Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

Hoeveel burn-out?

'Hoeveel burn-out?'

1. De tests 4DKL, SCL 90 en Ubos (ook genoemd in de burn-out richtlijn) meten ‘hoeveel burn-out’, u kunt er verder over lezen op ‘burn-out testen’ (klik) of meteen doorspringen naar de homepage om de 4DKL zelf te maken en te intepreteren – klik: 4dkl blanco ter verzending (kijk na opslaan onder het tabblad ‘uitslag’: bij disstress van 20 of meer en somatisatie van 13 of meer is het goed de overige testen ook te maken – die in de NVAB richtlijn voor burnout staan).

2. De BBTI meet welke triggers uw burn-out hebben veroorzaakt, en de cijfers die u er aan geeft geven in elk geval aan ‘hoe genoeg u van die trigger heeft’. Bij sterke burn-out of sterke emoties kunnen vrijwel alle cijfers hoog uitvallen: ‘U heeft overal genoeg van’. De BBTI is dan ook niet bedoeld als ‘test’ ‘wel/niet burn-out’ of ‘hoeveel burn-out’, het is meer een gestructuriseerde inventarisatie van ‘wat er speelt’. De ca. 40 factoren zijn zorgvuldig geselecteerd en samengesteld in de ervaring met duizenden kandidaten sinds de start van Stichting Burnout in 2006. ‘Als tegentest’: er is zeer zelden iemand die zegt ‘mijn trigger stond er niet bij, bij mij speelde ook…’

Het geeft vooral:

 • inzicht aan de persoon zelf
 • vergemakkelijkt emotionele verwerking
 • geeft aan waar ‘trauma-aspecten’ zitten
 • heel concreet aan wat er moet veranderen opdat er weer duurzaam en gelukkig gewerkt kan worden. Lees hier verder BBTI ingevuld met tekst vb zeer krachtig

BBTI – Blankert Burn-out Trigger Inventory

Met de ‘BBTI’, ‘Blankert Burn-out Trigger Inventory’ BBTI ingevuld met cijfers en tekst 1-2 wordt van

19 potentiele ‘energie vreters’ of ‘exhausters’ (’emotional exhaustion’) van burn-out nagegaan of zij in het werk aanwezig zijn en in welke mate
12 potentiele ‘energie gevers’ in het werk nagegaan of zij aanwezig zijn en in welke mate
9 potentiele ‘energie gevers’ in het prive leven nagegaan of zij aanwezig zijn en in welke mate

Het is de eerste test ooit die fijnzinnig doorvraagt naar de oorzaken en combinatie van oorzaken bij burn-out.

Overschrijf de voorbeeldwoorden en teksten met uw eigen woorden en teksten. U wordt zich dan goed bewust van ‘wat u teveel wordt’ en ‘wat u mist’. Dat is een heel goed beginpunt voor een vrijblijvend oriënterend gesprek over burnoutherstel (Contact – Stichting Burnouthttps://burnout.nl/burn-out-herstel-programmas/).

Het maken van deze test bevordert in hoge mate

 • inzicht in het ontstaan van burn-out
 • aanwijzingen voor het herstellen van burn-out
 • voorwaarden die goed zijn voor herstel van burn-out bij hervatting van werk in enige vorm.

Bij burn-out wordt overigens altijd van ‘werk’ uitgegaan, dat is de wetenschappelijke traditie, vooral omdat werk het ‘gecontracteerde deel’ van het leven beslaat waarin keuzen naar eigen behoeften soms moeilijk te maken zijn. Maar in bovenstaande BBTI wordt ook naar het privéleven gevraagd.

Soms zijn er cliënten die beweren in het privéleven geen keuze te hebben, door zeer veeleisende kinderen of door mantelzorg – in het algemeen wordt dat niet als burn-out gezien door de wetenschap. Stichting Burnout gaat hier ook niet van afwijken, en heeft er ook geen oplossingen voor. Stichting Burnout heeft wel tal van oplossingen voor burnout tijdens werk. (Het burnoutherstel door een ‘gecontracteerd priveleven’ bestaat voornamelijk uit loslaten, inhuren van hulp of uitbeteden van zorg).

Neem voor het maken van een test contact met ons op via ons contactformulier en vermeld in het onderwerp ‘BBTI gewenst’. Vermeld daarbij ook uw plaats en telefoonnummer, zodat wij u kunnen bellen voor een vrijblijvende afspraak om een test te maken.

Het wordt AFGERADEN de gedetailleerde uitslag van de BBTI door te nemen met iemand anders dan een Stichting Burnout (SB) consulent, omdat alleen de SB consulent hem goed kan interpreteren de BBTI ook vraagt naar de sympathie/antipathie jegens baas, collega’s etc. – antwoorden, die in handen van juristen, misbruikt zouden kunnen worden door niet op ‘burn-out herstel’ aan te sturen maar ‘ontslag op grond van incompabilité d’humeurs / verstoorde arbeidsverhoudingen.

FML, Functionele Mogelijkheden Lijst

In de loop der jare hebben keuringsartsen in Nederland een uitstekende lijst ontwikkeld, de FLM of ‘Functionele Mogelijkheden Lijst’. Hier doorheen gaande, hetgeen hoogstens een half uur kost, kan ingeschat worden waar een zieke wel of niet toe in staat is.

