Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

Arbeidsdeskundig Onderzoek bij burn-out

Arbeidsdeskundig onderzoek

Arbeidsdeskundig onderzoek is in Nederland strikt vastgelegd: het moet conform bepaalde regels, en er is een register met circa 1600 Register-arbeidsdeskundigen. De meesten van hen werken bij het UWV, maar er zijn ook arbeidsdeskundigen die zelfstandig werken buiten het UWV, en zelfstandige arbeidsdeskundige bureaus.

Doel van arbeidsdeskundig onderzoek is te kijken wat uw BELASTBAARHEID is. Daarvoor stellen zij FML achtige vragen (google op FML, functionele mogelijkheden lijst, dan ziet u wat het inhoudt). Zij hebben regelmatig geen verstand van burnout, en hanteren niet de Lesa NVAB burnout richtlijn met tests 4DKL, SCL-90 en Ubos. Meestal geeft werkgever opdracht tot arbeidsdeskundig onderzoek om u weer naar het werk te bevelen. De meeste arbeidsdeskundigen snappen niet dat gedeeltelijke werkhervatting, vanwege nog steeds de aanwezigheid van stressoren die u burnout gemaakt hebben, uw burnout kunnen verdiepen. Dus verwacht als uitkomst van arbeidsdeskundig onderzoek dat u weer 10 of 20 uur per week of meer kunt gaan werken.

Wat te doen?

Neem burnoutrichtlijn NVAB Lesa pdf geprint mee, en verzoek ze de testen uit te voeren.

Schrijf werkgever dat werkhervatting zonder burnoutherstelcoaching niet gaat.

Vraag een vrijblijvend oriënterend gesprek aan bij Stichting Burnout over burnoutHERSTEL, dat leveren wij graag met u in bij werkgever, om ECHT te herstellen. Want van ‘weer aan het werk gaan’ op grond van een belastbaarheid ZONDER externe burnoutherstelcoaching is gedoemd te mislukken:

Een arbeidsdeskundig onderzoek is verplicht:

 • bij een eerstejaarsevaluatie
 • aanvraag arbeidsongeschiktheidsuitkering

ANDERE gevallen waarin een arbeidsdeskundige beoordeling zeer de moeite waard kan zijn:

 • uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar (bij zelfstandigen; dan is het vaak Movir) accepteert de diagnose ‘burn-out’ niet omdat het niet in DSM staat, en omdat zij ‘blindemannetje’ spelen voor belemmeringen van beroepsziekten (die staan nooit in DSM, wel op http://beroepsziekten.nl inclusief richtlijnen).
 • als u, ondanks dat tests burn-out uitwijzen en u een burn-out diagnose op schrift hebt gesteld en deze hebt gestuurd aan het UWV (afdeling ziektewet, Postbus 57015  1040 CT Amsterdam), uw werkgever u TE VROEG (en zonder goede probleemanalyse, en wellicht ook zonder externe burnoutherstelinterventie naar uw keuze) aan het werk dwingt. Dit is nooit de keuze van een bedrijfsarts (want deze heeft niets te zeggen, deze is conform art. 14.1 arbowet ‘slechts’ adviseur van werkgever, en werkgever kan zich niet achter bedrijfsarts verschuilen, CRvB 19 nov 2009 BK:3713), maar van de werkgever. Als u zelf met een arbeidsdeskundige beoordeling komt dat het NIET GOED is dat u nu al aan het werk gaat, staat u ijzersterk, zowel bij werkgever als het UWV. Het kan al vanaf 995 euro.

Niet gepast zijn arbeidsdeskundige onderzoeken:

 • met psychiatrisch/psychologisch onderzoek
 • waarbij uw geschiktheid voor diverse functies wordt beoordeeld. Dit is om twee redenen onjuist: a) u bent ziek, en op dit moment dus ongeschikt voor elke functie, eerst moet uw burnout met externe hulp herstellen b) uw werkgever heeft niet zomaar het recht ‘de poort open te gooien’ naar allerlei functies c) u bent niet representatief tijdens het onderzoek (want burn-out).

Het UWV deskundigenoordeel is gewoonlijk van lagere kwaliteit dan een arbeidsdeskundig oordeel dat u zelf inkoopt:

 • UWV vergeet vaak wederhoor
 • UWV neemt niet eens de moeite u te zien
 • UWV onderzoekt u niet echt, maar velt een oordeel op grond van voornamelijk werkgeversstukken…vandaar dat een ‘UWV deskundigenoordeel’ de bijnaam ‘tombola’ heeft gekregen.

