Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

Burn-out Symptomen

Hoe burnout aanvoelt

Bij burnout ben je vooral emotioneel totaal uitgeput.

Je voelt:

  • overbelasting: kwantitatief of kwalitatief, je kunt het niet meer bolwerken, ‘al die eisen waaraan je moet voldoen’
  • onmacht om iets aan de situatie te veranderen
  • angst/paniek omdat je niet aan eisen kunt voldoen
  • weinig of niets meer leuk op het werk
  • dat alles je teveel is -> emotioneel uitgeput

Burn-out symptomen

Symptomen-verschijnselen burn-out

De eerste drie symptomen of kenmerken van burnout zijn welke die uit de definitie van dr. Maslach in 1986 komen:

1) emotionele uitputting

2) distantie tot mensen (en zichzelf; geirriteerd, afstandelijk doen, niet dicht bij mensen)

3) lage dunk van eigen competenties.

Vaak verloopt het ‘afbraak’ of ‘ziekteproces’ na overspannenheid in bovenstaande volgorde:
ad 1) men raakt emotioneel uitgeput…veel je best doen maar er komt niets uit
ad 2) irritatie, elke ander is je teveel
ad 3) lage dunk van eigen competenties komt vaak als laatste.

Deze 3 elementen liggen ten grondslag aan de MBI, ‘Maslach Burnout Inventory’, in het Nederlands geheten: ‘Ubos = Utrechtse Burn-Out Schaal’. Deze test bepaalt of u burn-out bent of niet. Deze test is niet openbaar (copyright rechten), maar als u ons mailt op info@burnout.nl met vermelding van uw regio en telefoonnummer, sturen wij u een testlink waarna u de test kunt maken. Gratis en zonder verplichting – een tractatie van Stichting Burnout.

De volgende kenmerken/symptomen van burn-out komen uit de nieuwe definitie van burn-out door de KU Leuven in 2019, uitmondend in de BAT (Burn-out Assessment Tool):

4) cognitieve ontregeling

5) emotionele ontregeling

Ad 4) bij cognitieve ontregeling moet u denken aan: het niet kunnen omgaan met een lange boodschappenlijst, het niet meer op alfabet kunnen zetten van een rij woorden, niet meer kunnen ordenen, geen beslissingen meer kunnen nemen, dingen vergeten etc.

Bij 5) emotionele ontregeling moet u denken aan veel huilen, ‘uit proportie’ reageren op anderen en gebeurtenissen, houvast missen.

Het laatste symptoom dat we aan de rij willen toevoegen zijn ‘somatisaties’, zoals: duizeligheid, hoofdpijn, hartkloppingen, hyperventilatie, flauw vallen, rood worden, angstaanvallen, paniekaanvallen, pijnen etc. ‘Locaal’ (perifeer, op de plek waar u pijn hebt) zal een arts niets kunnen vinden, maar toch komen deze somatisaties voort uit stress. Het is typisch dat iemand last heeft van enkele somatisaties, en van de andere niet.

Aldus komen we tot de volgende compacte lijst van burn-out symptomen/kenmerken:

1. emotionele uitputting
2. distantie
3. laag zelfvertrouwen
4. cognitieve ontregeling
5. emtionele ontregeling
6. somatisaties

Meting van burnout

Belangrijk is om bij een diagnose niet in ‘symptomen te blijven hangen’: er zijn namelijk uitstekende tests ontwikkeld voor burnoutmeting, met grote nauwkeurigheid. Op https://burnout.nl/diagnose/voorbeeld-tests-diagnose-herstelplan/ leest u er alles over terug.