Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

Diagnose

De juiste keuze voor uw burn-out behandeling start met een goede diagnose

Een tijden diagnose is de ‘alfa en omega’. Waarom?

 • zonder de juiste burn-out diagnose is de keuze voor een behandeling niet precies of zelfs fout.
 • zonder diagnose heeft u geen dossier voor als het juridisch wordt.
 • een deel van de werkgevers zal er veel aan doen geen burn-out diagnose in het dossier te laten komen, en al wel eerder te documenteren dat er een verstoorde arbeidsverhouding is. Dit om de Stecr richtlijn te kunnen gebruiken: ‘Eerst was er ruzie, later claimde werknemer een ziekte…dat telt dan niet, de ruzie/verstoorde arbeidsverhouding was er eerst en daarom vragen wij ontslag’
 • het UWV kan u ook niet steunen, bijvoorbeeld door uw verzoek tot ziekteverlof te ondersteunen, of uw wens door u gekozen burn-out herstelinterventie op kosten werkgever kracht bij te zetten.

Doe gratis (online) tests

Als u een eerste indruk wilt krijgen of u burn-out hebt, doe dan de in 2021 gratis online gekomen, wetenschappelijk verantwoorde BAT, Burnout Assessment Tool: https://bat.wechange.be/nl-nl/. Uw score wordt automatisch geïnterpreteerd. Als u ‘nog meer bewijs’ wilt, doe dan ook de 4DKL, SCL-90 en Ubos. De uitslag van de tests kunt u naar ons sturen via het contactformulier.

Als u een burn-out wilt laten herkennen door een psycholoog, ga dan rechtstreeks naar deze pagina.

Een burn-out diagnose is moeilijk op schrift te krijgen

Huisartsen willen vaak geen diagnose stellen om ‘geen ruzie’ te krijgen met bedrijfsartsen en Arboartsen. Helaas hebben Arbo- en bedrijfsartsen sinds de presentatie op 20 oktober 2014 door mr. Rik Schuurmans aan NVAB besloten soms het werk gerelateerde te ontkennen, het woord ‘burnout’ niet op schrift te zetten en soms richtlijnen genoemd bij beroepsziekten niet meer te volgen. Dit is uiteraard niet helemaal in de haak, ook juridisch niet:

 • het is een onrechtmatige daad; een arts dient zich zo gedragen als in het maatschappelijke verkeer van ’hem’ verwacht wordt, en dat is: welzijn van de patiënt op de eerste plaats, eed van Hippocrates etc.
 • artsen zijn verplicht de professionele standaard te volgen, BW art 7:453 en dat houdt in: het volgen van de richtlijnen Lesa/NVAB/NHG inclusief diagnostische tests
 • artsen zijn verplicht een diagnose te stellen conform de WGBO (informatieplicht) – indien de relatie bedrijfsarts – werknemer als ‘behandelovereenkomst’ wordt gezien (dat is lang niet altijd duidelijk)

Stichting Burnout weet de oplossing

U kunt het een ontkennende arts op allerlei manieren moeilijk maken, daar hebben wij materiaal over als u dat wenst. Pragmatischer is te gaan naar een arts waarvan de site van Burnout Diagnose weet dat zij WEL bereid zijn een richtlijn te volgend en diagnose op schrift te stellen. Prijzen variëren van 500 tot 800 tot 1000 euro. Dit is begrijpelijk omdat collega-artsen, die meedoen aan de ‘nationale weigering’ deze ene arts wellicht zullen proberen uit de artsenorde te ‘wippen’.

Burn-out op schrift bij psychologen en artsen

Minstens evenveel waard is een diagnose van een arbeids- en organisatiepsycholoog, of psycholoog in het algemeen die de gehele wetenschap volgt in plaats van het psychiatrische artsenboekje DSM waar burn-out niet in staat. U kunt zelf op zoek gaan naar een diagnose, of ons mailen, wij hebben de nodige psychologen achter de hand die een burn-out herkennen en een complete diagnose kunnen stellen voor ca. 450 euro ex BTW. Voor het UWV en een rechtbank is een psychologendiagnose minstens even veel waard; het gaat er niet eens om ‘wie’ hem opstelt, maar DAT de richtlijn en tests worden gevolgd, met een goede anamnese, en dat de conclusie goed wordt afgeleid met verwijzingen naar de wetenschap. Een dergelijke diagnose van een psycholoog wint het dan altijd van een eventuele bedrijfsarts diagnose in de trant van ‘momentaan psychisch overbelast; over enige tijd weer inzetbaar’. Volg deze link om in contact te komen met psychologen die een burnout op schrift kunnen stellen: https://burnout.nl/hoe-een-burnout-diagnose-op-schrift-te-krijgen/

Kunt u geen burn-out diagnose betalen?

Als u zich geen diagnose kunt veroorloven, toont Stichting Burnout zich van de idealistische kant: u kunt gratis 4DKL, Ubos en SCL-90 maken (de 3 tests die horen bij de burn-out richtlijn (PDF) en daarnaast raden wij aan de BBTI te maken (.Doc). Dit staat niet zo krachtig als een volledig rapport, met anamnese en handtekening van een psycholoog er onder….maar het is voldoende stof om bij het UWV aannemelijk te maken dat u burn-out bent/was, en u kunt uw advocaat vragen het mee te nemen als bijlagen (‘produkties’) bij een rechtszaak indien werkgever de burn-out niet wil erkennen. Gaat het om overtuigen van het UWV, dan kunt u de testuitslagen sturen naar UWV afdeling ziektewet, Postbus 57015 1040 CT Amsterdam.

