Geschreven door Stichting Burnout op 16 juli 2019 in blog Nederlands

Wij (Stichting Burnout) komen het vaak tegen: een te snelle werkhervatting, bevolen door werkgever, met een star opbouwschema (week a 4 uur, week b 8 uur etc.). Met ‘te snel’ bedoelen we: als er nog geen burn-out herstelinterventie heeft plaats gevonden (die op zich maanden duur), en als nog niet duidelijk zijn welke werkelementen plezier en energie gaven, en welke elementen en relaties energie ‘slurpten’. Er heerst in Nederland nogal een maccho sfeer rondom burnout: ‘zo snel mogelijk aan het werk’, al zou werk een geneesmiddel zijn. Dat zou kunnen gelden bij andere ziekten, zoals kanker (‘er weer in komen’), maar geldt niet bij burnout waar de werkrelaties en relatie met de jobinhoud ‘bol van de spanning’ zijn gaan staan.

WAT DOE JE TEGEN TE SNEL GEDWONGEN WERKHERVATTING?

  1. Vul de CIS in, en het CIS toelichtingsformulier: DOWNLOAD

    2. Laat een diagnose op schrift stellen, waarin gezegd wordt dat opbouw nog te vroeg is: https://burnout.nl/bedrijfsarts-erkent-burn-out-niet/hoe-een-burnout-diagnose-op-schrift-te-krijgen/

    3. Ontwikkel assertiviteit en overtuig de werkgever dat het te vroeg is (de bedrijfsarts is slechts adviseur werkgever, arbowet art. 14.1)

    4. Als het je zelf niet lukt te overtuigen: schakel iemand met meer assertiviteit dan jij in -> een advocaat

    5. Vraag UWV deskundigenoordeel aan, waarin je je CIS uitslag meestuurt, diagnose, en argumenteert waarom werkhervatting nog veel te vroeg is.

Een distantiefase van minstens 6 weken is geboden bij burn-out – dit stond ook in de vroegere richtlijn. En daarnaast een externe deskundige burnout herstel interventie. Neem voor laatste 3-6 maanden, en neem maar aan dat je er 3 maanden over doet om te beseffen WAT je burnout heeft gemaakt. En wat je moet mijden in de toekomst. Zolang je niet weet van elk werkelement en elke werkrelatie of het je energie GAF of KOSTTE is het moeilijk een werkpakket te samen te stellen met zaken die je uitsluitend ENERGIE, PLEZIER en ZELFVERTROUWEN geven. In het Calvinistische NL wordt te snel gekozen voor ‘jij bent ziek, dus je mag al blij zijn dat je deels vrij hebt, en krijg je ‘licht werk’. Leuk of niet leuk doet er niet toe’. Bij het burnout raken heb je juist te weinig gelet op energie en plezier, bij werkhervatting is het belangrijk daar JUIST naar te kijken.

Met betrekking tot starheid van een opbouwschema wordt het volgende bedoeld. Het is veel gezonder de werkhervatting ‘organisch’ te laten verlopen: je ziet elke dag wel wat je af krijgt, wat je plezier geeft, en bij het eerste teken van vermoeidheid of disstress stop je meteen en ga je naar huis. Het liefst ga je naar huis na een stuk werken dat plezier en zelfvertrouwen geeft. Je bent burnout geworden juist omdat je de eisen van anderen hoger stelde dan je eigen welbevinden – als je van tevoren weet dat je je aan een bepaald urenschema moet houden, negeer je weer alle fysieke en emotionele signalen – terwijl je juist moest leren op die signalen af te gaan. Praat er met ons over, stuur een mail naar info@burnout.nl

Het ontkennen van een burn-out getuigt van kwaadaardig werkgeverschap, want een werkgever kan ook gewoon de burnout richtlijn inclusief diagnostische tests toepassen. Een werkgever die zoals bovenstaand handelt wil u eigenlijk ‘psychisch kapot maken’, zodat u uit wanhoop zelf ontslag neemt (verboden bij ziekte), een vaststellingsovereenkomst tekent (verboden bij ziekte) of dat u zichzelf wegsolliciteert (zeer af te raden; eerst op kosten huidige werkgever herstellen). Een advocaat is hard nodig bij een dergelijke kwaadaardige werkgever.