Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

Burn-out: wie speelt mee?

1. Wie speelt mee?

Wie speelt mee? (burn-out)

Bij overspannenheid of burn-out gaan wellicht veel mensen zich met u bemoeien.

Partner, familie of vrienden kunnen ongewenst en slecht advies hebben.

WETTELIJK hebt u alleen te maken met:

 • uw werkgever
 • uzelf
 • UWV (eerste jaarsevaluatie, ziek uit dienst, deskundigenoordeel).

De werkgever beslist of u ziek genoeg bent om thuis te blijven, of dat u anders moet komen. Prima en gedetailleerde informatie over ziek melden vind je op: http://bedrijfsarts.net/ziekmelding-ziek-melden.html. Let op dergelijke aanwijzingen van de werkgever. Als u het met die aanwijzingen niet eens bent: roep een UWV deskundigen oordeel in, en stuur hen richtlijn, alle testuitslagen en behandelplan (want het UWV is soms ook slecht op de hoogte van burnout). Als u ‘dood omvalt’ op uw werk, is uw werkgever aansprakelijk. Maar ‘vooraf’, is er niemand die beslist, helaas…..als u niet komt als de werkgever dat beveelt, riskeert u looninhouding of ontslag op staande voet. Vraag ons, Stichting Burnout, om advies (info at burnout dot nl, met vermelding woonplaats en telefoonnummer), want een ‘advocaat’ geeft meteen zo een ‘ruzie indruk’.

Overigens: mail info@burnout.nl voor een vrijblijvend oriënterend gesprek over uw burn-out en burn-out-herstel. Graag met woonplaats en telefoonnummer – dank!

2. Bedrijfsarts

Compacte informatie over de bedrijfsarts (gemakkelijk te printen!) vindt u op de site: http://bedrijfsarts.net

Ter voorbereiding van het zien van een bedrijfsarts helpt:
http://bedrijfsarts.net/tips-trucs-tools-voorbereiding.html

en om een beoordeling te schrijven over een bedrijfsarts is deze pagina bijna goud waard:
http://bedrijfsarts.net/reviews-beoordelingen-bedrijfsartsen.html

Zelfs met de bedrijfsarts hebt u weinig te maken! De enige officiele rol van de bedrijfsarts is, conform art. 14.1 arbowet, uw werkgever te ADVISEREN.

De bedrijfsarts heeft u helemaal geen aawijzingen te geven, hij hoeft geen diagnose te stellen, hij is helemaal niet uw ‘geneesheer’- u hebt geen ‘behandelovereenkomst’ met hem conform de WGBO.

U moet wel de bedrijfsarts te woord staan, omdat hij de werkgever goed moet kunnen adviseren. Wijs de bedrijfsarts op Lesa en NCVB richtlijn voor burnout en bijbehorende tests. Artsen zijn artsen geworden omdat zij houden van FYSIEKE problematiek, zoals een ‘gebroken been’, en hebben in het algemeen totaal geen zin in psychische zaken. Dus help uw bedrijfsarts een beetje wegwijs te worden.

U bent dus totaal VRIJ in de keuze van deskundige die u erbij haalt voor HERSTEL (zeker ook omdat er in Nederland ‘vrije artsenkeuze’ is – maar bij psychische zaken, zeker burnout, kunt u soms beter een burnoutpsycholoog raadplegen dan een (bedrijfs)arts). De bedrijfsarts adviseert de werkgever (zonder dat werkgever zich erachter kan verschuilen).

Contact: info@burnout.nl of gebruik ons contactformulier (klik)

3. Zelf burn-out deskundige zoeken voor herstel

Test de deskundige die u overweegt erbij te halen in elk geval op:

 • partijdigheid: is het een werkgeverstype of werknemerstype? Door wie wordt hij betaalt?
 • kent jij (zei) de Lesa en NCVB burnoutrichtlijnen en diagnosetests en past hij deze toe?
 • als u vraagt om een schriftelijk voorbeeld van een burnout herstel aanpak, heeft hij dat dan, of komt er een ‘wazig verhaal’ uit?
  Stichting burnout handelt conform richtlijnen, legt de rekening bij arbeidsgerelateerdheid neer bij werkgever (conform de wet) en heeft de speciaal op burnout toegesneden herstel aanpak SB-2016 (pdf, klik)

Geef uw testuitslagen, de richtlijn tezamen met de Stichting Burnout bijlage voor werkgevers RECHTSTREEKS aan uw werkgever. Dat is vaak handiger dan ‘via de bedrijfsarts’. Uw werkgever zal uw openheid waarderen, een goede inschatting kunnen maken van zijn al dan niet aansprakelijkheid over zoveel jaar, en een goede beslissing kunnen nemen.

