Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

Ziek melden en wel of niet op werk verschijnen; geen rol voor bedrijfsarts

Ziek melden en wel of niet op werk verschijnen

Dit is een zelfhulp pagina. Stichting Burnout geeft geen los juridisch advies. Zeker als u uw recht wilt halen: schakel een advocaat in! Stichting Burnout is er voor Burnout Herstel – mail voor  een vrijblijvend oriënterend gesprek over burnoutherstel info@burnout.nl met vermelding plaatsnaam en telefoonnummer. Kijk vooral ook op: https://burnout.nl/behandeling-burn-out/ en https://burnout.nl/behandeling-burn-out/burn-out-herstel-programmas/

Omdat overheidsinformatie op het punt van ziek melden en ziek blijven/weg blijven van het werk ontbreekt, doen wij dat maar. Wij hebben juridisch e.e.a. uitgezocht; als dit stukje uw vraag nog niet beantwoord, zoek dan een advocaat op toevoeging: https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/inkomensnormen

Het is de WERKGEVER die beslist of u op uw werk moet verschijnen. Wat dat betreft is Nederland heel ouderwets, er is geen arts of psycholoog die er tussen kan komen. Om dit punt even krachtig duidelijk te maken: zelfs als u meent dat op het werk verschijnen uw ‘levenseinde’ zou betekenen, u moet eerst op het werk verschijnen, en mocht u dan overlijden, dan kunnen nabestaanden schadevergoeding eisen.

Vooraf een ‘doktersbriefje’ halen bestaat in Nederland niet (in het verder gevorderde België wel).

Als de werkgever het gebiedt, moet u zich dus op het werk melden, anders kunt u op staande voet wegens werkweigering ontslagen worden. Voelt u zich slecht, eenmaal op het werk, kunt u zich voor die dag ziek melden en weer naar huis gaan. Daarop kan de werkgever u voor de volgende dag weer op het werk ontbieden, waarop het (trieste) toneelspelletje opnieuw start: op het werk verschijnen, ziek melden en dan weer naar huis.

Voor alle duidelijkheid: een bedrijfsarts heeft hier NIETS te zeggen, de werkgever alles. De enige rol van de bedrijfsarts is volgens art. 14.1 arbowet: het ADVISEREN van de werkgever. De bedrijfsarts mag echter nooit namens de werkgever optreden, en de werkgever mag zich nooit achter de bedrijfsarts verschuilen (CRvB 19 nov 2009 BK:3713).

Wat is de uitweg?

 1. vraag de werkgever schriftelijk (per mail) of u op uw werk moet verschijnen, ondanks uw ziekte
 2. ga zo snel mogelijk achter een diagnose op schrift aan. Dat kan via uw huisarts, en Stichting Burnout heeft diverse psychologen en bedrijfsartsen die u confrom burnoutrichtlijn kunnen testen, H&W_12_LESA_LR_overspanningburnout, met tests 4DKl, Ubos en SCL-90, en die testresultaten vervolgens
  in uw diagnose laten opnemen. Psychologen voor een ‘burnoutdiagnose op schrift’ vind u hier: https://burnout.nl/hoe-een-burnout-diagnose-op-schrift-te-krijgen/
 3. Als u eenmaal een diagnose op schrift hebt, deel dat de werkgever mede, of mail de diagnose aan werkgever met erbij de woorden ‘Ik geef u toestemming deze diagnose over mij te bewaren tot 5 jaar na uit dienst gaan’.
 4. Stuur een kopie van de diagnose ook naar de afdeling ziektewet van het UWV, Postbus 57015  1040 CT Amsterdam.
 5. Vertel werkgever dat UWV een kopie heeft.

Hierna zal de werkgever wel instemmen dat u wegblijft. Zo niet? Dan is het nu tijd om een ‘UWV deskundigenoordeel’ aan te vragen, en stuur vervolgens uw diagnose mee als bewijs dat u ziek bent en niet kunt werken, en vraag het UWV om een uitspraak dat u ziek bent, niet hoeft te werken, en dat elk werkuur bij u momenteel de burnout zou versterken.

Met een duidelijke diagnose schriftelijk op zak (en een werkgever die dat weet) zult u bij wegblijven op het werk minder snel op staande voet ontslagen worden.

Mail intussen ook info@burnout.nl voor een vrijblijvend oriënterend gesprek met een van onze burnoutconsulenten/burnoutpsychologen. Mail ook uw telefoonnummer en postcode of woonplaats, anders stellen we een gesprek in Groningen voor terwijl u in Den Haag woont (bij wijze van).

Mocht de werkgever een offerte tot herstel niet akkorderen (=betalen), dan kunt u weer het UWV inschakelen: ‘Werkgever weigert externe burnoutherstel interventie’. Juridisch is het zo dat de kosten voor burnoutherstel voor werkgever zijn, maar dat de keuze behandelaar aan u is (dit laatste op grond van WGBO, en art. 8 EVRM: u mag kiezen met wie u uw privegevoelens wilt delen).

Hier 3 URL’s die belangrijk zijn voor de financiering:

 1. wil de werkgever niet meteen betalen? Werkgever kan UWV vragen om medefinanciering, mail deze URL aan werkgever:
  http://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/verzoeken-om-participatie-in-re-integratie.aspx
 2. de ziektekostenverzekering vergoedt geen burnout (o.a. daarom geen ggz/gz) omdat het valt onder arbo, arbeidsomstandigheden: https://www.ziektekostenverzekering.nl/dossiers/ziektekostenverzekering-burn-out  
 3.  betalen (burn-out) hersteltraject? Kosten werkgever https://www.arbeidsrechter.nl/aansprakelijkheid-schade-werknemer-werkgever-ongeluk