Geschreven door Stichting Burnout op 23 juli 2019 in blog Nederlands

Als uw contract niet verlengd is en u ziek uit dienst bent, bent u ‘vangnetter’ bij het UWV – ziek in de WW. De burn-out die u had geneest niet vanzelf. U hebt wat minder last van disstress….maar toch blijven er dingen ‘hangen’ uit het verleden waardoor u moeilijker aan het werk kunt. Het UWV helpt meestal graag, door een traject van 3000 euro incl. BTW toe te kennen aan een door hen goedgekeurde burn-out hrestel partij. Dit gaat via de UWV arts. U kunt om Stichting Burnout vragen, wij staan op de lijst (klik bijgaand excel om te zien voor welke productcodes Stichting Burnout is goedgekeurd UWV-productcodes-voor-facturering-inkoop-reintegratie-groen-waarvoor-SB-goedgekeurd).

Ook zonder vangnetter te zijn kunt u natuurlijk een ‘onverwerkte burnout’ hebben, wij gaan er zo op in.

Er zijn zelfs mensen die vanuit een burn-out-e situatie solliciteren: dat is tamelijk gevaarlijk, en brengt veel spanningen met zich mee. Niet alleen speelt de burn-out nog, er wordt tijdens het solliciteren een (tijdelijke) handicap verzwegen die het functioneren remt en dus genoemd had moeten worden. De ontdekking hiervan kan leiden tot ontslag op staande voet. Verder maakte de lopende burn-out u al snel moe, de veelheid aan indrukken in de nieuwe situatie maken u/iedereen toch al moe, dus de moeheid van ‘nieuwe dingen’ maakt u extra uitgeput. En u hebt de lessen van uw afgelopen burn-out nog niet geleerd.

Waarom is het belangrijk een (lopende) burn-out te verwerken?

Het is belangrijk een burnout met externe hulp te verwerken – anders blijft u met een ‘onverwerkte burnout’ zitten. Het gaat u nu wat beter, want u hebt geen verplichtingen, en de stress was maanden geleden. Toch blijven er, zonder burnout herstel interventie, zaken uit de burnout ‘hangen’: een laag zelfvertrouwen, snel angst bij stress, een onwetendheid wat u de volgende keer zou moeten doen, onwetendheid inclusief ‘lichte verlamming’ ten aanzien van de keuze welke omgeving WEL bij u zou passen…..en veel ‘niet geleerde lessen’ ten aanzien van de omgeving en uw eigen coping.

Het is de moeite waard, ter verwerking, ook maanden of jaren na de burnout de BBTI BBTI ingevuld met cijfers en tekst 1-2 te maken, en zich terug te verplaatsen in de werkperiode en in te vullen wat TOEN voor u gold (zowel met woorden als cijfers de voorbeeld tekst overschrijven). De BBTI kan dan als startpunt dienen voor ‘alsnog-burnout-herstel-coaching’.

Zou u een vrijblijvend orienterend gesprek willen met een burnoutconsulent/psycholoog van ons in uw regio? Mail dan uw telefoonnummer en woonplaats naar info@burnout.nl

Jarenlang burn-out niet verwerken: chronische vermoeidheid, die erg moeilijk te genezen is

Hoewel er weinig wetenschappelijk onderzoek naar is, zijn behandelaren het erover eens: jarenlang non-behandeling van burn-out  gaat meestal over in ‘chronische vermoeidheid’. Zeker als sinds de burnout geen succeservaringen worden opgedaan, en geen lessen worden geleerd. De drie kenmerken van burout zijn: 1) emotionele uitputting 2) distantie 3) laag zelfvertrouwen – bij het niet laten behandelen van een burn-out worden deze 3 kenmerken ONDERDEEL van uw persoonlijkheid. Naar het oordeel van de omgeving wordt u ‘een zeur, die alsmaar moe is en weinig kan en weinig lijkt te willen’. Mede om die reden al is het moeilijk een behandelaar te vinden. Daarnaast is het zo dat behandelen van chronische vermoeidheid veel moeilijker is dan het behandelen van een ‘verse burn-out’. Er worden pogingen gedaan met ‘Graded Exercise Technique’, maar het blijft moeilijk en het succespercentage is laag.

Een burn-out kan een van de meest succesvolle (!) ervaringen in uw leven zijn, mits snel en goed behandeld, met ‘lessons learned’.