Geschreven door Stichting Burnout op 31 oktober 2019 in bedrijfsarts Nederlands

Burnout afgewimpeld met conflict’

(aldus een inzending)

‘Goedemiddag,

Ik ben vandaag bij de bedrijfsarts met stomheid geslagen. Ipv mn vastgestelde burnout bij de huisarts, schijnt er helemaal niks met me te zijn terwijl ik daar huilend tegenover haar zit. Het zou om een conflict gaan, En mediation voor mij en mn leidinggevende en voor mij cursus assertiviteit… 
Graag wil ik het op papier hebben ik woon in Woerden. Zodat ik een kopie aan mn wergever kan geven. Ik kan niet eens normaal door een supermarkt lopen..
Met vriendelijke groet,

….’

Voor elke burnout-er is bovenstaande nieuw, al sinds 2014. Stichting Burnout maakt het echter elke dag mee: burnout ontkennen en medewerker opzadelen met een conflict is ‘standaardpraktijk’ voor veel bedrijfsartsen.

Hier zit het volgende achter!

De werkgever betaalt de bedrijfsarts, uurtje factuurtje, om a) burnout te ontkennen en b) medewerker een conflict aan te praten.

Voor de bedrijfsarts heeft dit het voordeel: de werkgever naar de zin maken, factuurtjes kunnen blijven sturen (veel bedrijfsartsen zijn anno 2019 vijftigers die hun pensioen willen halen).

Voor de werkgever zijn de voordelen ook groot:
– geen kosten externe reintegratie-interventie
– kans dat medewerker vanzelf opstapt of zelfmoord pleegt -> geen ‘ziek uit dienst’, en geen ‘bezava-kosten’. Voor bezava lees http://bezava.com en https://burnout.nl/sb_wp/behandeling/de-enorme-invloed-van-bezava-op-werkgever-en-bedrijfsarts-bij-burn-out/ – bezava (opgelegd in de vorm van whk premies, door UWV&belastingdienst, bij een ziek uit dienst) bedraagt al snel 200.000 – 800.000 euro per ziek uit dienst gegane werknemer
– accumulatiegrond voor ontslag, werkgever gaat zeggen: ‘Niet ziek, je hebt een conflict! En ik ontsla je vervolgens op grond van verstoorde arbeidsverhouding’, een valse truc in de hand gewerkt door de Stecr richtlijn van Paul te Wal die zegt dat als een conflict speelde vòòr ziekte, het conflict door gaat en er ontslagen mag worden op grond van verstoorde arbeidsverhouding.

GEMEEN nietwaar? Het komt honderdduizenden keer per jaar voor, voor iedereen is het telkens nieuw en het komt nooit in de krant of in het nieuws (te moeilijk voor de pers).

WAT KUNT U ER AAN DOEN?
1. van de bedrijfsarts eisen dat hij NVAB richtlijn burnout inclusief testen nakomt, https://nvab-online.nl/sites/default/files/bestanden-webpaginas/MDRL_Overspanning-Burnout.pdf

2. Indien hij weigert: a) de bedrijfsarts een slechte waardering geven op zorgkaart Nederland, google ‘zorgkaart Nederland bedrijfsartsen’. Dit is enorm belangrijk als vorm van bezwaar tegen uw bedrijfsarts, en om Nederland te verbeteren b) bedrijfsarts (die vaak ook eigen praktijk heeft) EN arbovestiging een slechte waardering geven op google maps c) de Tweede kamer hierover schrijven, commissie sociale zaken en werkgelegenheid, cie.szw@tweedekamer.nl, cc info@burnout.nl

3. De bijbehorende testen doen bij Stichting Burnout

4. Een burnout diagnose op schrift vragen, aan de psychologen die op https://burnout.nl/sb_wp/diagnose/burn-out-diagnose-hoe-herken-je-een-burn-out/ worden genoemd, of aan https://expertise-instituut.nl/ (wel van tevoren vragen a) of zij de NVAB richtlijn burnout nakomen b) naar wie de factuur gaat). Als de werkgever de second opinion achteraf niet wil betalen, mail het incassobureau Medicas, Niels@medicas.nl, en vorder de vergoeding op die manier in. Vul dit formulier in: https://burnout.nl/sb_wp/wp-content/uploads/2019/11/Collectieve-overeenkomst-Stichting-Burnout.pdf en bekijk deze brochure https://burnout.nl/sb_wp/wp-content/uploads/2019/11/Medicas-Informatiebrochure-1.pdf

Een mooi overzicht van second opinion bedrijfsartsen staat op https://www.bedrijfsartsensecondopinion.nl/bedrijfsartsen

5. Een kopie van de diagnose op schrift sturen naar de werkgever, en erbij zeggen dat hij deze mag houden (permissie voor AVG) en een kopie sturen naar UWV, afdeling ziektewet, Postbus 57015 1040 CT Amsterdam, zeggende dat werkgever en bedrijfsarts de boel flessen en Wet Verbetering Poortwachter aan hun laars lappen. En werkgever vertellen dat u een kopie naar UWV hebt gestuurd met het verzoek werkgever te beboeten totdat deze wel richtlijnen nakomt

6. een vrijblijvend orienterend gesprek aanvragen bij Stichting Burnout…mail uw woonplaats en telefoonnummer. Als het klikt maakt Stichting Burnout een offerte, die u aan werkgever kunt geven ter akkordering/betaling. Stichting Burnout is ervaren in het overtuigen van werkgevers. Bovendien is de werkgever zelf inmiddels een beetje bang geworden voor bezava omdat u een diagnose bij het UWV hebt neergelegd. Dus de win-win voor werkgever wordt steeds meer: u niet meer stressen, het hersteltraject met Stichting Burnout goedkeuren , dat u gezond wordt. Als werkgever nog steeds van u af wil als u gezond bent: om fatsoenlijk outplacement vragen.

7. Intussen googlen op ‘advocaat arbeidsrecht reintegratie [UW WOONPLAATS] ‘ en een advocaat in de arm nemen. Geef uw advocaat de burnoutdiagnose op schrift, en dan zal uw advocaat eraan werken dat u a) volledig ziekteverlof krijgt b) uw ten onrechte ingehouden loon terug krijgt want ‘echt ziek’, c) dat werkgever de herstelofferte van Stichting Burnout goedkeurt d) dat u bij outplacement een redelijke tijd en bedrag meekrijgt, met zelf te kiezen outplacement bureau.

Wees je er van bewust: bedrijfsarts is slechts adviseur art. 14.1 arbowet, dus het is nonsense dat werkgever bedrijfsarts zou moeten volgen. Werkgever beslist, en werkgever kan zich niet verschuilen achter zelf ingehuurde bedrijfsarts. Een bedrijfsarts die de NVAB burnout richtlijn en tests niet na kwam is sowieso onprofessioneel, dat kunt u zo schrijven want art. BW 7:453 verplicht elke arts een professionele standaard = richtlijn te volgen. Vraag door om een wel professionele bedrijfsarts te hebben.

HOOP WERK NIETWAAR? Naast het burnout zijn! Maar stappen 1 tot en met 7 werken echt, en zijn goed te doen binnen een maximale ziektetijd van 2 jaar. Veel succes en mail info@burnout.nl! En schrijf zelf de politiek eens, en de pers, om deze structurele misstand die sinds 2014 (invoering bezava) speelt te adresseren. Het malieveld vol trekkers maakt indruk op de politiek, een Malieveld burnouters niet, dus SCHRIJF de politiek! (en bcc info@burnout.nl).