken aan de ‘zes organisatieaspecten die burnout bevorderen’, een onder experts wereldberoemd artikel van Leiter en Maslach 2006 – klik pdf

Individuele meting van stress factoren door medewerkers kan door het distribueren van zowel BBTI als 4DKL (excel) onder medewerkers, bijvoorbeeld via uw intranet:
– 4DKL 4Dimensionele Klachtenlijst Terluin 1996 klik xls 4dkl blanco ter verzending
– BBTI word – klik BBTI ingevuld met cijfers en tekst 1-2

4DKL: een distress van 15 of meer op de 4DKL betekent dat men in de risicozone zit van burnout. Gewenst is 10 of minder punten op distress.