Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

Voorbeeld: Tests – Diagnose – Herstelplan

Voorbeeld van burn-out tests, diagnose en aanpak 'mevrouw Beethoven'

Voor burn-out bestaat er een burnoutrichtlijn met 3 diagnostische tests: 4DKL, SCL 90 en Ubos. Alle artsen en psychologen dienen deze te volgen op grond van art. BW 7:453, het erop moeten nahouden van een professionele standaard. Richtlijn: H&W_12_LESA_LR_overspanningburnout

‘Mevrouw Beethoven’ is een zuiver fictieve naam; ook de NAW gegevens van werknemer en werkgever zijn gefingeerd.

Zie hier voorbeelduitslagen van tests die wij afnemen:

Uitslag online testen SCL-90 – Ubos – UCL

Klik PDF voor het rapport: Test-Report-Beethoven-voorbeeld-mevrouw SCL-90 is een bekende wereldwijde test, die checkt op allerlei symptomen. De Ubos is de Utrechtse Burn-Out Schaal, de Nederlandse versie van de MBI, Maslach Burnout Inventory, gemaakt door prof. Schaufeli. Deze tests worden ook in de burn-out-richtlijnen van Lesa, NVAB en NCVB genoemd. De UCL, Utrechtse Coping Lijst, geeft bovendien een indruk wat de gebruikelijke copingstijlen zijn van mevrouw (Willemijn) Beethoven, of hier verbetering in mogelijk is.

De 4DKL, Ubos en SCL-90 zijn de 3 diagnostische tests die door de burn-out-richtlijn MDRL-richtlijn-Overspanning-Burnout-burn-out worden voorgeschreven, en die elke arts of psycholoog dient te hanteren op grond van BW art. 7:453 (het erop nahouden van een professionele standaard).

4DKL – Vier Dimensionele Klachtenlijst voor eerste indruk ‘of burn-out, en zoja: hoe zwaar’

4DKL – 4 Dimensionele Klachten Lijst – blanco: 4dkl blanco ter verzending. De uitslagen vindt u onder het tabblad ‘uitslag’. Die worden met macro’s berekend, daarom is het belangrijk alles in excel te houden (gratis excel kunt u krijgen via openoffice.org). Bij een uitslag van 20 of meer voor emotionele uitputting en 13 of meer voor somatisatie bent u al snel burn-out – al moeten voor een volledig oordeel ook SCL 90, Ub0s en anamnese worden afgenomen.

Dit is de heel bekende ‘bedrijfsartsentest’ door Terluijn, 1996. Deze test wordt ook in de burn-out richtlijnen genoemd.

Klik hier voor de 4DKL uitslag – in excel, .xls, voor Willemijn Beethoven 4DKL-voorbeeld-mw-Beethoven. De scores staan in het tabblad ‘uitslag’.

BBTI - Blankert Burn-out Trigger Inventory

De BBTI (Blankert Burn-out Trigger Inventory) gaat de stressfactoren en energiefactioren na in werk en prive. Voor een kandidaat is het vaak emotioneel deze lijst in te vullen; het leidt tot bewustwording. Ook wordt na beantwoording duidelijk of het scheef zit in het werk of in het prive leven van de kandidaat, en hoe het ene het andere beinvloedt.

Deel 1 meet de stressfactoren op het werk. Deel 2 meet de gewoonlijke ‘energiegevers’ op het werk. Deel 3 meet de ‘herstelvoorwaarden’ in de privé situatie

Klilk voor BBTI uitslag mevrouw Beethoven (pdf) BBTI-1-1-voorbeeld-mw-Beethoven.

