Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

FAQ-3 jur Einde tijdelijk contract ziek

Dit is een zelfhulp pagina. Stichting Burnout geeft geen los juridisch advies. Zeker als u uw recht wilt halen: schakel een advocaat in! Stichting Burnout is er voor Burnout Herstel – mail voor een vrijblijvend oriënterend gesprek over burnoutherstel info@burnout.nl met vermelding plaatsnaam en telefoonnummer. Kijk vooral ook op: https://burnout.nl/behandeling-burn-out/ en https://burnout.nl/behandeling-burn-out/burn-out-herstel-programmas/

Tijdelijk contract en ziekte

Einde tijdelijk contract ziek uit dienst?

Een tijdelijk contract levert, in geval van burn-out, de nodige voordelen op: een werkgever heeft minder tijd (dan de 2 jaar ziekteperiode) om u weg te pesten, en is sneller gebonden aan de reintegratieverplichtingen die komen kijken bij een ‘ziek uit dienst’. Het is erg belangrijk voor de einde contract datum een schriftelijke diagnose te laten opstellen. Na ‘ziek uit dienst’ neemt het UWV de reintegratieverplichtingen over – zoals, naar keuze zieke werknemer: een burnouthersteltraject door Stichting Burnout, betaald do0r het UWV.

Ook, of JUIST bij tijdelijke werknemers geldt het gevaar van ‘squeeze and dump’, het uitwringen van tijdelijke krachten en ze weer ziek de maatschappij in gooien. Dat zag het UWV in 2013: de kans op arbeidsongeschiktheid is bij tijdelijke werknemers ZES MAAL zo hoog als bij vaste werknemers. Zie UWV rapport in PDF: 26nov2013-UWV_Modernisering_Ziektewet Daarom besloten kabinet, UWV en belastingdienst om per 1 januari bezava in te voeren, de modernisering ziektewet (zie o.a. http://bezava.com) . Daarnaast gelden natuurlijk arbowet, WvP (Wet Verbetering Poortwachter) en zorgplicht werkgever voor tijdelijke krachten.

Ook de bekostiging is duidelijk:

Als werkgever niet wil betalen (‘Je bent dan nog maar paar maanden in dienst) dan is het zaak burnout testresultaten/diagnose te sturen naar UWV, afdeling ziektewet Postbuns 57015  1040 CT Amsterdam, en dat te vertellen. Eenmaal uit dienst, spreek je een verzekeringsarts, die geef je het trajectherstelplan van Stichting Burnout en die geeft meestal een akkoord voor 3000 euro incl BTW en stuurt de goedkeuring door aan Sylvia.scholten@uwv.nl

Dus tijdelijk contract en burnout is best gunstig: Je hoeft niet meer lang met de werkgever mee, en burnouthersteltraject wordt betaald door UWV (3000 euro incl BTW).

Hier is een voorbeeldbrief van advocaat werknemer aan een werkgever en diens advocaat die niets van reintegratie begrijpen: zo worden de zwakten van werkgever voor de rechtbank blootgelegd, en zo wordt TOCH gestreefd om met werkgever tot win-win situatie te komen: .doc, verander de brief naar eigen behoefte: voorbeeldbrief van advocaat van zieke werknemer aan een werkgever (en diens advocaat) die niets van de werkgeversverplichtingen begrijpt

Door de ziekte-WW schuiven uw uitkeringsrechten op.

Hier vallen wij met een deur in huis en zeggen wij wat u het beste kunt doen – onderstaande stappen 1-4 hebben bewezen erg succesvol te zijn! Verderop deze pagina staat meer achtergrondinformatie.

Stap 1. Na testing door Stichting Burnout en vrijblijvend gesprek met consulent-burnoutpsycholoog,

– plan van aanpak opstellen (1 vb blanco blanco-PLAN-VAN-AANPAK-nieuw-gemaakt-in-Word 1 ingevuld Coenen – klik door .docx ingevuld-vb-Coenen-fictieve naam-alle-data-fictief-PLAN-VAN-AANPAKdocx)

en aan werkgever mailen (schriftelijk, voor dossier)

—————-

‘Beste werkgever,

Wet Verbetering Poortwachter zegt dat werknemer en werkgever het samen eens moeten worden over Plan van Aanpak

Bijgaand voorstel plan van aanpak: wilt u er naar kijken?

Zodat we het eens kunnen worden.

Ik heb jurist geraadpleegd, t.a.v. externe in te huren partij: het is NIET ‘wie betaalt, bepaalt’

We moeten het samen eens worden over mijn bijgaande voorstel.

Graag verneem ik, voor het dossier, uw schriftelijke reactie op bijgaande’.

—————

Stap 2. Vraag ook van bedrijfsarts wat die zegt op schrift en scan het ons. Het kan dat de bedrijfsarts met jou meepraat maar dat niet op schrift zet

Stap 3. laat SB-consulent diagnose opstellen, zoals bijgaand Beethoven (klik .docx) voorbeeld-burnout-herstel-plan–SB-2016-mw-Beethoven-Stichting-Burnout, nav je tests, en lever het in bij werkgever

…..

