Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

FAQ-1 jur Juridische zelfhulp pagina

Stichting Burnout is een burnoutHERSTEL organisatie.

Wij bestaan uit coaches/psychologen, die het leuk vinden om, en zeer vaardig zijn in het HERSTELLEN van burnout.

Stichting Burnout is geen gratis adviesorganisatie omtrent juridische zaken, of ‘hoe pak ik mijn werkgever aan?’. Het is opvallend hoeveel mensen proberen gratis juridisch advies los te peuteren, zonder geïnteresseerd te zijn in burnoutherstel. Wij vinden dit een verkeerde basishouding: natuurlijk moeten je financiële en juridische belangen worden verdedigd….maar niet door ons, wel door – als het bar en boos wordt – een advocaat.

De meeste werkgevers en bedrijfsartsen zijn te goeder trouw

Dat betekent dat bij burnout vermoedens de volgende weg wordt gevolgd:
https://burnout.nl/blog-van-stichting-burnout/de-juiste-weg-bij-burnout-vermoedens/

Als het niet zo loopt als bovenstaande, onderneem dan deze stappen:
https://burnout.nl/blog-van-stichting-burnout/weggeschoven-worden-zonder-burnout-erkenning-en-zonder-externe-herstelcoaching/ inclusief een op schrift gestelde burnout diagnose: https://burnout.nl/hoe-een-burnout-diagnose-op-schrift-te-krijgen/.

Als u de kracht niet hebt om Wet Verbetering Poortwachter aan te houden, en met een diagnose op schrift in de hand de werkgever te bewegen tot betaling van een burnouthersteltraject, overweeg dan een vaststellingsovereenkomst. Deze is overigens verboden bij ziekte, u verliest erdoor uitkeringsrechten en de werkgever is zijn plicht om u te herstellen kwijt, maar als u voldoende extra geld vraagt kunt zelf uw WW betalen zowel als uw externe burnouthersteltraject.

Als burnout wordt ontkend door werkgever of bedrijfsarts, of er ontstaat een impasse, dan komt dat door bezava: https://burnout.nl/behandeling/de-enorme-invloed-van-bezava-op-werkgever-en-bedrijfsarts-bij-burn-out/#:~:text=Bezava%20en%20de%20invloed%20op%20werkgevers%20en%20bedrijfsartsen&text=Het%20is%20ingevoerd%20in%202014,zij%20een%20burn%2Dout%20vermoeden.&text=Door%20een%20vso%20bespaart%20een,best%20100%2D200.000%20euro%20vragen.

Hoe u de impasse kunt doorbreken, staat al in voornoemde URL’s: met burnoutdiagnose in de hand werkgever (met in achterhoofd UWV) ‘dwingen’ een burnouthersteltraject te betalen, of ‘hengelen’ naar een vaststellingsovereenkomst.

Mochten werkgever en/of bedrijfsarts niet de juiste route van Wet Verbetering Poortwachter kiezen: schakel een assertief familielid, vriend of advocaat in om voor u te schrijven. Schrijf dan ook UWV afdeling ziektewet, Postbus 57015  1040 CT Amsterdam, en beschrijf wat er gebeurt (met naam en toenaam). En stuur ook een diagnose van uw burnout mee, en uw burnoutherstelofferte (bv. van Stichting Burnout) die alsmaar niet wordt goedgekeurd. (diagnose op schrift krijgen: https://burnout.nl/hoe-een-burnout-diagnose-op-schrift-te-krijgen/)

Last but not least: de bedrijfsarts: is ‘slechts’ adviseur van de werkgever, zie art. 14.1 arbowet. En de werkgever kan zich nooit verschuilen achter de bedrijfsarts die hij zelf inhuurt en betaalt:

https://ontslag.nl/nieuws/werkgever-kan-zich-niet-verschuilen-achter-advies-bedrijfsarts/#:~:text=Het%20inschakelen%20van%20een%20gecertificeerde,de%20medische%20beoordeling%20kan%20verschuilen.&text=De%20werkgever%20blijft%20namelijk%20eindverantwoordelijke,verzuimbegeleiding%20en%20de%20re%2Dintegratie. en

Werkgever-kan-zich-niet-verschuilen-achter-advies-bedrijfsarts-1Download

Een goede bedrijfsarts zal ook proberen u ‘zijdelings’ te helpen, en tot een totaaloplossing te komen. Maar letop: de bedrijfsarts is niet uw ‘geneesheer’ – u mag uw ‘geneesheer’ (oude juridische term) zelf uitzoeken. Er is vrije artsenkeuze, en ook vrije keuze van psycholoog of burnoutcoach. Zie ook https://burnout.nl/keuze-van-burn-out-behandelaar-aan-werknemer-of-werkgever/. Een spanningsveld ontstaat wanneer werkgever zegt ‘wij willen herstelpartij A’ en u zegt ‘ik wil herstelpartij B’. Dan kunt u gebruik maken van de argumenten in voornoemde URL, Stichting Burnout als herstelpartij opnemen in uw plan van aanpak (over plan van aanpak moet consensus bestaan tussen werkgever en werknemer), met iedere potentiële behandelaar een oriënterend gesprek hebben en DAN kiezen. Of Stichting Burnout vragen met uw werkgever t bellen
 
Niet alleen rechten voor werknemer…
 
Als werknemer hebt u niet alleen maar rechten: u hebt ook de plicht zich in te spannen voor herstel. Dat betekent o.a.: de bedrijfsarts te woord staan, arbeidsdeskundig onderzoek toestaan, en een plan van aanpak maken. Zie voor een fictief voorbeeldL ingevuld-vb-Coenen-fictieve-naam-alle-data-fictief-PLAN-VAN-AANPAKdocx . Stimuleer ook uw werkgever te bellen met Stichting Burnout, de directeur, of de boogde psycholoog/consulent, zodat er vertrouwen kan ontstaan. Stichting Burnout is erg gespecialiseerd in burnout en heeft ook een hoog slagingspercentage. En een uitstekend, uitgeschreven burnoutherstelprogramma: https://burnout.nl/burn-out-herstel-programmas/. Onder https://burnout.nl/werkgevers/ staat meer informatie voor uw werkgever, inclusief een pdf brochure. 

Als u bovenstaande allemaal doorheeft, bent u hopelijk toe aan lezing van de pagina https://burnout.nl/behandeling-burn-out/burn-out-herstel-programmas/ en hebt u zin van burnout te herstellen. En kunt u het ‘vechten’ achter zich gaan laten, want zolang u vecht kunt u niet herstellen van burnout.