Bij de aanvraag van een UWV deskundigenoordeel is het belangrijk zelf een VRAAG te stellen aan het UWV, zoals: ‘Gegeven mijn diagnose burn-out in bijlage 1, en bijlage: de offerte voor externe deskundige burn-out herstelbegeleiding, die de werkgever nog steeds niet goedkeurt, vindt u mijn mening juist dat werkgever te weinig doet voor mijn herstel en reïntegratie?’. Zonder centrale vraag van u aan het UWV zal het UWV u bij een deskundigenoordeel niet persoonlijk onderzoeken, meer nadenken: ‘zijn er nog benutbare mogelijkheden?’ en indien nadere info ontbreekt al snel schrijven dat u een paar uren per dag of meer kunt werken. En dat is niet wat u voor ogen had bij het aanvragen van het UWV deskundigenoordeel.

Bij een diagnose staat het wel/niet hebben van een ziekte centraal; bij een arbeidsgeneeskundig onderzoek staat centraal wat u nog wel en niet kunt, aan de hand van een FML, Functionele Mogelijkheden Lijst – FML-Functionele-Mogelijkheden-Lijst

Neem contact met ons op via ons contactformulier voor meer informatie. Wij helpen u graag.

Lijst van enkele AD-ers (ArbeidsDeskundigen) per plaatsnaam

Onderstaande arbeidsdeskundigen werken zoveel  mogelijk op kosten van de werkgever. Het is nuttig als burnoute werknemer een arbeidsdeskundige in te schakelen:

 • als voorbereiding/input voor een UWV deskundigenoordeel
 • als de werkgever u veel te vroeg en te snel beveelt het werk te hervatten (bv. zonder probleemanalyse, zonder voorafgaande burnoutherstelinterventie naar uw smaak, zonder aanpassing arbeidsplek
 • als bewijs (in een AD = arbeidsdeskundige rapportage) dat u nog niet kunt werken

Stichting Burnout werkt met de volgende AD-ers samen. Graag bij een contact vermelden dat u via Stichting Burnout komt, dan wordt u des te beter geholpen.

Spijkenisse: Yvonne M. Heesen-Lammers
Gecertificeerd register arbeidsdeskundige/casemanager, M 06-18 93 44 88
T  0181-77 83 78 E  info@alertverzuimspecialist.nl

Maastricht: Mat Moonen, Mat Moonen <mat@matmoonen.nl>, 06-11003644

Helmond: Femke Roffelsen, Registerarbeidsdeskundige,
M: 06-46736138
E: mail@fidelia-advies.nl

Landelijk: expertise@a-rea.nl, 030-6991555

Over het aanvragen van een DO (Deskundigen Oordeel) bij het UWV

Deskundigen Oordeel (DO) UWV: pas op en vraag niet te snel een DO (Deskundigen Oordeel) UWV op. Bij een DO roept het UWV u namelijk niet op, en onderzoekt het UWV u niet! Veel beter is dus om vooraf een diagnose op schrift te ‘halen’, en een AD-er (zoals bovengenoemd) een arbeidsdeskundig onderzoek op te laten schrijven.

Verder is het goed EERST aan SB (Stichting Burnout) te vragen een burnoutherstelofferte op te stellen, zodat u uw DO aan het UWV kunt staven met allerlei bijlagen:

 • testuitslagen die aantonen dat u burnout bent
 • burnout diagnose op schrift
 • beschrijving van een AD-er dat u niet in staat bent te werken en dat een externe herstelinterventie naar uw keuze nodig is
 • een offerte burnoutherstelinterventie naar uw smaak, die de werkgever nog niet heeft goedgekeurd, zodat u aan het UWV kunt schrijven:‘Ik heb zelfs zelf een burnoutherstelinterventie voorgesteld, maar OOK DAT weigert de werkgever. De werkgever hanteert geen enkele richtlijn, ontkent burnout, voldoet niet aan zijn reintegratieverplichtingen en keurt geen door mij voorgestelde herstelinterventie goed’.Gestaafd met dat soort bijlagen heeft het aanvragen van een DO wel zin!