Geschreven door Stichting Burnout op 6 oktober 2020 in blog Nederlands

Een werknemer mailt ons, ‘help, in eerste jaar plan van aanpak vergeten te schrijven’. De mail en een antwoord.

Nog binnen het jaar ben ik gaan re-integreren na een burn-out en dat gaat opzicht redelijk. Nu komen er echter veel zaken op me af waar ik geen verstand van heb en weet niet waar en hoe informatie te vinden. Veel over het verzuimdossier gaat over het hoe en wat mbt de werkgever, en niet de werknemer…

Tijdens mijn verzuim is er door mijn werkgever niet aangegeven dat er een Plan van aanpak of bijstellingen door mijn leidinggevende en mij besproken moesten worden en opgesteld. Ik heb enkel de rapportages van de Bedrijfsarts. Nu dit recent aan het licht is gekomen stelt HR voor dat we dit alsnog met terugwerkende kracht moeten doen en zij geeft ook aan dat mijn leidinggevende niet voldoende heeft geacteerd in mijn begeleiding. 
Mijn vraag is wat moet ik nu echt? Ik hoor van HR alleen dat als ik dit niet doe dat mocht het tot een WIA aanvraag komen ik in de problemen ga komen als het verzuimdossier niet op orde is. Op mij komt er nu ineens druk te staan, en schijnt er haast bij geboden te zijn.
Waar sta ik nu juridisch, cq tav Wet Poortwachter? Wat had ik wel of niet moeten/kunnen weten? Moet stukken tekenen die een jaar geleden besproken en getekend hadden worden?

Waar of bij wie kan ik informatie inwinnen over dit onderwerp – “met terugwerkende kracht plan en bijstellingen over 9 maanden bespreken en tekenen?”

REPLY: ‘

‘Ja, jij had als werknemer in het eerste jaar ook aanzet moeten geven tot plan van aanpak, dat is gemeenschappelijke verantwoordelijkheid werkgever en werknemer.

Dus je kunt er een gaan schrijven, je kunt er in zetten wat je wilt….er dient consensus te bestaan tussen werkgever en werknemer.

MAAR: ik zou als ik jou was NIET antedateren = een oude datum erop zetten, want dat is strafbaar, ‘valsheid in geschrifte’ en daar staat gevangenisstraf op. Dus schrijf een plan van aanpak met datum van vandaag, of komende week.

Geef niet toe aan druk werkgever om a) je inhoud te veranderen b) te ‘ante-dateren’ (=oude datum erop zetten, = valsheid in geschrifte).

Omdat de datum nieuw is zal de werkgever waarschijnlijk een boete krijgen, maar dat is jouw zorg niet, daarvoor ga je niet ante-dateren.

Formats plan van aanpak, zowel leeg als ingevuld:
http://reintegratie.theater/downloadpagina/blanco-PLAN-VAN-AANPAK-nieuw-gemaakt-in-Word.doc
http://reintegratie.theater/downloadpagina/ingevuld-vb-Coenen-fictieve-naam-alle-data-fictief-PLAN-VAN-AANPAKdocx.doc

Je eventuele WIA aanvraag komt niet in problemen vanwege ‘gedurende eerste jaar vergeten te schrijven en nu alsnog, met huidige datum’.