Intussen hebben wij een modernere versie van de BBTI: overschrijf in volgend voorbeeld (.doc) alles met eigen woorden en cijfers. Het ‘pinpoint’ meteen wat u als probleem ervaart, en werkt versnellend bij het zoeken van oplossingen inclusief coaching tijdens het burn-out-hersteltraject BBTI ingevuld met cijfers en tekst 1-2

De BBTI is in 2014 ontstaan door van 8 jaar cliënten in het dossier alle burn-out-oorzaken (stressfactoren, maar ook gebrek aan energiegevers en andere aspecten) te analyseren, en het aantal triggers met behulp van expert-panels te reduceren tot ca. 40 triggers in 3 categorieën: A) stressfactoren B) gebrek aan energiegevers die je bij ‘gezond werk’ wel verwacht C) privé-factoren, zowel ‘energiegevers’ als ‘energievreters’. Het is geen ‘test’ die een discriminerende uitslag geeft zoals ‘ja/nee’ maar een inventarisatie die bij anamnese en behandeling EN aanpassing arbeidsomstandigheden heel waardevol  is.

Diagnose op schrift (met voorbeeldiagnose fictieve mevrouw Beethoven)


Willemijn Beethoven vond het prettig haar diagnose door Stichting Burnout op schrift te laten stellen – klik hier voor de diagnose (pdf) SB-diagnose-voorbeeld-mw-Beethoven SB-diagnose-voorbeeld-mw-Beethoven

Een ander format van diagnose vindt u hier, van een eveneens denkbeeldige naam, ‘Lars Wimmelsen’ – diagnoserapport-format-Lars-Wimmelsen-fictief-pdf. ‘Wie’ en diagnose opschrijft maakt niet eens zoveel uit, doorgaans zijn arts of psycholoog capabel, maar nog belangrijker is dat:

  • de richtlijn burn-out wordt gevolgd inclusief diagnostische tests
  • er aangesloten wordt bij de wetenschap, en er naar verwezen wordt
  • dat het diagnose proces volgbaar is EN ‘herhaalbaar’ (dat is een algemene wetenschappelijke eis; zie voor inspiratie de KNMG richtlijn ‘medische rapportage’)

Een rapportage van een arts waarin ‘een paar losse woorden staan’ verliest het bij de rechtbank (in die termen denken werkgevers en UWV altijd) ALTIJD van een diagnose die wel aan bovenstaande punten voldoet, zoals in het voorbeeld van ‘Lars Wimmelsen’ diagnoserapport-format-Lars-Wimmelsen-fictief-pdf

Burn out herstelplan mevrouw Beethoven (fictief voorbeeld)

Burnout Herstel Plan (kosten werkgever)

Mevrouw Willemijn Beethoven voelde zich onbegrepen door haar bedrijfsarts, diende testuitslagen en diagnose van SB (Stichting Burnout) in bij haar werkgever.

Zij verzocht Stichting Burnout ook een burnout herstel plan op te stellen

Klik hier – pdf – vb SB-2016 mw Beethoven voor het burnout herstel plan dat SB voor Willemijn Beethoven maakte.

Onze SB-2016 aanpak zonder persoonsgegevens, puur de methode zelf, vindt u hier: pdf: klik SB-2016-burnout-herstel-methode-Stichting-Burnout

Burnout behoort tot de ‘arbeidsgeneeskunde’- ‘occupational health’ en niet tot de IG, Individuele Gezondheidszorg. Daarom staat burnout niet in het DSM boekje van de psychiatrie. Alle wetenschap over burnout – zoals grondlegger Freudenberger 1974, Maslach 1986, Maslach, Leiter, prof. Schaufeli is te vinden op Google Scholar (http://scholar.google.com) en in deze samenvatting van prof. Schufeli: 35-jaar-burnout-wetenschap-research-onderzoek-1973-2008

Burnout is een ‘vak apart’ – en bijzonder weinig mensen hebben inhoudelijke belangstelling. Stichting Burnout gelukkig wel 🙂

De burnout herstel methode van Stichting Burnout is peer reviewed, wetenschappelijk gepubliceerd en geaccepteerd; daarom is deze terug te vinden in Google Scholar (waar alleen erkende wetenschap in staat) – typ in ‘burnout herstel methode’ en u krijgt het artikel ‘De kunst van burnoutherstel – SB-2015’