Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

Juridisch

Juridische zaken, rechten en plichten omtrent burn-out

Wat zijn de rechten en plichten omtrent een burn-out? Juridische zaken zijn in Nederland erg belangrijk. Dat komt ons inziens door een gebrek aan moraal, gevoel en rechtschapenheid in het begin van de 21e eeuw. Machtiger partijen, die langere tijd advocaten en betere advocaten kunnen betalen, proberen zich vaak op alle manieren aan wetten te onttrekken.

In Nederland is geen gebrek aan wetten. Als er een politiek issue is, wordt er meteen een wet gemaakt. Deze nieuwe wet past meestal wel in het bestaande web van wetten. Waar het in Nederland bijna altijd aan schort is ‘handhaving’ van de wetten, controle of wetten wel worden nageleefd. Dat wordt – zowat op de politie na – overgelaten aan mensen in het land zelf.

Rechten en plichten

Bij de wetgeving wordt veronachtzaamd dat sommige partijen veel machtiger zijn dan andere, en dat de minderen vaak zo weinig macht en geld hebben dat ze geen of nauwelijks toegang hebben tot het recht, laat staan: tot de betere advocaten. Twee voorbeelden:

Werkgever vs. werknemer

Werkgevers, zeker in georganiseerd verband, zijn veel sterker dan werknemers. Hoe prachtig de rechten en plichten voor een werknemer met een burn-out ook zijn, een groot deel van de werkgevers ontduikt ze met groot gemak. Alleen al om te beginnen omdat werknemers hun rechten niet kennen en – in tegenstelling tot werkgevers – geen congressen bezoeken met als onderwerp: ‘Wat is mijn recht?’ en ‘Hoe haal ik het meeste uit bestaande wetten?’

Artsen maken de dienst uit

Artsen is een soort kaste die onderling de dienst uit maakt. Bezwaren van patiënten zijn irrelevant voor de inschrijving van een arts in een BIG register, het gaat er alleen maar om wat collega-artsen er van denken. Klanten/patiënten zouden niet eens weten hoe hun klacht effectief aan te kaarten. Het gevolg is ‘graaien en zelfverrijking’ door artsen. Hierdoor staat niet het patiënten belang, maar het eigen financiële belang om de eerste plaats. Richtlijnen waarmee artsen aan zowel wet als wetenschap zouden worden gehouden, worden ontweken. Kenmerkend voor veel artsen in de arbeid gerelateerde zorg zijn uitspraken als ‘U hebt twee armen en twee benen, dus met u is alle medisch in orde’.

Bekijk de details

Aan een burn-out zitten specifieke rechten en plichten verbonden. Wij gaan op de volgende pagina’s meer in op de details: