Geschreven door Stichting Burnout op 24 juli 2019 in blog Nederlands

Burn-out duur

Een burn-out ‘opbouwen’, door opbouw van chronische stress, duurt vaak jaren – in elk geval meer dan 1 jaar! Niet iedereen met chronische stress wordt burn-out: zeker ‘Type A’ mensen krijgen meer last van ‘hart- en vaakziekten’, ‘coronary diseases’ dan burn-out. (Engeltalige namen geven wij erbij zodat u e.e.a. gemakkelijk kunt checken waar alle wetenschap van de wereld bij elkaar staat.)

De duur van burn-out: vaak 6-9 maanden, soms langer.

Gaat een burn-out door ‘ziekteverlof hebben’ vanzelf over? Nee! Lees daarvoor verder onder ‘burn-out herstel programma’s’. Gaat burn-out sneller over door ‘zo snel mogelijk aan het werk te gaan?’ – nee! Zonder analyse van stressoren, coping, emoties en andere externe burnoutherstelinterventies komt de burn-out nog harder terug als niets aan persoon of werkomstandigheden wordt

a) geanalyseerd
b) veranderd.

(analogie: schoen gaat knellen. Zo erg dat u pijn doet en ze uit doet. Stel dat een arboarts nu, zonder analyse zegt: ‘Zo snel mogelijk weer uw schoenen gebruiken’, wat denkt u dan?).

Hieronder diverse artikelen die de gemiddelde duur van 6-9 maanden bevestigen:

Bij een burn-out hebt u per definitie last van:
– emotionele uitputting
– distantie
– laag zelfvertrouwen (zie definities Maslach 1986 en erna)

In zekere zin is burn-out ook een ‘trauma’, dat u overweldigt, zonder dat u weet waarom of waardoor. Dat analyseren, terwijl u weinig energie heeft, kost al vele maanden en moet aan de hand van deskundige externe leiding en een gericht programma. De stressopbouw van de jaren ervoor moet worden opgeschreven, je moet je bewust worden van de emoties, de somatisaties die ontstonden, welke stresssituaties ‘normaal zijn’ volgens de literatuur, welke emoties u steeds meer ging voelen en welke niet, uw coping stijl bij elke stressor die erbij kwam, en het onderscheid leren maken ‘wat wel en niet valt te veranderen, zowel aan uw werkomgeving als aan uzelf’.

Dat kost erg veel energie en tijd, terwijl JUIST uw energie en zelfvertrouwen laag zijn!

Bezava en financiële prikkels rondom burn-out – beïnvloedt ook de duur

Wij leggen zo wat de ‘bezava’ prikkel inhoudt. In elk geval zorgt deze in 2014 ingevoerde prikkel ervoor dat de nodige werkgevers bij een burn-out eerst ‘de kat uit de boom kijken’. Dit verlengt de burn-out duur.

Bezava: in 2013 constateerde het UWV dat er zes maal zoveel arbeidsongeschiktheid kwam na tijdelijk werk in vergelijking met vast werk. Toen is besloten tot invoering van bezava, in 2014. Zie o.a.: http://bezava.com De werkgever wordt, bij een ziek-uit-dienst, daarna ook nog steeds verantwoordelijk gehouden voor de kosten van uitkering en reïntegratie, tot 10 jaar lang. De ‘perverse prikkel’ is dat soms werkgevers burn-out (en andere werkgerelateerde ziekten) proberen te ontkennen, of deze ziekte onder een ander label de IG, Individuele Gezondheidszorg, willen insluizen. Burn-out op zich behoort tot de arbeidsgerelateerde zorg, zie ook http://beroepsziekten.nl

Frequent is het gedrag: ‘De kat uit de boom kennen’. Dus: ziekte eerst niet erkennen, polsen of de werknemer met een vaststellingsovereenkomst weg wil, etc etc..

Door de pogingen burn-out eerst te ontkennen of op zijn beloop te laten (‘Wie weet solliciteert de burn-outer zichzelf weg?’) duren burn-outs vaak een jaar of langer EXTRA bovenop de 6-9 maanden die er voor staan, ervan uit gaande dat men METEEN met een deskundige externe burn-out-herstelinterventie zou beginnen.

6-9 maanden is ook wat in veel vakliteratuur wordt genoemd (o.a. Diane Bernier 1998, Rosita Regendanz PhD 2008).

De burn-outer heeft meteen een DUBBELE last:

 • de eigen burn-out onderkennen, met hulp overwinnen etc.
 • goed op eigen belangen letten, en zich op de hoogte stellen van de arbeidsgerelateerde zorg, wat daar de bedoeling van de wetgever is, etc. etc.

Bezava heeft het leven van een burn-out-er zwaarder gemaakt!