Hier is de FML (klik, PDF) (pdf, ca. 20 pagina’s) FML-Functionele-Mogelijkheden-Lijst

De FML voor de gemiddelde burnouter ziet er als volgt uit (Blankert, 2014):

FML – Funtionele Mogelijkheden Lijst voor de typische burnout-er (PDF, 5 pagina’s) FML-Functionele-Mogelijkheden-Lijst-voor-typische-burnout

Bij het burn-out herstel moeten dus in het bijzonder twee dingen worden meegewogen:

– de TRIGGERS die burn-out veroorzaakten
– de FML voor burn-out

Bij het toekennen van werkhervatting zonder rekening te houden met de oorsprokelijke triggers, wordt de burn-out verder verdiept. De werkprestatie daalt, maar nog erger is dat de burn-out wordt verdiept.

Bij werkhervatting zonder rekening te houden met de FML, ‘mislukt het werk’ en kan dit tot fysieke dan wel financieel gevaarlijke situaties leiden.

De FML kan uitstekend door de burn-out-er met bedrijfsarts, huisarts, psycholoog en werkgever worden doorgenomen. Het ‘medische geheim’ van de uitslag van de FML wordt niet zo groot geacht, omdat burn-out doorgaans goed te herstellen is. De FML is, indien het tijdelijke karakter van burn-out wordt benadrukt, ook goed te delen met juristen.

Herstel van burn-out

Het zal duidelijk zijn dat herstel van burn-out te maken MOET hebben met de 3 dimensies van Freudenberger/Maslach, en met vierde dimensie die daarna ruimschoots in de wetenschap is bewezen (zie Scholar Google) en iedereen die te maken heeft met een burnout-er, herkent:

de cognitieve beperking (impairment)

Voor het hertel van burnout moet volgens ons het volgende geschieden:

 • verhogen van zelfvertrouwen/zelfbeeld van eigen competenties (dimensie 3 van Maslach), door de burn-out-er activiteiten te geven die zowel energiereservers verhogen als het zelfvertrouwen
  (hier gaan de meeste ‘kwakzalf-herstel programma’s de mist in: ze bieden allen licht energieherstel, maar doen niets aan zelf vertrouwen, laat staan de ondertaande volgende factoren)
 • het wegnemen van burn-out triggers UIT de omgeving, dan wel het anders om leren gaan met de triggers (‘coping’), dan wel – en dat is een moderne, abstracte psychologische methode: ‘stimuli control’ – het bij voorbaat zo handelen, en inrichting van de omgeving, dat de stimuli die energie’vretende’ of ‘allergerende reacties’ niet meer voorkomen.
 • het vergroten van het ‘gewaarzijn’ , in eerste instantie omtrent de eigen energiesignalen, in tweede instantie ten aanzien van eigen  gevoelens. In de aanloop periode naar burn out onderdrukken mensen gewoonlijk eigen gevoelens en energiesignalen ten behoeve van een ‘hoger doel’. Echter, bij 1 of meer jaren veronachtzaming gaat ‘het lichaam’ (het parasympathische deel van het autonome zenuwstelsel) vanzelf nee zeggen! Dat is een van de hele mooie kanten van burn-out. De ware emoties, die jarenlang onderdrukt zijn, komen naar boven.
 • het leren op ‘aangeven van het AUTONOME zenuwstelsel’ (dus NIET: wil of afspraak) grenzen te stellen
 • het leren stellen van grenzen
 • het leren onderhandelen over de eigen grenzen
 • het aanleren van meer assertiviteit om te voorkomen dat anderen over je grenzen heen lopen
 • als de omgeving zo bot is dat ze je kapot WIL maken door bewust over je grenzen heen te gaan: het opzoeken van een andere omgeving – die specifiek bij je past, naar aanleiding van de lessen die je geleerd hebt tijdens burn-out herstsel.

Belangrijk is dat men beseft dat een mens:

 • geen machine is
 • een beperkt aanpassingsvermogen heeft, zeker hoe hoger de leeftijd
  sympathieen en antipathieen bevat die het cognitieve begrip ALTIJD VER TEBOVEN zullen gaan. Het is zoals iemand vragen ‘waarom die van chocolade houdt’: de werking van de neuronen en smaakreceptoren van de mens gaan het begrip van de gemiddelde mens en zelfs van wetenschappers ‘verre te boven’. De ‘waarom’ vraag dient hier niet te worden gesteld – wel de vraag: hoe kunnen we individu, taken en omstandigheden zodanig herorganiseren dat er sprake is van a) zo min mogelijk emotionele allergien b) zoveel mogelijk energie- en pleziergevende stimuli, passend in het kader van de organisatiedoelstellingen.

Egoistische aandeelhouders, budgethouders met weinig gevoeligheid en geen levensovertuiging die compassie inhoudt, zijn de grootste burn out MAKERS.

Het burnout herstel programma van Stichting Burnout is het enige Nederlandstalige, uitgeschrevene en wetenschappelijke goedgekeurde programma. Check: ga naar Google Scholar – http://scholar.google.com en typ in ‘Kunst van burn-out herstel’.