Geschreven door Stichting Burnout op 11 september 2020 in blog Nederlands

De kosten voor re-integratie activiteiten zijn in principe voor de werkgever.

E.e.a. vloeit voort uit wetsartikel 7:658a BW  en jurisprudentie.

Zie de volgende URLs:

Ziektekostenverzekering prive dekt niet burnout: https://www.ziektekostenverzekering.nl/dossiers/ziektekostenverzekering-burn-out

De werkgever moet betalen voor herstel van schade die voortkomt uit arbeidsomstandigheden:
https://www.arbeidsrechter.nl/aansprakelijkheid-schade-werknemer-werkgever-ongeluk

en
https://www.car-uwo.nl/onderwerpenindex/ziekte-en-re-integratie/re-integratie-en-herplaatsing/verplichtingen-werkgever, doorscrollen kop ‘kosten re-integratie activiteiten’


De werkgever kan, indien deze zegt weinig geld te hebben, het UWV verzoeken mee te betalen aan kosten reintegratie activiteiten:
http://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/verzoeken-om-participatie-in-re-integratie.aspx

Als hier gesteggel over is: lok een schriftelijke reactie van werkgever uit (per email!) dat deze de kosten van re-integratie niet of slechts gedeeltelijk wil betalen, en leg dit voor aan de afdeling ziektewet UWV Postbus 57015 1040 CT Amsterdam met het verzoek de werkgever te stimuleren de wet na te komen (desnoods met loonsancties, voor werkgevers die erg koppig zijn) EN vraag een UWV deskundigenoordeel aan naar aanleiding van de ‘betaalweigerings-email’ van de werkgever.