Geschreven door Stichting Burnout op 19 december 2019 in blog Nederlands

Veel mensen vragen vrij ‘gedachtenloos’ een UWV deskundigen oordeel aan, denkend dat UWV ze wel op burnout zal onderzoeken. Dat is absoluut NIET het geval. Een UWV deskundigenoordeel gaat altijd alleen aan de hand van de correspondentie tussen werkgever en werknemer.

Heb je burnout en erkent de werkgever het niet? Dan moet je, al lang voordat je een UWV deskundigen oordeel aanvraagt,

1) een burnout diagnose op schrift krijgen – vraag je huisarts of lees dit: https://burnout.nl/bedrijfsarts-erkent-burn-out-niet/hoe-een-burnout-diagnose-op-schrift-te-krijgen/

2) een burnout herstel plan hebben aangeboden aan werkgever. Een burnout herstelplan maak je met een Stichting Burnout coach/psycholoog als het oriërentende gesprek je beviel. Dat burnout herstelplan wordt dan naar de werkgever gestuurd (kan Stichting Burnout voor je doen), vaak tezamen met werkgeversbrochure waarin de voordelen worden genoemd: https://www.burnout.nl/sb_wp/wp-content/uploads/2018/05/Werkgevers-brochure-Stichting-Burnout-versie-1-1-1-1.pdf

Als je werkgever je aan hen gegeven diagnose ‘in de lucht slaat’, en het herstel traject niet wil honoreren, dan pas is het zinnig het UWV te schrijven:

‘Geacht UWV deskundigenoordeel,

Ondanks een diagnose burnout, zie bijlage 1, afgenomen conform de burnoutrichtlijn NVAB, en ondanks een ingediend burnout herstel plan, bijlage 2, blijft werkgever burnout alles ontkennen, en gaat werkgever mij extra stressen (…….) in de hoop dat ik in wanhoop ontslag neem of met een vso, vaststellingsovereenkomst, verboden bij ziekte, akkoord ga.

Zou u een oordeel willen vellen dat werkgever zijn zorgplicht en arboplicht niet nakomt, en Wet Verbetering Poortwachter aan zijn laars lapt?

Hij:
– schakelt geen bedrijfsarts in die de NVAB richtlijn burnout met tests hanteert
– weigert ziekteverlof
– weigert mee te werken aan mijn herstel, door een hersteltraject te weigeren
– zit opzettelijk mijn ziekte erger te maken door me te sarren.

Leg werkgever aub ook flinke loonsancties op zodat hij leert de wet te gehoorzamen!

Mvg,

ABV’