Geschreven door Stichting Burnout op 21 december 2019 in blog Nederlands

‘Om gewichtige redenen’ kunnen zowel werkgever als werknemer voordat 2 jaar ziek om is, een verzoek aan de rechter richten om een arbeidsovereenkomst (al) lang voordat ‘2 jaar ziek om is’ te ontbinden:

https://teamadvocaten.nl/arbeidsrecht/ontbinding-arbeidsovereenkomst-tijdens-ziekte/

Een voorbeeld is als een werkgever een burnoute werknemer loopt te sarren en extra loopt te stressen, in de hoop dat deze uit wanhoop zelf zonder rechten ontslag neemt, of dat de werknemer zo zwak wordt dat hij/zij ja zegt tegen een vso = vaststellingsovereenkomst zonder dat dat mag bij ziekte.

Uiteraard moet je als werknemer, als je dit aanvraagt, goed voorbereid zijn. D.w.z.:

  1. heb een of meer burnout diagnosen op schrift, zie https://burnout.nl/bedrijfsarts-erkent-burn-out-niet/hoe-een-burnout-diagnose-op-schrift-te-krijgen/
  2. heb een nauwkeurig chronologisch dossier inclusief correspondentie dat aantoont dat de werkgever je loopt te sarren
  3. heb een trajectplan bij de hand (bij voorbeeld van Stichting Burnout) dat de werkgever geweigerd heeft – kortom: werkgever weigert burnoutherstel naar jouw keuze te betalen
  4. je moet het gevoel hebben dat je NU dag en nacht aan werkgever moet denken, terwijl je het ‘paradijselijk lijkt’ als je ‘van die eikels verlost bent’

Neem in je verzoekschrift aan rechter naast bovenstaande punten ook mee:

  • eventueel verzoek tot WIA
  • verzoek betaling burnoutherstelplan, en daarna outplacement (naar jouw keuze, tot een bedrag van x)
  • geen kwijting reintegratiekosten werkgever, met andere woorden: bezava blijft gelden
  • je gewenste ‘oprotpremie
  • behoud van WW rechten
  • erkenning door UWV als ‘ziek zijn’ bij ontbinding.

Bovenstaand is beter dan 2 jaar van je leven ‘kapot te laten maken’ terwijl de werkgever kwaadaardig is en elk herstel saboteert. Voor meer informatie: https://teamadvocaten.nl/arbeidsrecht/ontbinding-arbeidsovereenkomst-tijdens-ziekte/ of een andere advocaat.