Geschreven door Stichting Burnout op 31 januari 2020 in bedrijfsarts Behandeling blog Nederlands

Hier volgt een beschrijving van de juiste weg/route bij burnout vermoedens – de wet zoals de wetgever het heeft bedoeld met Wet Verbetering Poortwachter en de arbowet.

Bij burnout vermoedens is het goed de burnoutrichtlijn erbij te pakken, van o.a. de NVAB. Je vraagt de werkgever naar een bedrijfsarts; de bedrijsfarts past de richtlijn toe, inclusief tests, en bepaalt of je wel of niet burnout bent. Er geldt voor artsen de informatieplicht, wat o.a. inhoudt dat zij met een diagnose moeten komen en geen informatie moeten achterhouden. Ook siert het een bedrijfsarts als hij aan probleemanalyse doet, zoals in dit voorbeeld. Een arts hoort een professionele standaard aan te houden, conform art. 7:453 BW, vandaar dat een bedrijfsarts de NVAB richtlijn moet aanhouden.

Als er sprake is van burnout, is het een goed gebruik (jurisprudentie) dat men gezamenlijk op zoek gaat naar een deskundige, externe burnoutherstelbegeleider. Burnout geneest immers niet vanzelf. Kosten zijn voor de werkgever (zie ons blogbericht over kosten herstel: https://burnout.nl/blog-van-stichting-burnout/3-belangrijke-urls-voor-vergoeding-kosten-burnoutherstel/). Werkgever en werknemer moeten het eens worden over ‘plan van aanpak’. De keuze van behandelaar is in principe aan de werknemer, in het verlengde van de WGBO en art. 8 EVRM (het recht om te kiezen met wie men persoonlijke informatie deelt). Het heeft weinig zin een behandelaar aan te wijzen die de patiënt niet ziet zitten.

Aldus worden werkgever en werknemer het eens over een externe burnoutherstelbehandelaar, en kan het herstel starten.

Tijdens het herstellen wordt werken zeker in het begin afgeraden. De richtlijn spreek over een ‘distantieperiode’. Ook is het zo dat pas gedurende de herstelcoaching duidelijk wordt WAAROM en BIJ WELKE situatie je ‘energiematig’ afknapte (kenmerk 1 burnout: emotionele uitputting).

Gaandeweg de coaching kun je werk hervatten, maar vooral werk dat je leuk vindt en je zelfvertrouwen vergroot. Niet volgens een vast urenschema, maar elke dag zolang ‘als je lichaam aangeeft’. Je moet je eigen grenzen terugvinden. Als je je eigen grenzen overschrijdt, val je weer terug in burnout.

Als je bijna genezen bent, of het eerste jaar ziekte voorbij is, kan de werkgever kiezen tussen ‘eerste spoor’ of ‘tweede spoor’, d.w.z. terugkeer bij de organisatie zelf (waarbij de voor jou chronische stressoren zijn weggehaald, of je geleerd hebt – in de externe burnoutherstelcoaching – er beter mee om te gaan) of: richting een andere organisatie. Als je naar een andere organisatie moet, is het wel zo netjes als je werkgever outplacement aanbiedt (dit kan overigens ook door Stichting Burnout worden verzorgd).

Tegen het einde van het outplacement traject zijn de twee jaar ziekte nog lang niet om, vind je een andere baan, en krijgt je werkgever:

– geen bezava (zie bezava.com, samenvatting http://bezava.com/docs/Modernisering-Ziektewet/Bezava-samenvatting-HR-praktijkjan2014.pdf)
– geen UWV loonsancties.

Kortom: werknemer en werkgever tevreden, burnout goed overwonnen, werknemer met vol zelfvertrouwen (want burnout hersteld; zo lang de burnout niet herstel is heb je heel laag zelfvertrouwen) elders aan de slag.

Enkele werkgevers proberen, om ons ietwat duistere redenen, bovenstaande te ‘verkorten’, door bijvoorbeeld in het midden te laten of er sprake is van burnout, of het te onkennen. Wordt er gehoopt dat de werknemer zelf opstapt? Of men probeert de zieke werknemer met mediation, vso (vaststellingsovereenkomst) of een mobiliteitsbureau z.s.m. weg te krijgen. Dit is, vinden wij, kortzichtig, omdat:

– het UWV loonsancties zal uitdelen
– een niet herstelde werknemer erg moeilijk ander werk vindt. Men voelt aan ‘zijn water’ dat iets niet klopt rond de sollicitant en neemt hem niet aan.

Over hoe te handelen als NIET bovenstaande ‘juiste weg’ wordt bewandeld staat genoeg elders op deze blog – bijvoorbeeld: https://burnout.nl/blog-van-stichting-burnout/weggeschoven-worden-zonder-burnout-erkenning-en-zonder-externe-herstelcoaching/