Geschreven door Stichting Burnout op 29 juli 2019 in blog Nederlands

Veel mensen schrijven Stichting Burnout aan om hulp jegens hun AOV (Arbeids Ongeschiktheids Verzekeraar), omdat die bij burn-out niet wilde uitkeren. De meest voorkomende AOV in deze hulpvragen was overigens Movir. Als mensen een eigen onderneming starten, zijn ze vaak naïef en sluiten ze een ‘arbeidsongeschiktheidsverzekering’ af, denkend dat deze zou uitkeren. De nuchtere waarheid is echter: alles wat niet met het blote oog aanwijsbaar is, zal worden ontkend. U kunt dus veel beter een invaliditeitsverzekering nemen – alle psychische beroepsziekten zullen worden ontkend. Zeer frustrerend, en zeer zonde van de 500 euro premie per maand die u zoveel jaar lang heeft betaald! Het advies van Stichting Burnout is dus: neem nooit een AOV, neem een invaliditeitsonverzekering. Een AOV keert bij burn-out liefst nooit uit. Het kost u (in burn-out-e toestand) jaren schrijven en procederen om iets van de grond te krijgen.

De redenering van de AOV gaat als volgt:

  1. burn-out heeft geen eensluidende definitie
  2. burn-out staat niet in DSM
  3. onze psychiater zegt……
  4. laat u voor spanningsklachten behandelen door een ggz psycholoog via uw ziektekostenverzekeraar
  5. als wij uw werkuren opsplitsen, dan blijkt dat u 95% van uw tijd nog wel gewoon kunt werken.

    Een assertieve klant schreef het volgende antwoord aan de AOV

    ‘——————————————————————————————————–

Geachte AOV,

Er is wel een definitie van burnout – sinds 1974 – u loopt heel erg achter (1974: het grondleggende artikel van Dr Herbert Freudenberger, zie Google Scholar).

Ten eerste is er de landelijke richtlijn burn-out, zie richtlijn 
overspanning en burn-out van Lesa, NVAB, NHG etc. https://nvab-online.nl/sites/default/files/bestanden-webpaginas/MDRL_Overspanning-Burnout.pdf met diagnostische tests. Ik heb u mijn diagnose burn-out, opgesteld door een psycholoog conform de richtlijn, opgestuurd, maar u rept er met geen woord over.

Ook is er wereldwijde enigheid bij de WHO, ICD-11, ik zal even verklaren omdat u blijkbaar niets weet: WHO is de World Health Organisation, en ICD is International Classification of Diseases. Zie deze URL met de definitie van burn-out: https://www.who.int/mental_health/evidence/burn-out/en/

Nog wat diepgaander bewijs voor de grote eenduidigheid: zie o.a. het boek ‘Burnout for experts’ – link 
https://www.amazon.co.uk/Burnout-Experts-Prevention-Context-Working-ebook/dp/B00AKIFDZE/ref=sr_1_1?keywords=burnout+for+experts&qid=1564413512&s=gateway&sr=8-1.

Gezien uw lage kennisniveau zal het boek een beetje moeilijk voor u 
zijn, maar al lezend zult u wel de eenduidigheid zien. Het boek is een uitgave van de bekende wetenschappelijke uitgever Springer.

De DSM hoort u helemaal niet te kennen, dat is voor psychiatrie, we 
hebben het hier niet over psychiatrie maar over ‘occupational health 
medicine’ of ‘occupational health psychology’. U verzekert toch niet tegen psychiatrische stoornissen, waarom haalt u DSM er dan bij?

Over burn-out schrijven verder wetenschappelijke tijdschriften als 
Work & Stress – An International Journal of Work, Health & Organisations van uitgever ‘Francis Online’, zeer gezaghebbend, ooit van gehoord?

U VERKOOPT Arbeidsongeschiktheidspolissen, maar zodra een arbeidsziekte, beroepsziekte (zie beroepsziekten.nl) zich voordoet ontkent u het bestaan van een bekende beroepsziekte. Bent u soms een leugenaar?

Mijn beroepsziekte burnout hoort niet in DSM termen te worden gekaderd. 
DSM is het boekje van apa.org, de Amerikaanse Pyschiaters, en is 
daarbuiten zwaar omstreden. Zelfs het NIH, National Institute of Health 
in Amerika gebruikt geen DSM meer, maar rechtstreeks scholar.google.com
= Google Scholar, waar alle wetenschap van de wereld bij elkaar staat. 
Google Scholar eens op de definitie van burnout!

Uw suggestie om naar een ggz psycholoog te gaan is natuurlijk fout, ggz = psychiatrie, en burnout valt niet onder psychiatrie maar onder arbeids- en organisatiepsychologie. En arbeids- en organisatiepsycholoog is dus het meest geschikt mij te behandelen..

Daarom wil ik graag geholpen worden door Stichting Burnout, en verzoek ik u als AOV verzekeraar de kosten op zich te nemen, en mijn inkomensderving door burn-out te vergoeden. Anders zal ik zowel publiciteit zoeken als juridische stappen ondernemen.

Met vriendelijke groet,

…..

————————————————————————————————-

Stichting Burnout helpt verder NIET in uw strijd tegen de AOV verzekeraar.

Stichting Burnout vermeldt bovenstaande tekst, maar HELPT NIET bij het niet uitkeren van de AOV.

Stichting Burnout heeft als kernactiviteit ‘burnout herstel’. Het helpen bij niet uitkeren AOV zou met name bestaan uit ‘juridisch schrijven’, en daar is een advocaat voor bedoeld.

1) last heeft van een beroepsziekte, zie beroepsziekten.nl, en die staat niet in DSM
2) ter vaststelling van burnout moet een richtlijn worden gevolgd, die ook op beroepsziekten.nl staat en bijgaand is – https://burnout.nl/sb_wp/wp-content/uploads/2018/05/HW_NVAB-12_LESA_LR_overspanningburnout.pdf
3) met testen van de richtlijn
4) een diagnose moet u laten opstellen volgens https://burnout.nl/bedrijfsarts-erkent-burn-out-niet/hoe-een-burnout-diagnose-op-schrift-te-krijgen/

De hele strijd daarna, over diagnoses etc., is niet onze business. Als u het niet alleen kunt: schakel vrienden of familie in, wij geven hierin geen hulp (geen tijd, en die tijd wordt ons niet vergoed). Google op een advocaat [woonplaats advocaat AOV]. Veel succes!