Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

Burnout testen internationaal

De basis van burnout tests, wereldwijd

Zie ook: https://burnout.nl/diagnose/voorbeeld-tests-diagnose-herstelplan/, want laatstgenoemde pagina bevat de combinatie van testen die in NL moet worden toegepast: 4DKL, Ubos en SCL-90. De ‘echte’ burnout test is hiervan de Ubos, Utrechtse Burn Out schaal, maar deze test moet worden gecomplementeerd met wat meer breed testende tests zoals 4DKL en SCL 90.

Onderstaand gaan we in op ‘pure burnout testen’, en dus alternatieven voor de Nederlandse Ubos (Utrechtse Burn Out Schaal, prof. Schaufeli)

Voor burnout bestaan gelukkig genoeg tests, en wel wetenschappelijk gevalideerd (wat betekent dat ze in Google Scholar terug te vinden zijn).

Als testen voor ‘wel/niet burnout’ bestaan o.a.:
– MBI, Maslach Burnout Inventory, ‘de standaard’ in de  wereld (via testuitgever)
– UBOS, Utrechtse Burn Out Schaal, dat is de Nederlandse vertaling van de MBI door prof. Schaufeli (via testuitgever waarmee Stichting Burnout een contract heeft)
– Copenhagen Burnout Inventory
– Shirom-Melamed Burnout Questionnaire (SMBQ) – vrij van copyrights voor Stichting Burnout
– De Oldenburg Burnout Inventory: oldenburg_burnout_inventory
– Sinds 2020: de BAT, Burnout Assessment Tool, geheel gratis – zie  https://burnoutassessmenttool.be/ waarbij ook weer prof. Schaufeli is betrokken. Sinds 2021 bestaat deze test ook online, zie https://bat.wechange.be . U kunt de test maken en een printscreen van de uitslag mee uploaden op ons contactformulier.

Deze tests meten of de persoon burnout is.

Daarnaast zijn er tests die aangeven of de SITUATIE snel aanleiding geeft tot burnout:

– Burnout Potential Inventory van Potter
– Effort reward vragenlijst van Sigrist
– OSI, occupational stress inventory
– BBTI, Blankert Burnout Trigger Inventory (van Stichting Burnout zelf; vul het voorbeeld zelf in met eigen tekst en woorden) BBTI-ingevuld-met-cijfers-en-tekst-1-2-1

Daarnaast zijn er ‘algemene testen’ voor psychisch onbehagen, waaruit (met interpretatieervaring) zowel wel/niet aanwezigheid van burnout kan worden afgeleid, zowel als mogelijke andere psyschische klachten

– SCL 90- Symptoms Checklist 90 items, in zeer veel talen vertaald
– 4DKL – 4Dimensionele Klachtenlijst van Terluijn, hier in excel vorm gratis verkrijgbaar (resultaten staan onder het tabblad ‘uitslag’; onze ervaring is dat disstress >= 20 en somatisatie >= meestal burnout betekent) 4dkl blanco ter verzending

Burnout, met als hoofdkenmerk: emotionele uitputting, kan de stemming doen inzakken. Daarom is de afgrenzing naar depressie belangrijk. Of iemand depressief is, kan gemeten worden met bijvoorbeeld de BDI, Beck Depression Inventory:
– BDI – test zelf: Beck-Depression-Inventory-BDI-English-inclscoring BDI score interpretaties

Om te kijken ‘hoe iemand met stress omgaat’ is de UCL nuttig: Utrechtse Coping Lijst. Bepaalde copingstijlen, zoals ‘alles voor jezelf houden’, ‘geen hulp vragen’ etc. zijn niet de beste houdingen, en nieuwe houdingen kunnen in een burnouthersteltraject worden aangeleerd.

