Geschreven door Stichting Burnout op 26 mei 2021 in bedrijfsarts Behandeling blog Nederlands

Het komt vaak voor dat een bedrijfsarts (wellicht onder druk van werkgever) te snel, en zonder echte probleemanalyse (‘waardoor komt de burn-out’? – zie o.a. BBTI BBTI-ingevuld-met-cijfers-en-tekst-1-2-1, en andere mogelijkheden om diepgang te krijgen in de burn-out) en zonder burn-out herstel coaching de werkvloer op sturen.

 

Typisch is dan bijvoorbeeld na een paar weken 100% ziekteverlof te dwingen tot enkele halve dagen werken, terwijl de burnout-er bij de werkhervatting weer in huilen uitbarst. Dat ‘in huilen uitbartsen’ is een typisch symptoom van burnout, nl. de ’emotionele ontregeling’, een van de 4 burn-out dimensies die in de BAT, Burnout Assessment Tool, worden onderscheiden.

(Kenmerken burn-out BAT: 1) emotionele uitputting 2) distantie 3) emotionele ontregeling 4) cognitieve ontregeling (geen moeilijke dingen aan kunnen, niet kunnen concentreren, gebrek aan focus)).

Hier rest slechts: bedrijfsarts dwingen conform NVAB richtlijn H&W_NVAB-12_LESA_LR_overspanningburnout testen af te nemen, en bedrijfsarts en werkgever ‘opvoeden’ dat men op weg is naar ‘draaideurreintegratie’, zoals om de twee maanden werk hervatten om tenslotte na 2 jaar ziekte, zonder ooit goede burnout probleemanalyse te hebben gemaakt en zonder de werknemer ooit een deskundige burnout herstelinterventie te hebben gegund, de WIA in gaan.