Geschreven door Stichting Burnout op 18 juli 2019 in blog Nederlands

Heb je burn-out kenmerken als werknemer (dit herken je aan de hand van een lijst met kenmerken burn-out, of nog beter: middels een aantal burn-out tests die ook in de burn-out richtlijn staan, zoals 4DKL, SCL 90 en Ubos – zie https://burnout.nl/sb_wp/burn-out-symptomen/officiele-burn-out-tests/)

De juiste gang van zaken, zoals bedoeld door de wetgever, is:

1. u beseft dat het ‘arbeidsgerelateerde zorg’ is, en dat burn-out een beroepsziekte is, en dus NIET valt onder ‘gewone zorgverzekering’ of IG (individuele gezondheidszorg) of ‘huisarts met doorverwijzing’

2. u vraagt om een professionele bedrijfsarts die de richtlijnen van http://beroepsziekten.nl hanteert; in het geval van burn-out dus de richtlijn HW_12_LESA_LR_richtlijn-burnout-overspanningburnout met diagnostische tests Ubos, 4DKL en SCL-90

3. uit de tests, en overige anamnese, blijkt of u burn-out bent. Mocht de bedrijfsarts de richtlijn en tests weigeren na te leven: lees sites als http://bedrijfsarts.net en http://reintegratie.theater en email (met vermelding woonplaats en telefoonnummer) info@burnout.nl

4. als uit tests en ananmese blijkt dat u burn-out hebt, hoort werkgever dat te erkennen – u vrij te geven, en u aan te bieden een externe herstel interventie NAAR UW KEUZE te betalen. Als dit niet gebeurt: mail info@burnout.nl met vermelding woonplaats en telefoonnummer

5. Als wij = Stichting Burnout u een goede partij lijken, mail ons voor een vrijblijvend oriënterend gesprek over burn-out HERSTEL. Want dat is onze kernactiviteit: burn-out hersteltrajecten uitvoeren, op kosten van werkgever, of – als u vangnetter bent – op kosten van het UWV. ‘Zelfbetaling’ kan uiteraard ook, maar als andere partijen er wettelijk voor moeten betalen (omdat burn-out onder ‘arbeidsomstandigheden valt, zie ook: https://www.arbeidsrechter.nl/werkgever-aansprakelijk-voor-schade-die-werknemer-lijdt) – waarom zelf betalen?

6. Als de werkgever van u af wil, ook na eventueel herstel, is het tijd voor ‘reintegratie tweede spoor’, wat inhoudt: burn-out herstel PLUS outplacement, zonder tijdsbeperking, met het doel gezond uit dienst te gaan richting een andere werkgever. Een vaststellingsovereenkomst is VERBODEN bij ziekte (als u er toch in mee wilt gaan: vraag dan het bedrag en toon werkgever de redenering van de homepage van http://vaststellingsovereenkomst.nl  – d.w.z. minstens 200.000 euro vragen).

7. Geen hervatting als:

  • geen diepgaande probleemanalyse is gepleegd – PA – Probleemanalyse 1.2 cijfers en tekst
  • als de burn-out richtlijn niet is gevolgd –HW_12_LESA_LR_richtlijn-burnout-overspanningburnout
  • als er nog geen externe herstelinterventie naar uw keuze is aangeboden
  • als er geen ‘pva’= plan van aanpak ligt waar u het hartgrondig mee eens bent (en dat u eventueel zelf heeft ingediend; juridisch moet er tussen werkgever en werknemer consensus zijn over een plan van aanpak, anders kan men niet verder / mail info@burnout.nl met vermelding woonplaats en telefoonnummer) – voorbeeld: blanco-PLAN-VAN-AANPAK-nieuw-gemaakt-in-Wordblanco-PLAN-VAN-AANPAK-nieuw-gemaakt-in-Word
  • als werkhervatting u paniek oplevert
  • als werkhervatting reisstress oplevert
  • als werkhervatting een star urenschema inhoudt (lees o.a. ons blogartikel over organische opbouw: https://burnout.nl/sb_wp/blog-van-stichting-burnout/nadelen-van-te-snelle-werkhervatting-met-star-opbouwschema-bij-burn-out/)
  • als het te hervatten werk niet uitsluitend LEUK is en BEVORDEREND voor het zelfvertrouwen in een omgeving die u SOCIAAL – EMOTIONEEL STEUNT, zonder enige werkstress. Te vroege werkhervatting zonder juiste interventies is een fout die door veel werkgevers en bedrijfsartsen wordt gemaakt, en leidt tot ‘draaideurreïntegratie’, die twee jaar kan duren, met telkens opnieuw uitvallen en uiteindelijk arbeidsongeschiktheid. Als u bevolen wordt naar uw smaak TE VROEG werk te hervatten, mail info@burnout.nl. Over werkhervatting beslist nooit de bedrijfsarts, maar de werkgever (een bedrijfsarts is ‘slechts’ adviseur werkgever, zie art. 14.1 arbowet; beslisser over ziekteverlof is de werkgever).

8. ziek en TIJDELIJK contract? lees https://burnout.nl/sb_wp/overige-info/juridisch/einde-tijdelijk-contract-ziek/