Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

Sickness leave & returning to work

English heading for page Sickness leave & returning to work.

A correct diagnosis should be the start of sickness leave; see https://burnout.nl/en/diagnosis/

Without a diagnosis at the start of your sickness leave, all ‘may shift’.

Employer can start having doubts about the nature of your illness, and prepare a dismissal procedure because of decreased performance.

Without diagnosis, you do not know what kind of help you need.

Without diagnosis, you do not know on what skills you have to judge your coach or psychologist.

Diagnosis burnout? Never return to work without prior external burnout recovery coaching

Returning to work without a) problem analysis (as in a document like this: PA – Problem Analysis UK) b) without burnout recovery coaching that includes ‘research’ on the causes of your burnout (the work context causes) without c) coaching on your coping d) removal of major stressors e) practical advice how to deal with the stressors, energy drainers and energy replenishers, is in a way ‘suicide’.

After the inital ‘freedom’ of 100% sickness leave you will feel better, but notice how huge your anxiety is to start again working. This anxiety is because you know you did not solve the problems that caused burnout. Burnout is totally different from ‘a flue’, it does not happen accidently and it does not cure from itself.

Therefore: read about burnout recovery coaching, also to understand what it can mean to you: https://burnout.nl/en/burn-out-recovery-coaching/

 

Returning to work after burnout recovery coaching

After you have almost completed your burnout recovery coaching, meaning that you:

 • now see what the causes of your burnout were
 • know what you want to do differently in future
 • are ensured main stressors are removed by employer
 • know far better how to cope with the stressors that ‘brought you down’
 • know far better how to replenish your energy reserve after work
 • sleep better

you can think about taking work up again. Months after the initial and first burnout sickness day.

The burnout time needed for recovery is always put under pressure. We see many attempts to pick up work after 2 months, fail again, and so forth….until maybe 12 times until 24 months of illness are over, and the contract is being dismantled. 2 months is far too short. EVEN WITH APPROPRIATE burnout recovery coaching burnout recovery requires an natural 3 months, at least 6 months before you can be fully operational again. Gaining insight with your coach/psychologist takes time, and recovery too. See the average burnout downtimes: https://burnout.nl/burn-out-cijfers-inclusief-burn-out-duur/

It is very important that, when you pick up work again:

 • you feel social, emotional support from the employer (that is already written in the first burnout articel ever, Dr. Herbert Freudenberger, ‘Burn Out Staff’ in 1974, see Google Scholar)
 • you pick pieces of work that give you PLEASURE and ENERGY
 • you are not put in a rigid scheme to pick up work again, but that you can arrange your work organically – meaning: that you can listen to your emotion and physical signs, and stop working when you feel your energy level is too depleted again. ‘Going into the red zone’ of depleted energy makes sure you fall BACK into burnout. Avoid coming into the red zone for many months (no ‘deadlines’! Deadlines will not kill you but make you burnout again. You can only deal with deadlines again when fully recovered).

It is your employer (not company doctor!) that decides when you have to go back to work and what you should do.

Emapthy towards burnout from the employer is key, otherwise you will never recover in the job.

(in latter case: opt, with employer, for ‘tweede spoor’, meaning: burnout recovery coaching and after that: outplacement, towards a different employer and job).

 

Een burn-out diagnose is moeilijk op schrift te krijgen

Huisartsen willen vaak geen diagnose stellen om ‘geen ruzie’ te krijgen met bedrijfsartsen en Arboartsen. Helaas hebben Arbo- en bedrijfsartsen sinds de presentatie op 20 oktober 2014 door mr. Rik Schuurmans aan NVAB besloten al het werk gerelateerde te ontkennen, niet op schrift te zetten en alle richtlijnen genoemd bij beroepsziekten niet meer te volgen. Dit is uiteraard niet in de haak, ook juridisch niet:

 • het is te kwader trouw; de nationale ‘diagnosefraude’ of ‘diagnoseweigering’ zoals sommigen het noemen zou best door het OM vervolgd kunnen worden als ‘misdaad tegen de menselijkheid’ (vergelijk het geval waarin alle artsen zouden besloten ‘kanker’ niet meer te erkennen omdat het hen te weinig oplevert…).
 • het is een onrechtmatige daad; een arts dient zich zo gedragen als in het maatschappelijke verkeer van ’hem’ verwacht wordt, en dat is: welzijn van de patiënt op de eerste plaats, eed van Hippocrates etc.
 • artsen zijn verplicht de professionele standaard te volgen, BW art 7:453 en dat houdt in: het volgen van de richtlijnen Lesa/NVAB/NHG inclusief diagnostische tests
 • artsen zijn verplicht een diagnose te stellen conform de WGBO.