Als werkgever niet binnen 3 weken na inleveren reageert:

Stap 4. briefje schrijven naar je eigen UWV kantoor, afdeling beroep en bezwaar, schrijvend – zie bijlage ‘Zieke vangnetters vb briefje’ (klik .docx) Zieke-vangnetters-vb-brief-naar-eigen-UWV-kantoor-afdeling-beroep-en-bezwaar en zie bijlage alle UWV kantoren en adressen (klik .docx) UWV-adressen-kantoren

Punt 4 helpt BIJZONDER sterk, vaak krijg je voor einde contract al door werkgever een hersteltraject aangeboden, en anders door UWV die kosten aan werkgever doorbelast.

Doorgaans gaat het UWV akkoord met een burnoutherstelprogramma dat ‘zieke vangnetter’ en Stichting Burnout samen bij het UWV inleveren.

Zes maal zo vaak arbeidsongeschiktheid voor tijdelijke contractwerkers dan vaste loonwerkers

Het was het UWV in 2013 al een grote zorg: tijdelijke contractwerkers leverden een relatief ZES KEER ZO GROTE instroom in arbeidsongeschiktheid op als vast loonwerkers: zie rapport 26 november 2013 bezava klik pdf 26nov2013-UWV_Modernisering_Ziektewet

Dit was de reden om Bezava in te voeren, waarover u meer leest op http://bezava.com

Het eerste artikel over burnout ooit is wereldberoemd, ‘Staff burn-out’ door Freudenberger uit 1974. U vindt het het op Google Scholar; helaas niet gratis, het moet gekocht worden.

Als essentie van burnout ziet Freudenberger het ‘drievoudige dienen’:

 • mensen vatbaar voor burnout willen uit zichzelf al graag dienen
 • de klanten willen ook dat ze graag dienen
 • als dan bazen ook het dienen gaan benadrukken en daarin meer gaan eisen
  ligt burnout ‘om de hoek’.

Wat gebeurt er bij tijdelijke contractwerkers? Er wordt leiding gegeven op een manier: ‘Doe wat ik zeg, anders zijn er voor jou 10 anderen’. En de contractwerker gaat heel erg DIENEN, want hij wil zo graag een vast contract. Maar dat dienen wordt wel vereist zonder dat naar de behoeften van de contractwerker wordt geluisterd – en ziedaar de verklaring voor de erg hoge burnout onder contractwerkers. JPB 4 april 2016

Contact: mail info@burnout.nl of gebruik ons contactformulier.

Uitknijpen tijdelijke contracten als citroenen en dan ‘weggooien’

Werknemers krijgen vaak tijdelijke contracten. De pers denkt: alleen om redenen van:

 • tijdelijke capaciteit
 • eerst iemand leren kennen voordat men vast contract geeft

Maar de belangrijkste reden voor een tijdelijk contract begrijpt de pers nog steeds niet:

 • tijdelijke contract-ers ‘uitknijpen als een citroen’ en dan ziek de maatschappij ingooien, als ‘vangnetters’.

Bij eigen medewerkers wil men minder ‘uitknijpen’: dat geeft hogere kosten, en een slecht werkgeverimago onder het vaste personeel.

Het argument ‘eerst leren kennen’ is ook zwak: leren kennen kan tijdens proefperiode en eerste contract. Wie dan nog geen beeld heeft van zijn medewerker is een ‘zeer slecht psycholoog’.

Gelukkig heeft het UWV wel door dat medewerkers met tijdelijk contract stinkend hard hun best doen, o.a. om een vast contract te krijgen, en dat ‘uiterste je best doen’ veel hogere burnout kansen met zich mee brengt.

In november 2013 kwam het UWV met onderzoek: klik pdf 26nov2013-UWV_Modernisering_Ziektewet – waaruit bleek: tijdelijke medewerkers hebben ZES MAAL zoveel kans op in arbeidsongeschiktheid te komen!

Daarom werd besloten tot ‘Bezava premiedifferentiatie’, zie http://bezava.com en hier samenvattingen 1 accountant-nl-feb-2014-fullcopy-bezava 2 Bezava-samenvatting-HR-praktijkjan2014 3 Turien_Informatie_modernisering_van_de_Ziektewet (2)

Dit is voor jou, tijdelijke kracht, erg belangrijk om te weten! Want het verklaart erg veel werkgeversgedrag; stel je raakt burnout tijdens je tijdelijke contract, gaat naar de bedijfsarts…en die gaat alles snoeihard ontkennen! Dat komt door de bezava premie differentiatie, als je ziek uit dienst gaat, loopt de werkgever de kans tot 10 jaar lang al je kosten van daarna te moeten betalen: WW, arbeidsongeschiktheid, reintegratie etc.

DAAROM IS DE ONTKENNING VAN DE WERKGEVER ZO HARD!

