Geschreven door Stichting Burnout op 28 april 2021 in bedrijfsarts blog Nederlands

Soms vergeten werkgevers dat zij eindverantwoordelijk zijn voor ziekte en herstel van een medewerker. Een enkele werkgever gaat blind achter een bedrijfsarts aan, zelfs als een bedrijfsarts verzuimt de NVAB richtlijn burnout te volgen H&W_NVAB-12_LESA_LR_overspanningburnout terwijl de bedrijfsarts dat volgens BW art. 7:453 wel verplicht is.

Hier het arbeidsrecht dat de werkgever eindverantwoordelijk houdt: https://vangelderen.nl/arbeidsrecht/ziekte/loondoorbetalingsplicht/aansprakelijkheid-bedrijfsarts-arbodienst/