Geschreven door Stichting Burnout op 6 december 2019 in bedrijfsarts blog Nederlands

Om een burnout diagnose op schrift te krijgen (nodig bij ontkenning werkgever) zijn er verschillende mogelijkheden:
1. ga naar een psycholoog die bereid is je op burnout te testen en burnout na anamnese in een rapport te schrijven::

  • Amsterdam: Drs. Marco Timmerman, marcotimmerman999@hotmail.com, psycholoog OF Drs. Kirsten Vink, kirstenvink@gmail.com, psycholoog
  • Barendrecht (south of Rotterdam): José Weeda MSc, jose@dolomietcoaching.nl (female; orthopedagoge, geen psychologe)
  • Utrecht: Drs. Whishal Jharihar, wishal_j@hotmail.com , psycholoog
  • Putten: dunsbergen@kpnmail.nl, psycholoog (vrouw)
  • Nijmegen: info@bartdonkers.nl, psycholoog (man)

Kosten: betaal zelf, 350 euro ex BTW. Opmerking: diagnose hoeft niet van BIG psycholoog te komen – eigenlijk is een diagnose van een non-BIG psycholoog zelfs beter: Diagnose psycholoog hoeft geen BIG registratie

2. om een second opinion te krijgen van een andere bedrijfsarts, bijvoorbeeld omdat de eerste weigerde de NVAB richtlijn burnout en testen te volgen (4DKL SCL-90 Ubos):

Diagnose burnout via bedrijfsartsen – Atrium Gezondheidscenter te Badhoevedorp.

De kosten zijn 840 euro exclusief BTW en moet vooraf worden betaald. De bedrijfsarts zal dan de NVAB richtlijn aanhouden inclusief daarin genoemde tests. Facturatie voor het onderzoek verloopt via Bedrijfsarts Management B.V.; het telefoonnummer is 088-2460402 en email adres contact@everybodygroep.nl. Stichting Burnout is bij dergelijke onderzoeken geen partij, wij vermelden deze mogelijkheid op de site, maar afspraken, facturatie, betaling en oplevering rapport moeten lopen tussen cliënt en genoemde BV. Wel blijft Stichting Burnout graag op de hoogte van de tevredenheid van klanten, dus stuur graag een mail naar info@burnout.nl nadat je alles hebt afgerond wat je vond van het proces en het eindresultaat. Bij voorbaat dank voor deze feedback!


Mail en vergewis je ervan dat hij/zij zich aan burnoutrichtlijn NVAN incl. tests commit (zwart op wit, in de mail):

https://expertise-instituut.nl/ of

https://www.bedrijfsartsensecondopinion.nl/bedrijfsartsen

Zie ook de lijst van second opinion bedrijfsartsen op https://burnout.nl/blog-van-stichting-burnout/second-opinion-bedrijfsartsen-bij-burnout/

Kosten kunnen 800-1000 euro bedragen voor een diagnose, maar het is de moeite waard om uit de hoek te komen ‘waar de klappen vallen’, niet ontslagen te worden en een extern burnouthersteltraject af te dwingen (Wet Verbetering Poortwachter, in plaats van je af te laten schepen met een bij ziekte verboden Vaststellingsovereenkomst).

Verder: de werkgever moet je de kosten vergoeden. Dien de rekening bij de werkgever in, als die niet direct wil vergoeden: schakel het volgende incassobureau in jegens je werkgever. Mail niels@medicas.nl (incassobureau) en zij zullen het geld voor u innen. Formulier: https://burnout.nl/sb_wp/wp-content/uploads/2019/11/Collectieve-overeenkomst-Stichting-Burnout.pdf

Formulier: https://burnout.nl/sb_wp/wp-content/uploads/2019/11/Collectieve-overeenkomst-Stichting-Burnout.pdf voor niels@medicas.nl. Info over het bureau: https://burnout.nl/sb_wp/wp-content/uploads/2019/11/Medicas-Informatiebrochure-1.pdf

LEUK: stuur een kopie van de diagnose naar je werkgever, erbij vermeldend dat je toestemming geeft dat zij een kopie in hun dossier houden (anders kan een werkgever flauw weigeren: ‘geen medische gegevens in het dossier wegens AVG’ – AVG zegt dat het wel mag als jij maar schriftelijke toestemming geeft). En (!) vraag de werkgever schriftelijk of het een goed idee is een kopie diagnose naar het UWV te sturen.

Van laatste zal die bang worden; een goed moment om een burnouthersteltraject offerte van Stichting Burnout in te leveren. ‘Mijn herstel met Stichting Burnout zal bezava voorkomen’ zeg je dan, en je geeft er deze brochure bij: https://www.burnout.nl/sb_wp/wp-content/uploads/2018/05/Werkgevers-brochure-Stichting-Burnout-versie-1-1-1-1.pdf.

Bezava: een boete van of 200.000- 800.000 euro die de werkgever krijgt opgelegd (door UWV en belanstingdienst) als je het bedrijf ziek verlaat (‘ziek uit dienst’). Dat is waarom veel werkgevers eerst proberen burnout te ontkennen, maar als ze merken en zien dat je een diagnose op papier bent en dat je erover denkt het UWV te informeren (afdeling ziektewet, Postbus 57015 1040 CT Amsterdam) stappen ze al snel over naar het win-win scenario: herstel door Stichting Burnout, en als ze je daarna nog steeds weg willen hebben: outplacement (= tweede spoor) wat ook door Stichting Burnout kan). Dat voorkomt een boel gehannes, advocaatskosten, UWV loonsancties en bezava.

Intussen: stuur je diagnose sowieso naar UWV, afdeling ziektewet, Postbus 57015 1040 CT Amsterdam, en zeg erbij ‘werkgever wil burnout ontkennen en verzint gronden voor ontslag of vaststellingsovereenkomst bij ziekte’.

Stuur ook mee naar UWV:

  • voorstellen die je werkgever heeft gedaan om burnout te ontkennen (zoals vaststellingsovereenkomst, mediation etc.)
  • maatregelen die je werkgever neemt om je stress te VERHOGEN (= je ziek weg te pesten) en je burnout te verergeren

Verder:

  • geef beoordeling over de ontkennende bedrijfsarts op zorgkaartnederland.nl, bedrijfsartsen
  • schrijf je klacht over de bedrijfsarts en het niet volgen van de burnoutrichtlijn aan de Minister van Volksgezondheid, en dring erop aan dat de bedrijfsarts zijn artsvergunning wordt ingetrokken
  • ga eventueel naar het medisch tuchtcollege (wegens niet volgen richtlijn met tests, en testresultaten richtlijn die je elders hebt verkregen)