Bedrijfsartsen en arboartsen

Alle bedrijfsartsen moeten de lesa richtlijnen inclusief tests volgen. Als een bedrijfsarts dat niet vanzelf doet, is het een veeg teken! Wij kunnen ons de volgende redenen voorstellen voor de niet-naleving door een bedrijfsarts:

 • onder druk gezet door P en O : ‘Als je een arbeidsgerelateerde diagnose schrijft, hoef je volgende week niet terug te komen’. P en O is bang voor reintegratiekosten en bang voor bezava, de bedrijfsarts stelt zijn eigen portemonnee boven de eed van Hippocrates de bedrijfsarts heeft weinig gevoel voor en weinig kennis van psychologische klachten
 • algemene druk vanuit werkgevers en arboartsen om ‘burnout’ niet op schrift te zetten, omdat het ‘aansprakelijkheid werkgever’ zou inhouden.

 

Als dit niet helpt, hebt u de volgende mogelijkheden:

 • uw huisarts vragen de burnout op schrift te zetten
 • ‘second opinion bedrijfsarts’, maar let op dat dit zinloos is als beide artsen elkaar willen dekken en de tweede arts ook niet de NVAB richtlijn burnout wil volgen (u kunt googlen op ‘second opinion bedrijfsarts’ en u er in het contact ervan verzekeren dat de tweede bedrijfsarts wel de NVAB richtlijn burnout inclusief tests volgt)
 • een psycholoog de diagnose burnout op schrift laten zetten: https://burnout.nl/hoe-een-burnout-diagnose-op-schrift-te-krijgen/

GGZ en diagnosefraude

Wij vinden het voor de zieke werknemers erg triest dat  sommige GGZ-ers opzettelijk verkeerd diagnosticeren. Burn-out = aanpassingsstoornis in DSM 4 – 5 : ‘De ontwikkeling van emotionele of gedragsmatige symptomen als reactie op (een) aanwijsbare stressor(en)”. Code 309 in DSM 5. Omdat burn-out = aanpassingsstoornis sinds 2012 niet meer door zorgverzekeraars wordt vergoed (omdat het arbeidsgerelateerde zorg is, kosten werkgever) graaien de nodige GGZ-ers door een wel declarabele diagnose te hanteren, zoals ‘ongedifferentieerde somatoforme stoornis’.

‘Wie aan deze stoornis lijdt, ontwikkelt onbewust lichamelijke klachten waarvoor geen medische reden gevonden kan worden. Een kenmerkende klacht is chronische vermoeidheid, maar ook verlies van eetlust en problemen met het maag-darmkanaal maken vaak deel uit van het ziektebeeld’. Code 300.82 in DSM 5. De medische redenen zijn er bij burn-out zeer duidelijk wel:

 • de op het werk ervaren en te beschrijven stressoren
 • de door verhoogde histamine uitscheiding bij stress verhoogde neuroinflammatie (te meten: IL-1, IL-6 en TNF-alfa)

Bovendien geldt: een ‘restcategorie’ als ongedifferentieerde somatoforme stoornis moet slechts gebruikt worden als geen ‘echte’ categorie van toepassing is. Het invullen van bijvoorbeeld een BBTI zou snel leren dat er een overdaad aan stressoren is en te weinig ‘voedende’ energie of beloning. De duur van de ongedifferentieerde stoornis is minimaal zes maanden laboratoriumonderzoek, inclusief immunologisch laboratoriumonderzoek, is aangewezen (te meten: IL-1, IL-6 en TNF-alfa). Delen van de GGZ willen graag burn-out = aanpassingsstoornis als ‘ongedifferentieerde somatoforme stoornis’ bij de zorgverzekeraars declareren.

Burn-out juist diagnostiseren

Lees ook groot burn-out kenner prof. dr. Wilmar Schaufeli over diagnostiek van burn-out. Nog meer wetenschap is te vinden op Google Scholar. Burn-out = burn-out, aanpassingsstoornis = adjustment disorder, ongedifferentieerde somatoforme stoornis = undifferentiated somatoform disorder. Hier ook officiële uitleg Amerikaanse overheid (het land waar DSM van daar komt) van undifferentiated somatoform disorder en dan ziet u hoe verkeerd het is burn-out DIE diagnose mee te geven.

Let ook op: DSM is GEEN wetenschap! De wetenschap staat op Google Scholar – DSM is een boek dat tot stand komt door handen opsteken van psychiaters tijdens een conferentie. Psychiaters zijn erg op declaratie (=geld) beluste artsen die uiteraard alleen dat diagnostiseren wat declarabel is. In DSM 3 stond bijvoorbeeld nog dat homofilie een ziekte was – men kan gerust zeggen dat DSM 50 jaar of meer achter loopt in wetenschappelijk opzicht.

Delen van de GGZ passen de Ubos, Utrechtse Burn Out schaal, met opzet niet toe, ondanks geindiceerd bij burnout klachten, om de klant niet op ‘gedachten te laten komen’. Tip: vraag ook aan de GGZ-partij de schriftelijke burn-out diagnose op, uit uw patiëntendossier, op grond waarvan zij bij een zorgverzekeraar declareren. Daar zal geen ‘burn-out’ als diagnose staan! Rapporteer dit opzettelijke misdiagnostiseren ten behoeve van zelfverrijking aan dezelfde mensen als onder ‘bedrijfsartsen’. Als Stichting Burnout weten wij hoe aangrijpend een burn-out op zich al is.