Geschreven door Stichting Burnout op 1 december 2020 in blog Nederlands

De meeste werkgevers doen het natuurlijk niet, maar hier is een overzicht van trucs die werkgevers soms gebruiken om zieken ongezien te lozen. Dat ‘lozen’ moet ongezien, omdat anders bezava volgt Bezava-samenvatting-HR-praktijkjan2014 en accountant-nl-feb-2014-fullcopy-bezava

Lijst van trucs en wat u er tegen moet doen:

  1. zeggen dat uw functie wordt opgeheven tijdens uw ziekte -> https://burnout.nl/blog-van-stichting-burnout/functie-opgeheven-tijdens-ziekte-oppassen-voetangels-en-klemmen/
  2. u in uw sop gaar laten koken, geen richting geven (in de hoop dat u vanzelf opstapt, ook om bezava te vermijden) -> https://burnout.nl/blog-van-stichting-burnout/de-juiste-weg-bij-burnout-vermoedens/
  3. u de ggz inpraten (daar komt u namelijk moeilijk meer uit; de ggz zal de diagnose burnout vermijden, u voor iets anders behandelen dat u niet heeft maar dat zij wel kunnen declareren) – dat is voor hen gratis, verdoezelt de burnout, verdoezelt de arbeidsgerelateerdheid en laat werkgever zonder bezava ontsnappen -> actie: info@nza.nl informeren van de declaratiefraude, en dezelfde stappen als bij 2.
  4. u direct weer aan het werk bevelen, in de hoop dat u helemaal gek wordt en vanzelf vertrekt (dus het omgekeerde van u totaal met rust laten; u totaal niet met rust laten, ‘andere oorlogspsychologie’). Wederom dezelfde stappen nemen als onder 2.
  5. uw loon inhouden, ‘wegens gebrek aan medewerking reïntegratie’ – dezelfde stappen als onder 2, maar dan ook: advocaat erbij halen (nadat u een diagnose op schrift hebt gehaald -> https://burnout.nl/bedrijfsarts-erkent-burn-out-niet/hoe-een-burnout-diagnose-op-schrift-te-krijgen/), en meteen plan van aanpak maken geheel volgens uw wens, Stichting Burnout een burnoutherstelofferte laten uitbrengen (dat is een actieve positieve stap van u, meewerken aan reintegratie), die offerte ook aan advocaat geven, en verder UWV over alles informeren: afd. ziektewet, Postbus 57015  1040 CT Amsterdam, met als bijlage: diagnose, offerte burnoutherstel, schriftelijk nee van werkgever tegen offerte) en vragen om sancties tegen werkgever zodat deze fatsoenlijk WvP, Wet Verbetering Poortwachter, gaat volgen