Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

Fysiologie: Fysieke kant burn-out

Fysiologie - fysieke kant van burn-out

Veel mensen zijn op zoek naar de fysieke of ‘ fysiologie van burn-out’, de mensheid is er ‘ bijna’, maar nog niet 100%. Soms zjin bevinginden nl. nog niet bewezen toerekenbaar aan slechts burn-out, maar kunnen bevindingen een andere oorzaak hebben en komen ze voor bij ONDER ANDERE burn-out.

Seperate worldwide Research project ‘Biomarkers of burnout’

See Researchgate page:

https://www.researchgate.net/project/Biomarkers-of-burnout

Also: worldwide research project ‘PHYSIOLOGY of burnout’ on Researchgate – link:

https://www.researchgate.net/project/Physiology-of-burnout

2017

Voor vrouwen is vermoeidheid en emotionele uitputting, kenmerk 1 van burn-out, nu eenduidig biologisch te meten, met ‘biomarkers’ APG en BAP – acceleration plethysmogram (APG), reactive oxygen metabolites-derived compounds (d-ROMs), and biological antioxidant potential (BAP) – 4 Feb 2017 Medisch Tijdschrift klik pdf (mail ons)

Effect of chronic stress on all body’s physiology:
http://www.saragottfriedmd.com/7-ways-stress-jinxes-your-health-waistline-and-aging/

2016

Stichting Burnout heeft een cognitieve test ontwikkeld, een sorteertest, waarbij met name de ‘higher executive levels’ in de cognitie worden aangesproken – met name die, die aangetast worden bij burn-out. De resultaten zijn eenduidig, burn-out-ers doen gemiddeld meer dan 2x zo lang over de test dan ‘controls’. Op aanvraag.

2015

Leidend begin 2015 is:

Biology of burn-out per biologic system (nervous, immune, endocrine) and derived set of biomarkers for somatic measurement of chronic stress and burnout (Jean Philippe Blankert PhD) (pdf; 32 pages) Biology-of-burnout-per-biologic-system-nervous-immune-endocrine-measurements-Blankert-Jan-20151

2014

Wij geven hier een overzicht van de relatie tussen burn-out en de belangrijkste systemen in het lichaam.

1. burn-out en hormonen (endocrinologie)
2. burn-out en immunologie
3. burn-out en neurowetenschappen
4. burn-out en emoties
5. burn-out en neuroinflammation
6. burn-out en algeheel energie niveau ADP: ATP meting

Over stress, chronic stress is nog meer literatuur dan over burnout. Stress en chronic stress hebben duidelijk verschil, ook fysiologie. Bij acute stress (minder dan 3 uur per dag) vind je bijvoordeel hogere cortisol niveaus, bij chronic stress minder omdat de natuur vanzelf weer naar een evenwicht en dus cortisol even vrolijk weer wordt afgebroken. (cortisol wordt opgewekt binnen het ‘sympathische systeem’ maar ‘meer dan’ afgebroken in het langduriger ‘para-sympathische systeem’).

Het verband chronic stress en burnout: op het moment van burn-out geef je je over, en algemeen ‘ ik kan het niet meer’, geen bewust besluit, maar een onbewuwst besluit. Je krijgt veel angsten en somatisaties, en bent bij ‘ gedwongen werk’ niet veel waard qua werkprestaties. Bij chronic stress was je output nog redelijk hoog.

Bij burn-out verandert niets aan de ‘ morfologie’ van je hersens, zeg maar de anatomie, daarom zijn MRI scans zinloos en te oppervlakkig. Nooit is iets morfologisch gevonden, bij burnouters.

Er zijn veel wetenschappelijke artikelen over ‘ cognitive impaiment’, en ook blijvende schade van burnout. Men zoeke op http://scholar.google.com

Prof dr Luijtelaar heeft ook een afwijking in EEG gevonden bij burnouters, maar deze is vrij klein:

dr. Luijtelaar (2010) pdf luijtelaar-radboud-burnout-zie-je-in-EEG-mei2010

1. burnout en hormonen (endocrinologie)

Bekend is het onderzoek van Paula Mommersteeg, 2006, een dissertatie waarin ze eigenlijk niets vond: welk hormoon je ook neemt, ik kan geen signigifant verschil te vinden tussen wel bnurnout en niet burnout. Dissertatie Paula Mommersteeg 2006 klik Mommersteeg-2006