Burn-out aantallen in Nederland

Cijfers zijn soms moeilijk ‘precies’ te geven om de volgende redenen:

Primair: bedrijfsartsen geven de meeste beroepsziekten NIET door aan NCVB (Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, beroepsziekten.nl) – 70% zegt Monitor

Verdere redenen:

 • burn-out valt onder arbeidsgeneeskunde of nog beter gezegd: ‘occupational health psychology’, wordt niet vergoed door zorgverzekeraar en heeft daarom geen DBC (Diagnose Behandel Combinatie)
 • verschillen in definitie van burn-out (van situatie tot situatie, van land tot land)
 • verschillen in registratie van burn-out (vaak overheerst medische registratie…maar welke codes worden waar gebruikt voor de categorieën ‘burn-out’, ‘depressie’, of ‘overige werkgerelateerde probematiek’ of ‘overige’?)
 • zelf-rapportage: mag zelf-rapportage van burn-out als maatgevend worden genomen ook als men nog niet ziek naar huis is? Enquêtes kunnen ook alarmerend worden ingevuld om een bepaald signaal af te geven.
 • verschil in meetinstrumenten: wordt overal burn-out gemeten volgens de MBI, Maslach Burnout Inventory, het beste internationale meetmiddel van burn-out? (ook op deze site beschreven)
 • het bij diverse metingen onvoldoende verschil maken met depressie. Betrouwbare bronnen van internationale cijfers zijn o.a.:
  • ILO, International Labour Organisation (met onderzoek naar werk, wereldwijd)
  • de Europese Unie
  • de WHO, World Health Organisation
  • arbodienstenEen zeer grove schatting voor Nederland zou kunnen zijn dat het gemiddelde ziektepercentage op 5% ligt.

Waarom geen betere burn-out cijfers?

Minstens 1 maal per maand krijgen wij een boosachtige mail ‘waarom wij geen betere cijfers hebben’.

Welnu, ten eerste zijn wij geen overheidsstichting; wij hebben nooit een cent overheidsgeld gekregen, en hebben dus ook verantwoordingsplicht zoals overheidsorganen wel hebben.

Belangrijker nog is echter dat het Ministerie van VROM al jaren verzuimt een DBC code in te stellen voor burn-out. DBC = Diagnose Behandel Combinatie. Wij verzoeken het Ministerie jaarlijks een DBC code in te voeren, maar helaas: tevergeefs.

De geneeskunde loopt in Nederland behoorlijk achter op de wetenschap, wat betekent dat veel geneeskunde, zoals het Ministerie in deze, een oud Freudiaans boekje aanhoudt, DSM-5, van apa.org, Amerikaanse organisatie van pscyhiaters, waarin ‘burn-out’ niet voorkomt (wel: ‘aanpassingsstoornis’ – maar dit wordt niet vergoed door een individuele ziektekostenverzekeraar, omdat burn-out hoort bij arbeidsgerelateerde zorg. Het ‘niet declarabel zijn’ is waarschijnlijk de reden dat binnen ggz de diagnose ‘aanpassingsstoornis’ zelden wordt gesteld).

In de reguliere wetenschap, zoals zichtbaar op Google Scholar, bestaat burn-out al sinds 1974. Wij dringen er elk jaar op aan bij het VROM inzake burnout de DBC methodiek te moderniseren, maar helaas anno 2015 is het VROM nog niet zo ver.

Daarom geen cijfers: er is geen diagnose code en geen behandelcode!

De beste informatie komt daarom van het CPB. Bijgaand 3 relevante rapporten, MET cijfers (schattingen):

rapport 1: ‘Aanbod van arbeid’ (pdf) Aanbod-van-Arbeid-2014_CPB

rapport 2: ‘Burn-out CPB bijlage’ (pdf) Burnout_CPB_Bijlagen A en B

rapport 3: ‘Burn-out rapport CPB’ (pdf) Burn-out_rapport_CPB

Spreiding van burn-out over Nederland

Onderstaand ziet u de burn-out verdeling over Nederland, 2019. Het is een schatting op basis van het aantal zoekopdrachten ‘burn-out’. Noord Holland scoort het ‘zwaarst’, maar dit komt voornamelijk op rekening van stad Amsterdam, waar veruit het vaakst op ‘burn-out’ wordt gegoogeld.

Burn-out herstel cijfers Stichting Burnout

Schatting HR praktijk: 17% van werknemers ervaart regelmatig burn-out klachten.

Gemakkelijk dan de burn-out van heel Nederland te schatten (bij gebrek aan goede codering in de medische sector) is het onze eigen slaag- en faalcijfers te geven als Stichting Burnout, sinds onze oprichting in het najaar 2006.

Klik hier PDF (6 pagina’s) met onze burn-out herstelcijfers, ons PS12 herstelprogramma inclusief wetenschappelijke onderbouwing. Effectiviteit-en-onderbouwing-PS12-methode-Stichting-Burnout-burnoutherstel