Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

Blog


Gratis loopbaan advies van kwaliteit – mooi overheidsbeleid

https://www.rendement.nl/opleiding-en-ontwikkeling/nieuws/vanaf-1-augustus-gratis-ontwikkeladvies-aan-te-vragen.html?utm_medium=Nieuwsbrief&utm_source=item_placeholder_block&utm_campaign=hr+prospect+week+32+2020

Kosten reïntegratie inspanningen voor werkgever

De kosten voor re-integratie activiteiten zijn in principe voor de werkgever. E.e.a. vloeit voort uit wetsartikel 7:658a BW  en jurisprudentie. Zie de volgende URLs: Ziektekostenverzekering prive dekt niet burnout: https://www.ziektekostenverzekering.nl/dossiers/ziektekostenverzekering-burn-out De werkgever moet betalen voor herstel van schade die voortkomt uit arbeidsomstandigheden:https://www.arbeidsrechter.nl/aansprakelijkheid-schade-werknemer-werkgever-ongeluk enhttps://www.car-uwo.nl/onderwerpenindex/ziekte-en-re-integratie/re-integratie-en-herplaatsing/verplichtingen-werkgever, doorscrollen kop ‘kosten re-integratie activiteiten’ De werkgever kan, indien deze zegt weinig […]

Nare spelletjes die sommige AOV verzekeraars spelen

Recent is de Duitse film: https://www.moviemeter.nl/film/1132895  – zeer de moeite waard om te bekijken voor een ieder die een AOV verzekering heeft of overweegt. Duitse titel: ‘Verunsichert: Alles Gute fuer die Zukunft’ (DE 2020). Het laat zien hoe een AOV verzekeraar een klant intimideert, erop gokt dat deze toch geen geld heeft voor financiering van […]

Casus, en briefje van werknemer aan werkgever en bedrijfsarts

Casus: werknemer heeft al tijd burnout gevoelens, er komt ook burnout uit tests, maar:– arboarts weigert diagnose op schrift te stellen– bedrijfsarts stuurt haar naar HSK voor diagnose Werknemer schrijft het volgende (in mail) aan werkgever en bedrijfsarts. ‘Geachte werkgever en bedrijfsarts, Even een paar punten. De arboarts weigert een diagnose te geven, maar is […]

Als een bedrijfsarts zich niet aan een richtlijn wil houden….

Vanwege bezava (google: ‘burnout.nl invloed bezava’) hebben de bedrijfsartsen in 2014 collectief besloten (na een presentatie over bezava) de werkgevers te plezieren door burnout zoveel mogelijk niet te meten en niet op schrift te stellen. Bedrijfsartsen worden 100% betaald door werkgevers, op grond van ‘uurtje factuurtje’. Wat u er tegen moet doen? De bedrijfsarts een […]

Als de bedrijfsarts niet functioneert….

Als de bedrijfsarts niet functioneert, d.w.z. zich niet houdt aan zijn vele wettelijke verplichtingen, kunt het volgende doen. Veel staat al op http://bedrijfsarts.net/reviews-beoordelingen-bedrijfsartsen.html Richtlijn niet aanhouden (burnoutrichtlijn NVAB met tests):– geef hem een zeer slechte waardering op zorgkaartnederland, bedrijfsartsen – https://www.zorgkaartnederland.nl/bedrijfsarts/pagina1?sort=naam-asc  – sorteer ze op alfabet, vind je bedrijfsarts en schrijf de beoordeling. Zo helpt […]

Als werkgever op vso aandringt en bedrijfsarts u onterecht weer gezond meldt – conceptmail voor werknemer aan werkgever

Geachte werkgever, email, [TOON KAN ALTIJD ZACHTER, HIER IS TOON HARD VOOR HET GEVAL WERKGEVER HARD IS] U hebt laatst mediators op mij afgestuurd om mij onder druk te zetten om een vso (vaststellingsovereenkomst) te tekenen. Weet u wel hoeveel geld u zelf bespaart als ik een vso teken? Zie de volgende link van winnock: […]

Conceptmail voor werknemer aan werkgever als werkhervatting te vroeg wordt bevolen, zonder dat eerst externe burnoutherstelcoaching plaats vindt

‘Geachte werkgever, (EMAIL ADRES!!), De werkgever bepaalt of een medewerker weer moet gaat werken. Mocht de werknemer het hier niet mee eens zijn, dan moet hij een burnoutdiagnose op schrift laten stellen, aan het UWV sturen etc. en het UWV deskundigenoordeel afwachten. Een hele poespas. Ik lees op internet dat vaak de fout wordt gemaakt […]

Mocht werkgever elke externe burnoutherstelinterventie weigeren….

…dan helpt soms het volgende: Aan UWV afdeling ziektewet Postbus 57015 1040 CT Amsterdam schrijven: ‘Geacht UWV, Mijn werkgever (naam, adres) weigert zich aan Wet Verbetering Poortwachter te houden. Ik ben burnout, zie burnoutdiagnose bijlage 1, en er is externe herstelinterventie door mij voorgesteld, zie bijlage 2 = trajectplan, maar werkgever zegt ‘nee’ (zie bijlage 3 […]

Psychologische veiligheid….of zelfs sociale steun

I.h.a., maar zeker bij burnout, is het voor herstel belangrijk met de werkgever ‘psychologische veiligheid’ te ervaren, zie o.a.: https://mailings.bua.nl/x/?S7Y1NP6fa2tuYmD4P8fW0MjS1PJ.ka2JsaGBIQAA71&Z=1517057978&utm_source=dmdelivery&utm_medium=email&utm_content=Webversie%20header&utm_campaign=CL%20nieuwsbrief%20346 Hoe creëer je een psychologisch veilig klimaat in teams en organisaties? Hoe zorg je ervoor dat mensen zich thuis voelen? Dat ze hun mond open doen wanneer het erom spant? Dat ze voor gemaakte fouten […]