Geschreven door Stichting Burnout op 19 augustus 2020 in bedrijfsarts blog Nederlands

Casus: werknemer heeft al tijd burnout gevoelens, er komt ook burnout uit tests, maar:
– arboarts weigert diagnose op schrift te stellen
– bedrijfsarts stuurt haar naar een GGZ-organisatie (die alleen DSM hanteert, waarin geen ‘burnout’ staat) voor diagnose

Werknemer schrijft het volgende (in mail) aan werkgever en bedrijfsarts.

‘Geachte werkgever en bedrijfsarts,

Even een paar punten.

De arboarts weigert een diagnose te geven, maar is op grond van WGBO, informatieplicht, er een te stellen. Hij doet dat niet, dus heb ik hem een heel negatieve beoordeling gegeven op zorgkaartnederland.

Voor de bedrijfsarts geldt iets soortgelijks: komt NVAB richtlijn burnout met test niet na, voldoet dus niet aan art BW 7:453, het voldoen aan een professionele standaard, en is dus niet professioneel. Dit heb ik ook op zorgkaartnederland.nl geschreven.

Ik ga zelf een burnout diagnose op schrift laten stellen, bij een psycholoog, en die aan het UWV sturen.

Daarna zal ik u vragen een burnoutherstelplan dat ik voorstel, goed te keuren zodat ik beter wordt. Kosten van herstel zijn bij burnout voor werkgever.

Het is overal bekend dat bureau ‘Present’ zich niet aan burnoutrichtlijnen houdt, en alleen volgens DSM diagnostiseert, waar geen burnout in staat. Het is algemeen bekend dat werkgevers en bedrijfsarts dit doen om het arbeidsgerelateerde onder het tapijt te vegen, om bezava te voorkomen. Met deze kwalijke gang van zaken, mij de ggz in sturen, ga ik niet mee. Burnout valt onder ‘occupational medicine’ en ‘occupational health’ EN NIET GGZ.

Ik kan nooit gedwongen te gaan naar een partij van uw keuze voor diagnose.

Dat is volslagen tegen de grondwet, en tegen art. 8 EVRM dat zegt dat ik mijn privebelevingen mag delen met wie ik zelf uitkies. Ik zal zelf voor diagnose zorgen. Maar die niet aan u sturen, tenzij u er alsnog voor betaalt. Ik zal zelf de diagnose betalen, en de diagnose aan het UWV sturen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben voorgelicht, met vriendelijke groet,

werknemer abc’


De diagnose kun je laten stellen volgens https://burnout.nl/bedrijfsarts-erkent-burn-out-niet/hoe-een-burnout-diagnose-op-schrift-te-krijgen/

UWV: waar diagnose en je verhaal naar toe moet: UWV, afdeling ziektewet, Postbus 57015 1040 CT Amsterdam