Van Stichting Burnout kunt u ook een diagnose mee op schrift krijgen, evenals van andere psychologen, of bedrijfsartsen van de http://expertisebale.nl (d.w.z.: als Stichting Burnout of andere partijen u na onderzoek en testing inderdaad burnout achten).

Alles over burn-out staat op http://scholar.google.com, en op onze pagina burnout-wetenschap. Toon dit aan bedrijfsartsen. Het boekje DSM (Diagnostic Statistical Manual) kennen zij wel, maar dat dekt de ‘arbeidsgeneeskunde’ NIET…dus DSM heeft helemaal geen verstand van arbeidsgerelateerde psychische zaken, dat zit in het vakgebied ‘arbeidsgeneeskunde’/ ‘occupational health’, en daar hebben Arbeids- en Organisatiepsychologen het meeste verstand van (zoals onze psychologen bij Stichting Burnout). GZ en GGZ psychologen mogen helemaal niet in ‘AG’, ArbeidsGeneeskunde, komen.

De ‘straf’ voor uw werkgever een paar jaar na uw ziekte bestaat uit UWV loonsancties en Bezava (zie http://bezava.com) . Maar wacht geen jaren af, laat u snel testen, deel de resultaten met werkgever, maak met ons een plan van aanpak (hier blanco voorbeeld: word blanco-PLAN-VAN-AANPAK-nieuw-gemaakt-in-Word – en hier een ingevuld voorbeeld ‘Coenen’ ingevuld-vb-Coenen-fictieve-naam-alle-data-fictief-PLAN-VAN-AANPAKdocx) en dien dat vrij snel bij werkgever in, met kopie naar uw locale UWV kantoor met het verzoek dat alvast onder uw BSN op te slaan.

4. GGZ - foute weg

Een huisarts kan eventueel verstand hebben van burn-out en u burn-out vinden. Maar een huisarts heeft ‘niets te beslissen’ – de werkgever is verantwoordelijk voor de beslissing of u wel of niet moet komen werken, en hij, alleen hij, is aansprakelijk bij een foute beslissing. Achteraf aansprakelijk.

Een enkele werkgever wil u graag ‘met een kluitje in het riet sturen’ om herstelkosten te vermijden – trap daar niet in:

 • niemand heeft het recht u te ‘verwijzen’
 • ‘algemeen psychologen’, niet in burn-out gespecialiseerd, kunnen burn-out meestal niet aan – zij hebben geen burn-out herstel plan op schrift, vraag er naar (Stichting Burnout heeft dat wel, SB-2016 pdf klik SB-2016-burnout-herstel-methode-Stichting-Burnout)
 • burn-out valt onder ‘arbeidsgeneeskunde’ en wordt dus helemaal niet door verzekeraars vergoedt, die vergoeden alleen IG, Individuele Gezondheidszorg. Vraag dit gerust na bij uw verzekeraar. Een partij die zegt ‘burn-out wel te kunnen declareren’ liegt, en is voornemens zijn/haar inspanningen ‘weg te declareren’ bij uw verzekeraar (met als gevolg: premie stijging voor u EN verkeerde behandeling).Vraag daarom een verdachte partij om een schriftelijke diagnose en de DBC code waarop hij/zij declareert, en geef deze fraude door aan uw ziektekostenverzekeraar.info@burnout.nl – mail alles wat u wilt: uw verhaal, of kort of uw telefoonnummer en woonplaats, uw verzoek tot een telefoongesprek, verzoek om kostenloze testen of verzoek om een vrijblijvend oriënterend gesprek bij u in de buurt.

Lees ook: https://burnout.nl/sluiproute-ggz-en-psychiatrie/