Daarna zijn wel diverse artikelen gekomen over de HPA-as, en daar is bij burnout zeker wat gevonden, onder andere ‘ cognitive impairments’ maar ook variabelen om een niet functionerende HPA-as te meten:

endocrine-function-HPA-axis-burnout-2007 (klik, pdf) endocrine-functioning-HPA-axis-burnout-2007

en in 2011

cognitive-deficits-hpa-axis (klik, pdf) cognitive-deficits-burnout-HPA-axis

Het overmatig langdurig overproduceren van cortisol dat dat eindigt in een structureel LAGER cortisol niveau, staat bekend als ‘ adrenal fatigue’ en ‘ pregnonolone steal’. Al eeuwen overigens. Dit zijn de cfs (chronic fatigue) en ME kenmerken. Men zou kunnen zeggen dat burnout is, behalve dan dat burnout acuter toewijsbaar is aan prikkels (zie BBTI, met 40 ‘triggers’ (‘stressoren’) voor ontstaan van burn-out)

Bij non-behandeling is de kans groot dat burn-out overgaan in structureel cfs-ME-adrenal-fatigue met fysiologisch de ‘pregnonolone steal’ .

Artikelen:

1 met cognitive deficits gepaard gaande met cfs/chronic fatigue/burnout

2 HPA dysregulatie

3 HPA as Van Eeede

4 zelfhulp boek dat wel wetenschappelijk correct is (scholar google)

5 pregnonolone steal en een concurrerend enzym CYP17

Een kant die in voorgaande onderzoeken over het hooft is gezien, is dat bij chronische stress constant veel cortisol wordt afgebroken, en dat dit leidt tot ‘progesterone steal’. Progesterone is een groei- en herstelhormoon. De constant noodzakelijke grote cortisol afbraak via het parasympathetische systeem zorg voor een gebrek aan progesterone, een herstelhormoon (wordt nader uitgewerkt).

2. burn-out en immunologie

Bij burnout en immunologie is er meer modern onderzoek.

Hier is een goed artikel over chronic stress en het immuum systeem. Omdat burn-out het stadium vlak na veel chronic stress is dit volgens ons van belang.

Chronische stress ONDERDRUKT het immuunsysteem, en hierdoor zijn wel degelijk variabalen te meten, die lager liggen bij chronic stress mensen:

Effects acute stress and chronic stress on immune system (2013) (mail ons)

Een verstoorde immunologie kan tot uiting komen in ‘ neuroinflammation’ – dit wordt onder punt 5 toegelicht.

3. burn-out en neurowetenschappen

Neurowetenschappen gaat over de neuronen, en de neurotransmitters die electrische signalen tussen de neuronen doorgeven.

Over welke neurotransmitters betrokken zijn bij chronic stress laat staan burnout is nog weinig bekend.

Dit illustreert ook het duidelijke verschil tussen burn-out en depressie: bij depressie is er overduidelijk een tekort aan nt (neurotransmitter) serotonine, bij burn-out niet.

In 2013 is er wel een uitgebreid onderzoek (Ph.D) gedaan met de tite: ‘ neuroimaging the stressed brain’, heel interessant:

‘neuroimaging the STRESSED brain’ (click PDF 300 pagina’s). neuroimaging-stress

Een volgende natuurlijke stap is: ‘Neuroimaging the BURNED OUT brain

4. burn-out en emoties

Een andere invalshoek is: nagaan welke EMOTIES bij burnout spelen, en aan de hand van emoties een link leggen met steroids en neuropeptides, omdat dat verband vaak al wel uitgewerkt is

emotions-steroids-neuropeptides-2011 klik pdf (mail ons)

5. burn-out en neuroinflammation

Dit is een veel belovend veld. In 2013 verscheen het artikel

stress and neuroinflammation klik pdf 2013

Neuro inflammation is te PET-scannen met de juiste ‘tracer’.

In 2014 was er doorslaggevend onderzoek van Nakatomi etal. Japan, waarin neuroinflammation bij ME/chronic fatigue syndrom zeer eenduidig werd aangetoond, met PET scan en een bijzondere neurotracer:

Nakatomi-2014-neuroinflammation-ME-cfs pdf 2014 Nakatomi-2014-neurinflammation-ME-cfs

6. burn-out en algeheel energieniveau meten

Het algehele energieniveau in een mens kan gemeten worden middels de ADP:ATP ratio. Bijgaand artikel licht de ratio toe (klik pdf). ATP ADP measurement nihms521578

Hoe de ratio te METEN legt het volgende artikel uit (klik pdf) – mail ons

Uitstekend te gebruiken bij burnout, cfs, cvs, ME etc.!

Voor keuringen en andere doeleinden is Stichting Burnout bereid om
betaald onderzoek te doen en wetenschappelijke artikelen bij elkaar te brengen om een case sluitend te onderbouwen