Geschreven door Stichting Burnout op 6 augustus 2019 in Behandeling blog Nederlands

Bezava en de invloed op werkgevers en bedrijfsartsen

Bezava is een afkorting voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Het is ingevoerd in 2014 en heeft een enorme invloed op het gedrag van de werkgever en de bedrijfsarts als zij een burn-out vermoeden. Het komt erop neer dat bij een ‘ziek uit dienst’ de werkgever een risico loopt tot het 10 jaar lang betalen van alle uitkeringen en re-integratie kosten. Deze kosten kunnen oplopen tot gemiddeld 285.000 euro. Dat geeft een hoop ruimte voor een vaststellingsovereenkomst (vso) voor u, als u er ondanks ziekte toch éen wil! Door een vso bespaart een werkgever gemiddeld 285.000 euro – dus u mag best 100-200.000 euro vragen.

Omdat werkgevers vaak niet weten dat een burn-out genezen kan worden en angst kennen voor Bezava, zijn gebruikelijke reacties vaak: niets doen, aan uw lot overlaten, u acuut wegstressen. Dit gebeurt vaak ook samen met een ingehuurde bedrijfsarts die uw burn-out zal ontkennen en niets zal doen met de uitslagen van een burn-out test. Ook kunnen zij u naar de ggz sturen in de hoop dat u een DSM krijgt opgeplakt als diagnose (= psychiatrisch) in plaats van een burn-out. Zo wordt de kans op Bezava veel kleiner.

Als u intussen de ggz raadpleegt, zullen zij ook geen burn-out tests van de burn-out richtlijn toepassen, omdat de ggz niets aan burn-out kan verdienen. Burn-out is arbeidsgerelateerde zorg en geen onderdeel van psychiatrie.

Hoe kunt u hier tegenin gaan?

  1. Alle tests van de NVAB burn-out richtlijn maken
  2. Testresultaten aan de werkgever geven en zeggen dat u toestemming geeft deze te houden
  3. Werkgever mailen (want mondeling is niets waard in een dossier): ‘Erkent u mijn burn-out? Of wenst u dat ik mijn burn-out diagnose op schrift laat stellen, en u en UWV een kopie stuur?’
  4. Daadwerkelijk de burn-out op schrift laten stellen en de hier genoemde psychologen aanschrijven
  5. Diagnose naar UWV sturen, afdeling ziektewet, Postbus 57015 1040 CT Amsterdam
  6. Werkgever mailen: ‘Bijgaand mijn diagnose op schrift. Een kopie hiervan is reeds naar het UWV verzonden, alsmede de mededeling dat u als werkgever een kopie krijgt en mag houden’
  7. Offerte inleveren bij werkgever (bijvoorbeeld van Stichting Burnout) tezamen met werkgeversbrochure die de juiste argumenten bevat
  8. Als de werkgever de offerte niet goedkeurt, kunt u een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen met: ‘werkgever houdt zich niet aan re-integratie verplichtingen, bij mijn burn-out weigert werkgever om externe deskundige hulp te betalen, en weigert werkgever hulp aan het UWV te vragen

Hulp nodig?

Stichting Burnout volgt de statuten, literatuur, wetenschap en de juridische aspecten op de voet. Als uw werkgever of de bedrijfsarts uw burn-out niet wil erkennen, kunt u bij ons altijd terecht voor advies. Neem hiervoor gerust contact met ons op.