Om zijn bezava premie verhoging te ontlopen – die kan oplopen van 2 tot 8 ton per ziek-uit-dienst-gegane medewerker.

Bedoeling van de wetgever was: ‘werkgever zal beter met tijdelijk personeel omgaan, en minder eisen, of als het mis gaat: burnout hersteltrajecten aanbieden’ – maar men had niet gedacht dat een deel van de werkgevers en bedrijfsartsen zo ‘malafide’ zou zijn om geen enkele richtlijn voor burnout en overspannenheid na te komen, inclusief diagnosetests.

Richtlijnen voor burnout en overspannenheid:

 • Voor Lesa: burnoutrichtlijn (klik)
 • Voor NCVB: burnoutrichtlijn (klik)

Daarom is het zaak dat, als je ziek wordt gedurende een tijdelijk contract, zo snel mogelijk:

 • diagnose tests maakt
 • door een deskundige een zo goed mogelijk onderbouwde diagnosestelling op papier krijgt
 • testuitslagen en diagnose EN eigen pva (plan van aanpak) en eigen pa (probleem analyse) aan werkgever overhandigt (die is eindverantwoordelijk, niet de bedrijfsarts) EN aan het UWV stuurt (zodat ze het alvast kunnen filen, onder jouw BSN nummer en onder naam van de werkgever, omdat deze de wvp, wet verbetering poortwachter, ontduikt, UWV afdeling ziektewet: Postbus 57075  1040 CT Amsterdam).

Diagnose tests:

1. maak de 4DKL, Vier Dimensionale Klachtenlijst – hier in excel met macro’s: downloadt, vul in en stuur naar ons 4dkl blanco ter verzending
2. SCL-90; die kan alleen online, het kan gratis bij ons – die bepaalt in de breedte wat voor klachten je hebt
3. UBOS: Utrechtse BurnOut Schaal, die bepaalt of je burnout bent – ook alleen online te doen, bij Stichting Burnout

(dit staat allemaal op Google Scholar, http://scholar.google.com, kijk maar na)

Een probleemanalyse maken:

 • download bijgaande Probleemanalyse, 2A4, .doc, vul het in, save het en mail het naar ons (info at burnout dot nl, met vermelding woonplaats en telefoonnummer) PA-ProbleemAnalyse-1-1

Een eigen Plan van Aanpak maken, pva:

Volgens de WvP (Wet Verbetering Poorwachter) moeten werkgever en werknemer CONSENSUS bereiken over het pva – het is NIET zo dat werkgever dat mag bevelen, het is ook niet zo dat ‘wie betaalt, bepaalt’.

Dus zet in je pva rustig dat je eerst goed wilt herstellen in je pva, en dat je (bijvoorbeeld) externe burnout herstelhulp wilt van Stichting Burnout…zodat je bij einde contract GEZOND uit dienst gaat.

Zo heeft wetgever het bedoelt, en zo werkt het UWV, en zo werkt Stichting Burnout.

Dus wees niet wanhopig, als je ziek bent en je contract loopt af! Vul al het bovenstaande in, mail het naar info at burnout dot nl met vermelding woonplaats en telefoonnummer en als je burnout blijkt KEREN WIJ ‘DE SPIES OM’, met jou, en met UWV.

Wij bereiken dat de werkgever zich een stuk netter gedraagt en bijvoorbeeld:

 • geen loon meer inhoudt vanwege zgn. ‘niet meewerken aan reintegratie (dat kan overigens sowieso pas na pa = probleemanalyse, consensus over pva = plan van aanpak, en externe burnout herstel interventie – dat laatste vergeet men opzettelijk)
 • niet meer bij burnout dwingt ‘meteen weer aan het werk te gaan’ zodat je NOG zieker wordt, uit wanhoop zelf opzegt of uit wanhoop ondanks ziekte een vaststellingsovereenkomst tekent
 • burnout herstel zelf gaat betalen – of dat, door bemiddeling van ons bij UWV, het UWV burnoutherstel betaalt en kosten doorbelast aan (ex-)werkgever.

Download en lees (pdf) 16 juridische punten die voor jou van belang zijn 16-juridische-punten-zieke-werknemer. En hier is overheidsinformatie, ‘Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar’. Regeling-Procesgang-1e -en-2e-Ziektejaar (pdf)

Wij zijn bekend ‘partner’ bij UWV, ze vertrouwen onze diagnoses en wij krijgen onze burnout herstel plannen bij het UWV altijd vergoed.

HELP JEZELF door voor jezelf op te komen, bovenstaande te doen en ons te mailen –

en HELP NEDERLAND, als het UWV weet dat je werkgever malafide praktijken hanteert, wordt het goed bestraft en krijgen we op een duur een ‘beter Nederland’.

info@burnout.nl – keurig volgens de goede bedoelingen van de wetgever helpen wij in probleem geraakte, zieke tijdelijke arbeidskrachten.