Geschreven door Stichting Burnout op 6 juni 2019 in blog Nederlands

De Nederlandse UBOS, Utrechtse Burn Out Schaal, gaat al een tijdje mee. De Ubos is in 2000 gemaakt door prof. W. Schaufeli, toen aan de Universiteit Utrecht. In feite was de Ubos een vertaling van de Amerikaanse MBI, Maslach Burnout Inventory, uit 1986. Kenmerkend zijn drie dimensies: 1) emotionele uitputting 2) distantie en 3) zicht op eigen competenties. Een uitslag (zeer) hoog – (zeer) hoog) – (zeer) laag op deze drie respectievelijke dimensies is dan kenmerkend voor burnout. Om te kijken of er mogelijk andere ziekten meespelen wordt parallel de SCL-90 gebruikt, Systems Check List 90 items.

Wie de BAT, Burnout Assessment Tool, inziet die prof Schaufeli in 2019 uitbracht, maar nu samen met de KU Leuven, zal sterk de Ubos herkennen. Ditmaal zijn er 23 vragen in totaal, die verdeeld zijn over 4 dimensies van de burnout:

  • UP = UitPutting
  • MD= Mentale Distantie
  • CO= Cognitieve Ontregeling
  • EO= Emotionele Ontregeling

U vindt de test op onze subpagina ‘officiële burn-out tests’, onder ‘symptomen’.

Stichting Burnout heeft de scoringssleutel.

Wat de nodige mensen fijn zullen vinden is dat er nu twee versies zijn: éen met werkgerelateerde vragen, en éen ‘algemeen gestelde’. Die laatste is plezierig voor studenten, huisvrouwen (-mannen), en ex-werknemers die al jaren niet meer werken maar zich nog steeds burn-out vinden.

Het artikel over de 4 nieuwe dimsensies van burn-out vindt u op: https://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/478.pdf