De keuze van Stichting Burnout – in tests

De keuze van Stichting Burnout is de volgende. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de NVAB-Lesa richtlijn voor overspanning en burnout, die de Ubos, 4DKL en SCL 90 expliciet noemt: H&W_NVAB-12_LESA_LR_overspanningburnout

Als iemand weinig tests aan kan: eerst de 4DKL, 4dkl blanco ter verzending, en daarna pas andere tests – normaal gesproken de Ubos (van een testuitgever) en de SCL-90 (om in de breedte te kijken). Als iemand zelf inzicht wil krijgen in zijn burnout triggers: de BBTI – BBTI-ingevuld-met-cijfers-en-tekst-1-2-1 of ook de BPI (Burnout Potential Inventory) (excel, verkrijgbaar bij ons).

Als de kandidaat de testhoeveelheid aan kan, en men ook richting herstelbegeleidding gaat, de UCL (Utrechtste Coping Lijst) om de houding van de werknemer ten aanzien van stressvolle situaties te leren kennen (en te verbeteren). (testuitgever).

Burnoutherstelplan

Als de 4DKL vrij ‘zware’ depressiescore geeft, testen wij nader met de BDI. Als de BDI depressie aangeeft, verwijzen wij door naar de GGZ. We geven daarbij wel een burnoutherstelplan mee, zodat de klant in overleg met GGZ kan bepalen wanneer het goed is NAAST de depressiehulp alvast burnoutherstel coaching te starten. De depressie moet al enigermate ‘zijn opgelost’ omdat iemand goed bij zijn/haar gevoelens moet kunnen, wil burnoutcoaching zin hebben. Zit iemand nog puur in de ‘doffe ellende fase’ van depressie, dan kan iemand niet fijntjes aanduiden wat zijn burnout triggers waren, en kan iemand ook niet nauwkeurig voelen hoe het met zijn/haar energiebalans staat bij bepaalde taken (bij burnoutherstel is het essentieel te voelen bij welke taken, of welke interacties, je energie leeg stroomt).

Zelf doen

Wat u, dit gelezen hebbend, zelf kunt doen zijn:

– 4DKL, deels om te bepalen wel/niet burnout: 4dkl blanco ter verzending
– inventarisatie van de burnout triggers, BBTI, zelf overschrijven met eigen woorden en cijfers: BBTI-ingevuld-met-cijfers-en-tekst-1-2-1

De meeste overige testen kunnen alleen afgenomen worden bij testuitgevers waar je een contract mee moet hebben, en dat heeft Stichting Burnout.

Loopbaantests

Bij het begin van de burnout zijn loopbaantests nog niet zo belangrijk: het gaat om de ervaren stress, en daar lessen uit trekken.

Het gebeurt echter vaak dat een functie in de loop van de jaren veranderd (reorganisatie, voortschrijdende technologie) en dat ook de vraag gaat spelen: ‘Past de functie nog bij de persoon?’ Daarvoor heeft Stichting Burnout de JPM questionnaire ontwikkeld, Job Person Match. Deze test  geven wij niet vrij, maar gebruiken wij wel bij de begeleiding van mensen, o.a. bij de vraag of een tweede spoor zinnig is (overigens: ga nooit een tweede spoor in zonder eerst burnoutherstelcoaching te hebben gehad, want dan blijven een boel lessen ongeleerd, en herstel de burnout NIET. Je komt burnout in een nieuwe functie en gaat daar onderuit, omdat je energie en coping vaardigheden nog niet op niveau zijn).

Persoonlijkheidstests

Persoonlijkheidstests zijn zowel belangrijk bij:
– loopbaancoaching
– kijken naar de ‘predispositie’ voor de burnout.

Het laatste lichten we toe. Het kan dat iemand ‘niet perfect’ was toen werkgever en werknemer besloten met elkaar in zee te gaan. Maar, beide partijen waren enthousiast, ook tijdens de proeftijd, en jaren vergingen naar ieders tevredenheid. Echter, op een gegeven moment doen zich stressvolle situaties voor, die een werknemer niet goed aan kan wegens ‘predispositie’, bijvoorbeeld een lichte angststoornis die de werknemer altijd heeft gehad, maar die tot nu toe niet naar boven kwam. Het testen van predisposities is voor de GGZ/GZ, het testen voor de loopbaan is voor loopbaanadviseurs/Stichting Burnout.