Stichting Burnout weet de oplossing

U kunt het een ontkennende arts op allerlei manieren moeilijk maken, daar hebben wij materiaal over als u dat wenst. Pragmatischer is te gaan naar een arts waarvan de site van Burnout Diagnose weet dat zij WEL bereid zijn een richtlijn te volgend en diagnose op schrift te stellen. Prijzen variëren van 500 tot 800 tot 1000 euro. Dit is begrijpelijk omdat collega-artsen, die meedoen aan de ‘nationale weigering’ deze ene arts wellicht zullen proberen uit de artsenorde te ‘wippen’.

Burn-out op schrift bij psychologen en artsen

Verder heeft Stichting Burnout een lijst met psychologen en bedrijfsartsen die wel bereid zijn de burn-out richtlijn te volgen en burn-out op schrift te stellen als dat uit de tests komt. U kunt contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Minstens evenveel waard is een diagnose van een arbeids- en organisatiepsycholoog, of psycholoog in het algemeen die de gehele wetenschap volgt in plaats van het psychiatrische artsenboekje DSM waar burn-out niet in staat. U kunt zelf op zoek gaan naar een diagnose, of ons mailen, wij hebben de nodige psychologen achter de hand die een burn-out herkennen en een complete diagnose kunnen stellen voor ca. 450 euro ex BTW. Voor het UWV en een rechtbank is een sychologendiagnose minstens even veel waard; het gaat er niet eens om ‘wie’ hem opstelt, maar DAT de richtlijn en tests worden gevolgd, met een goede anamnese, en dat de conclusie goed wordt afgeleid met verwijzingen naar de wetenschap. Een dergelijke diagnose van een psycholoog wint het dan altijd van een eventuele bedrijfsarts diagnose in de trant van ‘momentaan psychisch overbelast; over enige tijd weer inzetbaar’.

Kunt u geen burn-out diagnose betalen?

Als u zich geen diagnose kunt veroorloven, toont Stichting Burnout zich van de idealistische kant: u kunt gratis 4DKL, Ubos en SCL-90 maken (de 3 tests die horen bij de burn-out richtlijn (PDF) en daarnaast raden wij aan de BBTI te maken (.Doc). Dit staat niet zo krachtig als een volledig rapport, met anamnese en handtekening van een psycholoog er onder….maar het is voldoende stof om bij het UWV aannemelijk te maken dat u burn-out bent/was, en u kunt uw advocaat vragen het mee te nemen als bijlagen (‘produkties’) bij een rechtszaak indien werkgever de burn-out niet wil herkennen.

Bedrijfsartsen en arboartsen

Alle bedrijfsartsen moeten de lesa richtlijnen inclusief tests volgen. Als een bedrijfsarts dat niet vanzelf doet, is het een veeg teken! Wij kunnen ons de volgende redenen voorstellen voor de niet-naleving door een bedrijfsarts:

 • onder druk gezet door P en O : ‘Als je een arbeidsgerelateerde diagnose schrijft, hoef je volgende week niet terug te komen’. P en O is bang voor reintegratiekosten en bang voor bezava, de bedrijfsarts stelt zijn eigen portemonnee boven de eed van Hippocrates de bedrijfsarts heeft weinig gevoel voor en weinig kennis van psychologische klachten zowel als immunologie

Zie hier 15 minuten discussieprogramma Van Liempt (RTL Z) met ook Stichting Burnout over het probleem van ‘burn-out diagnose (of geen diagnose) door bedrijfsartsen’: YouTube: ga met schuifbalk naar minuut 16 45 sec (het duurt tot minuut 30):

 

Als dit niet helpt, hebt u anno 2017 slechts éen mogelijkheid: Stichting Burnout vragen schriftelijk de burn-out te laten herkennen middels een diagnose in de variant ‘basis’ of ‘zeer uitgebreid’. U hebt geluk als uw huisarts toevallig zou willen testen en documenteren, want meestal zijn artsen dusdanig politiek dat ze altijd elkaar dekken. Het idee ‘second opinion bedrijfsarts’ vinden wij dan ook een fopspeen van ex Minister Lodewijk Asscher, ‘wereldvreemd ten aanzien van sociale zaken’.

