Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

AV (Algemene Voorwaarden) en AVG – bescherming persoonsgegevens Stichting Burnout

De verordening AVG

De verordening AVG vindt u hier: AVG-bescherming-persoonsgegevens-StichtingBurnout-verordening_2016_-_679_definitief

De verordening is dus veel subtieler en genuanceerder dan ‘er mogen geen medische gegevens bewaard worden of in een offerte staan’.

Bovendien zegt artikel 9, lid 2 h dat voor arbeidsgeneeskunde het houden van medische gegevens JUIST WEL is toegestaan (dat kan ook niet anders omdat werknemer en werkgever het over de ziekmakende werkomstandigheden moeten hebben).

Stichting Burnout heeft al jarenlang algemene voorwaarden inclusief klachtenreglement en privacy reglement: AV-SB-1nov2019-incl-privacy-en-klachten

Onder offertes zetten wij:

NL: ‘De informatie in bovenstaand document over de werknemer is bedoeld
voor werkgever en mag door werkgever worden gehouden, om a) begrip te
hebben voor de situatie van werknemer b) mee te kunnen denken welke
veranderingen nodig zijn om weer gezond en gelukkig te kunnen werken.
Zeker zal geen burnout ooit worden opgelost zonder deze als zodanig te
benoemen’

UK: ‘This proposal is meant for x y and z only (names employer
functionals). It is in line with AVG because employee agrees to share
above information, in order to obtain such a cooperation between
employer and employee that as many chronic stressors as possible are
removed from the workplace, to stop the burnout and re-establish and
endurable healthy working environmnent, healthy given the strengths
and weaknesses of the employee affected’

Burnout: geen ziekte IN de mens, maar 'ecologische dysfunctie', samen met werkgever te bespreken

Burnout is een van de zeer weinige ziekten die niet IN de mens zitten, maar een ‘ecologische dysfunctie’ zijn: behoeften van werknemer en (gepercipieerde) vereisten bij werkgever sluiten niet op elkaar aan.

Voor de oplossing van een burnout is het zeer belangrijk dat het individu zich deze mismatch:

  • gewaar wordt
  • kan benoemen wat in welke situaties de energie uitput dan wel een chronische stressor vormt
  • hier met de werkgever over kan praten.

Dit in totale tegenstelling met een ziekte als kanker, depressie of Alzheimer.

Indien de werknemer rugproblemen krijgt omdat hij de hele dag op een laag krukje moet zitten zonder rugleuning, is het ook noodzakelijk om de gevolgen te benoemen om een verbetering bij de werkgever te bewerkstelligen: ‘Ik heb rugklachten, en dat komt omdat ik de hele dag op een lage kruk moet zitten. Zou ik een normale bureaustoel moet rugleuning mogen hebben?’ is dan de vraag die niet mag 0ntbreken om te herstellen. Zo is het ook met burnout.

Helaas ontbreekt bij veel mensen het niveau om bovenstaande verordening te lezen en te begrijpen, en ontstaan versimpelde samenvattingen zoals ‘geen enkel medisch gegeven’.

Dat is

  • NIET wat in AVG staat
  • niet mogelijk voor het oplossen van een burnout

De AVG wordt soms door arbodiensten en werkgevers misbruikt (in hun versimpelde opvatting) om een burnout te ontkennen of er niets over te hoeven weten. Echter, de AVG laat wel een informatiestroom open van werknemer naar werkgever, Wet Verbetering Poortwachter blijft gelden waarin werkgever en werknemer samen moeten kijken naar oorzaken en oplossingen van de BEROEPSZIEKTE.