Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

Blog


Adviserende rol bedrijfsarts arbowet 14.1; werkgever kan zich niet verschuilen achter bedrijfsarts

Voor de helderheid, want deze vraag komt vaak terug: art. 14.1 arbowet zegt dat de bedrijfsarts een adviserende rol heeft richting bedrijfsarts. De werkgever is het die beslist, de werkgever heeft altijd eindverantwoordelijkheid en mag zich niet verschuilen achter de zelf ingehuurde bedrijfsarts, zie o.a. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:2095 Bovendien moet een werkgever controleren of de bedrijfsarts wel […]

Tweede spoor – second spoor burn out: real ‘tweede spoor’ and ‘fake’

The Dutch lawmakers want to see that in your first year of illness employer and you go for recovery, and re-integration with current firm. Only after first year of illness and first year evaluation: second spoor = tweede spoor. A good ‘tweede spoor’ consists of: 1) burnout RECOVERY COACHING 2) thereafter: OUTPLACEMENT (meaning: defining what […]

When employer does not take serious your burnout….

‘Dear employer, You neglected, as the company doctor, the NVAB guideline as well as the tests mentioned there. I hereby attach my test results Do you take my burnout seriously now? If not, I am going to ask for a diagnosis in writing, and send the burnout diagnosis to you as well as UWV. Then […]

Waarom het dom is gezondmelding toe te staan, vlak voor uit dienst treding, terwijl u ziek bent…..

Wergevers zijn bij ziekte erg geinteresseerd in het voorkomen van bezava, zie http://bezava.com voor uitleg, evenals deze samenvatting: http://vaststellingsovereenkomst.nl/bezava/Bezava-samenvatting-HR-praktijkjan2014.pdf. Dat kunnen zij voorkomen door a) zoals wetgever beoogde te handelen: u beter te maken, bijvoorbeeld met een burnouthersteltraject bij Stichting Burnout, voordat uw 2 jaar ziek zijn om is, of voordat uw tijdelijke contract af […]

Ontbinding arbeidsovereenkomst TIJDENS ziekte – burnout, terwijl 2 jaar nog niet om in is

‘Om gewichtige redenen’ kunnen zowel werkgever als werknemer voordat 2 jaar ziek om is, een verzoek aan de rechter richten om een arbeidsovereenkomst (al) lang voordat ‘2 jaar ziek om is’ te ontbinden: https://teamadvocaten.nl/arbeidsrecht/ontbinding-arbeidsovereenkomst-tijdens-ziekte/ Een voorbeeld is als een werkgever een burnoute werknemer loopt te sarren en extra loopt te stressen, in de hoop dat […]

Keuze van burn out behandelaar: aan werknemer of werkgever?

De WGBO (Wet geneeskundige behandel overeenkomst) is er vrije artsenkeuze voor de patiënt, en in het verlengde ervan vrije keuze van behandelaaar voor de patiënt. Ook art. 8 EVRM (europese verdrag rechten van de mens) zegt dat je je privéleven slechts hoeft te delen met wie jij zelf uitkiest. In de wetenschap is al decennia […]

Burn-out en UWV deskundigen oordeel: hoe het beste aan te vragen

Veel mensen vragen vrij ‘gedachtenloos’ een UWV deskundigen oordeel aan, denkend dat UWV ze wel op burnout zal onderzoeken. Dat is absoluut NIET het geval. Een UWV deskundigenoordeel gaat altijd alleen aan de hand van de correspondentie tussen werkgever en werknemer. Heb je burnout en erkent de werkgever het niet? Dan moet je, al lang […]

Vaststellingsovereenkomst bij burn out – of Wet Verbetering Poortwachter?

De nodige werkgevers zijn bij burnout bang dat het ‘nooit meer geneest’, in die zin: dat het ‘ziek uit dienst’ wordt waarna bezava geldt. (samenvatting van wat bezava inhoudt: http://bezava.com/docs/Modernisering-Ziektewet/Bezava-samenvatting-HR-praktijkjan2014.pdf ). Daarom wordt burnout graag ontkent, en probeert men de zieke medewerker ‘ziek terug in de maatschappij te gooien’ via een vso, vast-stellings-overeenkomst. De wetgever […]

Hoe een burnout diagnose op schrift te krijgen

Om een burnout diagnose op schrift te krijgen (nodig bij ontkenning werkgever) zijn er verschillende mogelijkheden:1. ga naar een psycholoog die bereid is je op burnout te testen en burnout na anamnese in een rapport te schrijven:: Amsterdam-Noord: vanaf 1 juli 2020: info@arjanoud.nl, drs. psychologie, tel 020 618 3844 linkedin profiel, A&O en GZ psycholoog […]

Getting a burnout diagnosis in writing (a.s.a.p. and why)

It is imortant to get a burnout diagnosis in writing, before employer tries to create circumstance in order to fire you. One known trick is to establish bad working relationships, put that in writing, before you have a diagnosis in writing. To get a diagnosis in writing:1. either get a psychologist to do it, see […]