Geschreven door Stichting Burnout op 24 juli 2019 in blog Nederlands

In de wereld bestaan meer burn-out tests dan in de Nederlandse richtlijn – https://nvab-online.nl/sites/default/files/bestanden-webpaginas/MDRL_Overspanning-Burnout.pdf – genoemde.

De SCL-90 niet meetellend, omdat deze meer breed inventariseert en niet burn-out kan ‘pinponten’, beschikt Stichting Burnout over de volgende burn-out tests inclusief scoringssleutel:

  • UBOS, Utrechtse Burn Out Schaal
  • MBI, Maslach Burnout Inventory
  • 4DKL, 4 Dimensionele Klachten Lijst (Terluijn)
  • BAT, Burnout Assessment Tool (KU Leuven)
  • SMBQ, Shirom-Melamed Burnout Questionnaire
  • OLBI, OLdenburg Burnout Inventory
  • COPSOQ: COPenhagen PsychoSOcial Questionnaire
  • BBQ – Boudreau Burnout Questionnaire
  • PhBQ – Physician Burnout Questionnaire

Let bij het maken van tests altijd op de wetenschappelijke verantwoording: de bron moet bekend zijn, en de test moet in Google Scholar terug te vinden zijn.