GGZ en diagnosefraude

Wij vinden het voor de zieke werknemers erg triest dat na HSK, nu ook steeds meer GGZ-ers opzettelijk verkeerd gaan diagnosticeren. Burn-out = aanpassingsstoornis in DSM 4 – 5 : ‘De ontwikkeling van emotionele of gedragsmatige symptomen als reactie op (een) aanwijsbare stressor(en)”. Code 309 in DSM 5. Omdat burn-out = aanpassingsstoornis sinds 2012 niet meer door zorgverzekeraars wordt vergoed (omdat het arbeidsgerelateerde zorg is, kosten werkgever) graaien de nodige GGZ-ers door een wel declarabele diagnose te hanteren, zoals ‘ongedifferentieerde somatoforme stoornis’.

‘Wie aan deze stoornis lijdt, ontwikkelt onbewust lichamelijke klachten waarvoor geen medische reden gevonden kan worden. Een kenmerkende klacht is chronische vermoeidheid, maar ook verlies van eetlust en problemen met het maag-darmkanaal maken vaak deel uit van het ziektebeeld’. Code 300.82 in DSM 5. De medische redenen zijn er bij burn-out zeer duidelijk wel:

 • de op het werk ervaren en te beschrijven stressoren
 • de door verhoogde histamine uitscheiding bij stress verhoogde neuroinflammatie (te meten: IL-1, IL-6 en TNF-alfa)

Bovendien geldt: een ‘restcategorie’ als ongedifferentieerde somatoforme stoornis moet slechts gebruikt worden als geen ‘echte’ categorie van toepassing is. Het invullen van bijvoorbeeld een BBTI zou snel leren dat er een overdaad aan stressoren is en te weinig ‘voedende’ energie of beloning. De duur van de ongedifferentieerde stoornis is minimaal zes maanden laboratoriumonderzoek, inclusief immunologisch laboratoriumonderzoek, is aangewezen (te meten: IL-1, IL-6 en TNF-alfa) HSK en GGZ willen graag burn-out = aanpassingsstoornis als ‘ongedifferentieerde somatoforme stoornis’ bij de zorgverzekeraars declareren. Klik op HSK en GGZ en u kunt met bovenstaande kennis al zien dat zij met ‘burn-out’ werven, maar de klant ‘weg declareren’ met ‘ongedifferentieerde somatoforme stoornis’.

Burn-out juist diagnostiseren

Lees ook groot burn-out kenner prof. dr. Wilmar Schaufeli over diagnostiek van burn-out. Nog meer wetenschap is te vinden op Google Scholar. Burn-out = burn-out, aanpassingsstoornis = adjustment disorder, ongedifferentieerde somatoforme stoornis = undifferentiated somatoform disorder. Hier ook officiële uitleg Amerikaanse overheid (het land waar DSM van daar komt) van undifferentiated somatoform disorder en dan ziet u hoe verkeerd het is burn-out DIE diagnose mee te geven.

Let ook op: DSM is GEEN wetenschap! De wetenschap staat op Google Scholar – DSM is een boek dat tot stand komt door handen opsteken van psychiaters tijdens een conferentie. Psychiaters zijn erg op declaratie (=geld) beluste artsen die uiteraard alleen dat diagnostiseren wat declarabel is. In DSM 3 stond bijvoorbeeld nog dat homofilie een ziekte was – men kan gerust zeggen dat DSM 50 jaar of meer achter loopt in wetenschappelijk opzicht.

HSK en (delen van) GGZ passen de Ubos, Utrechtse Burn Out schaal, met opzet niet toe, ondanks geindiceerd bij burnout klachten, om de klant niet op ‘gedachten te laten komen’. Tip: vraag ook aan HSK of GGZ de schriftelijke burn-out diagnose op, uit uw patiëntendossier, op grond waarvan zij bij een zorgverzekeraar declareren. Daar zal geen ‘burn-out’ als diagnose staan! Rapporteer dit opzettelijke misdiagnostiseren ten behoeve van zelfverrijking aan dezelfde mensen als onder ‘bedrijfsartsen’. Als Stichting Burnout weten wij hoe aangrijpend een burn-out op zich al is.