Geschreven door Stichting Burnout op 2 juni 2020 in Behandeling blog

De nodige werkgevers, tezamen met arbodiensten, (gz) psychologen, mediators en advocaten halen éen grote truc uit met zieke werknemers, waar ze allemaal beter van worden behalve u als zieke/burnouter. WvP = Wet Verbetering Poortwachter = de weg die wel bewandeld zou moeten worden.

Sommige werkgevers zijn BANG dat een burnout nooit geneest (dat is eigenlijk gebrek aan kennis). Daarom ontkennen ze burnout, vertellen ze u niet dat burnout onder arbeidsgerelateerde zorg valt en dat externe herstelinterventie op kosten werkgever moet.

De arbodiensten en mediators praten werkgevers naar de mond.

Het ‘ergste’ dat een werkgever kan overkomen is dat uw burnout niet op tijd (binnen de twee jaar ziektetijd, of binnen de contracttijd) geneest: dan wordt hen door UWV en belastingdienst hogere whk premies opgelegd, hetgeen ‘bezava’ heet. Over de enorme invloed van bezava op het gedrag: https://burnout.nl/behandeling/de-enorme-invloed-van-bezava-op-werkgever-en-bedrijfsarts-bij-burn-out/. 2-8 ton, daar heeft menigeen een leugentje voor over.

Het komt werkgever goed uit als deze een frauderende (gz?) psycholoog kan vinden: deze diagnostiseert dan niet werkgebonden burnout, maar verzint een diagnose zodat hij/zij bij de ziektekostenverzekering van de werknemer kan declareren. GGZ of een bureau dat in feite GGZ bedrijft kan populair zijn bij sommige werkgevers om volgende redenen:

– Geen externe herstelkosten voor werkgever
– geen verband met het werk
– gz psycholoog kan gewoon uurtjes declareren, wat het doel van zijn leven is

Patiënt geneest meestal niet omdat verkeerde diagnose is gesteld en gz aanbieder geen verstand heeft van burnoutherstel.

Niet zelden huurt de werkgever ook een bedrijfsarts in om u angst in te boezemen, zodat u uit uzelf snel vertrekt of een vso tekent. Er zijn helaas te weinig bedrijfsartsen met verstand van burnout, die ook nog de burnoutrichtlijn NVAB lesa pdf volgen (google op deze richtlijn met tests; Stichting Burnout neemt de tests graag af).

Een andere truc is een belastbaarheidsbureau in te schakelen, zonder dat ooit burnout tests zijn afgenomen of een diagnose is vastgesteld. Aan een belastbaarheidsonderzoek moet u meewerken, maar niet aan psychiatrische tests. Houd er rekening mee dat het gemiddelde belastbaarheidsbureau niet veel verstand heeft van burnout, en al snel vindt dat u weer uren kunt werken. Uiteraard brengt dit bij een burnouter paniek teweeg, want a) er is geen diagnose b) er is geen externe burnoutherstelcoaching c) er is nog geen diagnose op schrift. Ga z.s.m. zorgen voor een https://burnout.nl/bedrijfsarts-erkent-burn-out-niet/hoe-een-burnout-diagnose-op-schrift-te-krijgen/ en doe de CIS, https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/checklist-individuele-spankracht-checklist-individual-strength/ om aan te tonen dat u nog niet in staat bent. Werkever verplicht u tot werken en u voelt zich nog niet in staat? Schrijf UWV, zowel deskundigdenoordeel als afdeling ziektewet Pbus 57015 1040 CT Amsterdam. En heb een oriënterend gesprek met Stichting Burnout, en lever met Stichting Burnout een burnouthersteltraject in tezamen diagnose burnout bij werkgever en UWV. Wil werkgever u dwingen te werken en u ‘kapot’ maken met dit middel, schakel dan een advocaat in. Want in het proces zijn dan een boel dingen misgegaan:
– burnoutrichtlijn met tests (NVAB lesa) is niet nagekomen
– er is geen goede probleemanalyse gemaakt met stressoren
– er is geen gemeenschappelijk plan van aanpak met u gemaakt….u mag input leveren voor het plan van aanpak (zoals externe burnoutherstelcoaching en tijdstip en hoeveelheid werkhervatting.

Wetgever beoogde met WvP ‘alles in consensus’, als werkgever bovengenoemde dingen overslaat wil hij van boven af alles dicteren, wellicht om u er z.s.m. uit te werken (doel van sommige werkgevers is: zieke werknemer? Maximaal onder druk zette en z.s.m. onderhands ontslaan. Neem advocaat ‘arbeidsrecht reintegratie’ nadat u burnoutdiagnose hebt gehaald.

Werkhervatting: geen sprake van, eerst moet u een burnouthersteltraject doorlopen, extern, bijvoorbeeld bij Stichting Burnout. Te betalen door werkgever. De bedrijfsarts is hier slechts adviseur werkgever, hij heeft u niets te vertellen, art. 14.1 arbowet. Lees ook https://burnout.nl/behandeling/burn-out-herstellen-of-reintegreren-zonder-deskundige-externe-burn-out-herstelinterventie-gaat-niet/. Uw ziekteverlof moet u onderbouwen door een burnout diagnose op schrift, aan werkgever cc UWV: https://burnout.nl/bedrijfsarts-erkent-burn-out-niet/hoe-een-burnout-diagnose-op-schrift-te-krijgen/

Een andere populaire route is de vso route, vso = vaststellingsovereenkomst. Met mediators, en in meetings van ‘met zijn allen tegen éen’ wordt een werknemer onder druk gezet om een vso te tekenen, terwijl dit verboden is bij ziekte. Dat verbod wordt omzeild door een geheimhoudingsovereenkomst. Meestal wordt niet meer dan een paar duizend euro geboden, terwijl een wakkere werknemer gemakkelijk 200.000 euro zou kunnen vragen: zie uitleg en cijfer https://burnout.nl/overige-info-contact/juridisch/burnout-en-vaststellingsovereenkomst/

Wat is dan de juiste weg? De weg van WvP, Wet Verbetering Poortwachter, hier uitgelegd: https://burnout.nl/blog-van-stichting-burnout/de-juiste-weg-bij-burnout-vermoedens/ En wat moet u doen als niet de juiste weg wordt bewandeld? https://burnout.nl/blog-van-stichting-burnout/weggeschoven-worden-zonder-burnout-erkenning-en-zonder-externe-herstelcoaching/. De overheid schittert door afwezigheid van uitleg over bovenstaande materie.

Zo weet u voldoende! Sterkte, haal er eventueel een advocaat bij, laat uw burnoutdiagnose op schrift stellen: https://burnout.nl/bedrijfsarts-erkent-burn-out-niet/hoe-een-burnout-diagnose-op-schrift-te-krijgen/ en vraag bij Stichting Burnout een vrijblijvend oriënterend gesprek aan over burnoutHERSTEL: https://burnout.nl/overige-info-contact/contact/