Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

Blog


Burn-out cijfers (inclusief burn-out duur)

Burn-out duur Een burn-out ‘opbouwen’, door opbouw van chronische stress, duurt vaak jaren – in elk geval meer dan 1 jaar! Niet iedereen met chronische stress wordt burn-out: zeker ‘Type A’ mensen krijgen meer last van ‘hart- en vaakziekten’, ‘coronary diseases’ dan burn-out. (Engeltalige namen geven wij erbij zodat u e.e.a. gemakkelijk kunt checken waar […]

Nieuw in 2019: BAT, Burn-out Assessment Tool van de KU Leuven

In 2019 heeft Prof. dr. Wilmar Schaufeli, bekend van ’35 years of burnout research and practice’     en van de UBOS, Utrechtse Burn Out Schaal (boven genoemd), met de KU Leuven een nieuw burn-out meet instrument vervaardigd, de BAT – Burnout Assessment Tool. Deze lijkt heel sterk op de UBOS, maar kent twee versies: de […]

Officiële burn-out tests in de wereld

In de wereld bestaan meer burn-out tests dan in de Nederlandse richtlijn – https://nvab-online.nl/sites/default/files/bestanden-webpaginas/MDRL_Overspanning-Burnout.pdf – genoemde. De SCL-90 niet meetellend, omdat deze meer breed inventariseert en niet burn-out kan ‘pinponten’, beschikt Stichting Burnout over de volgende burn-out tests inclusief scoringssleutel: UBOS, Utrechtse Burn Out Schaal MBI, Maslach Burnout Inventory 4DKL, 4 Dimensionele Klachten Lijst (Terluijn) […]

Officiële burn-out tests

Er zijn veel testjes op internet; de meesten zijn niet wetenschappelijk verantwoord. Zorg dat u alleen wetenschappelijk verantwoorde tests maakt! Wetenschappelijk verantwoorde tests hebben a) een naam en een maker b) staan vermeld in Google Scholar. Wij beginnen hier met de 3 tests die in de Lesa richtlijn voor burn-out genoemd staan: H&W_NVAB-12_LESA_LR_overspanningburnout 1. 4DKL van […]

De onverwerkte (chronische) burn-out en gevolgen – o.a. bij ‘vangnetters’ ziektewet UWV

Als uw contract niet verlengd is en u ziek uit dienst bent, bent u ‘vangnetter’ bij het UWV – ziek in de WW. De burn-out die u had geneest niet vanzelf. U hebt wat minder last van disstress….maar toch blijven er dingen ‘hangen’ uit het verleden waardoor u moeilijker aan het werk kunt. Het UWV […]

Rechten en plichten bij burn-out – twee scenario’s werknemer werkgever

A. Win-win scenario zoals door wetgever beoogd burn-out-e werknemer beschikt over compleet dossier: klik .doc voor checklist dossier: Checklist werknemer documenten in dossier werkgever erkent burn-out (het gaat om werkgever, niet bedrijfsarts, juridisch beslist werkgever zie art 14.1 arbowet) – d.w.z.: volgt in elk geval burnoutrichtlijn en tests HW_12_LESA_LR_richtlijn-burnout-overspanningburnout werkgever is bereid externe burn-out herstelinterventie te betalen […]

Wat te doen als burn-out niet erkend wordt door bedrijfsarts?

Enige voorlichting: bedrijfsartsen zijn artsen die (zoals veel artsen) vaak meer geinteresseerd zijn in somatiek/anatomie dan psychische problemen. Zeer belangrijk: zij worden 100%  betaald door de werkgever, per los uur. ‘Dus’ zeggen ze wat de werkgever wil (anders wordt hun spreekuur niet betaald), en de werkgever wil vaak: burnout ontkennen. Waarom? 1) omdat een externe […]

Waardering en erkenning van Stichting Burnout – o.a. op Google en op ZorgkaartNederland

Stichting Burnout (SB) is in 2006 opgericht, als eerste organisatie in Nederland die zich volledig op burn-out richt. SB heeft geen winstoogmerk, maar moet wel haar kosten dekken via betaalde burn-out hersteltrajecten. SB is aanwezig op 15 locaties in den lande, zodat men in de dichter bevolkte gebieden zelden meer dan 30 minuten moet reizen. […]

Stress en burn-out model gehanteerd door Stichting Burnout

(als u dubbelklikt op het model krijgt u het op schermgrootte) Dit model ((c) Stichting Burnout) wordt op deze pagina besproken: https://burnout.nl/sb_wp/oorzaken/burn-out-model-stichting-burnout/ Het is zowel leidend voor de VERKLARING van eenmaal vastgestelde burnout, als voor de METING van de verklaring, als voor het OP MAAT MAKEN van de burnoutherstelaanpak voor een individu. Bij burn out is […]

ZZP-er, zelfstandig ondernemer, DGA en burn-out?

Bent u zzp-er, DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) of (zelfstandig) eigen ondernemer? Dan gelden veelal andere voorwaarden voor u. Deze beschrijven wij op de pagina: https://burnout.nl/sb_wp/behandeling-burn-out/zzp-eigen-baas-zelfstandig-ondernemer/ Het grootste deel van deze site is geschreven voor medewerkers in loondienst, omdat dat 85% van onze clientèle vormt – maar een groot deel van deze site geldt niet voor u […]