Geschreven door Stichting Burnout op 31 mei 2019 in blog Nederlands

Beste (….),

Het is zaak uw burnout spoedig vrij goed te documenteren.

Bijvoorbeeld door een diagnose, https://burnout.nl/sb_wp/diagnose/burn-out-diagnose/, In de diagnose kan ook worden vermeld dat meer collega’s burn-out hebben en dat pesten een rol speelt.

Putten: dunsbergen@kpnmail.nl, psychologe
Nijmegen: info@bartdonkers.nl, psycholoog

Uw huisarts: kunt u het van hem (haar) op schrift krijgen?

Dat staat ook sterk…..en anders een ‘aangetekende’ mail naar werkgever en bedrijfsarts in de trant van: ‘Huisarts abc, contactgegecens xyz (volledig zijn) heeft mij op datum ….. onderzocht en als burnout gediagnostiseerd. Ik geef toestemming aan werkgever en bedrijfsarts deze informatie op te nemen in het personeelsdossier, en aan de bedrijfsarts toestemming contact op te nemen met diagnostiserende huisarts’.

‘Hoe meer diagnoses burnout, hoe beter’.

Want, om niet terug te komen op uw werk, is het belangrijk u te kunnen baseren op de diagnoses. Een advocaat zal waarschijnlijk ook nodig zijn, die moet gaan uitleggen dat ‘verschijnen op het werk’ schadelijk is voor uw burnoutherstel.

Verder wil de wetgever niet dat u ‘alleen weg blijft’, juristen zien graag dat u initiatief neemt tot herstel. Dat kan bijvoorbeeld door uw woonplaats en telefoonnummer naar ons te mailen, dan kunt u een vrijblijvend oriënterend gesprek krijgen met een van onze burnoutconsulenten/burnoutpsychologen. Als het klikt stellen wij dan een offerte burnoutherstel op, die u kunt inleveren bij werkgever. Juridisch wordt dit gezien als een constructieve stap; als uw werkgever vervolgens niet instemt met extern deskundig herstel, kan het hem verweten worden.

U kunt ook alvast UWV op de hoogte stellen, afdeling ziektewet, Postbus 57015  1040 CT Amsterdam.

Alvast dank voor het mailen van woonplaats en telefoonnummer, dan doen we in volgende mail ook een aantal tests die de burnout moeten bevestigen. De tests staan ook vermeld in de burnoutrichtlijn: HW_12_LESA_LR_richtlijn-burnout-overspanningburnout

Met vriendelijke groet,

Stichting Burnout