Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

Blog


Vaststellingsovereenkomst zeer populair; gemiddelde bedragen zonder ziekte

Hier een interessant stuk uit HR Rendement, over de populariteit van de vso, vaststellingsovereenkomst: in 89% van de ontslagen. Bij ziekte is het echter verboden, en moet u (met burnout) dan zelf uw WW kunnen betalen en uw externe burnout herstel coaching. Dus: duidelijk meer vragen dan het hieronder genoemde gemiddelde bedrag. HR rendement november […]

Last van kind(eren) bij thuiswerken, teveel stress?

Dan is dit een oplossing. Wij zijn een serieuze site en organisatie, maar sporatische humor moet ook kunnen.

Heb je hevige ruzie met de werkgever en zit het muurvast? Wil de werkgever ook geen burnoutherstel betalen? Dan is hier een spoor 3 oplossing!

Meer lees je erover op https://vanwerknaarwerk.info/medewerkers/ Dan ben je de stress van de oude werkgever in éen klap kwijt! Informeer wel naar je rechten en plichten bij deze spoor 3 oplossing. Informeer ook of de partij die je ‘overneemt’ in tegenstelling tot de oude werkgever WEL een burnouthersteltraject van Stichting Burnout betaalt. Bedenk dat je […]

RIV wordt leidend na 2 jaar ziek

Oordeel van bedrijfsarts wordt leidend bij RIV-toets Loonzaken Per 1 september 2021 gaat de verzekeringsarts uit van het verslag van de bedrijfsarts bij de beoordeling van de re-integratie-inspanningen. Zo moeten disputen rond de RIV-toets worden teruggedrongen. Op dit moment leunt de werkgever leunt op het oordeel van de bedrijfsarts bij de begeleiding en re-integratie van […]

In eerste jaar plan van aanpak vergeten te schrijven?

Een werknemer mailt ons, ‘help, in eerste jaar plan van aanpak vergeten te schrijven’. De mail en een antwoord. Nog binnen het jaar ben ik gaan re-integreren na een burn-out en dat gaat opzicht redelijk. Nu komen er echter veel zaken op me af waar ik geen verstand van heb en weet niet waar en hoe […]

Spoor 1 en 2

De wetgever wil graag dat zieke werknemer terug gaan naar de eigen werkgever, eventueel oude werkstek (=spoor 0). Pas als dat om redenen niet kan, en/of spoor 1 reïntegratie een jaar lang niet is gelukt, kunnen werkgever en werknemer samen besluiten tot spoor 2 = herstellen van ziekte en tegelijk naar buiten kijken, outplacement. Het […]

Wie betaalt mijn burnout herstel? Zorginstituut NL

Geachte XXX, Bedankt voor uw melding. Wij hebben recent hierover een rapport uitgebracht: ‘Bevorderen van participatie van cliënten met een psychische stoornis’. Dit rapport schept duidelijkheid over de behandeling van werkgerelateerde klachten. Conclusie van het rapport:Behandeling van werkgerelateerde problemen is uitgezonderd van de te verzekeren prestatie van de Zvw. Wij interpreteren de regelgeving zo dat […]

Weer gaan wandelen met de niet nagekeken schoen….

Soms wordt een werknemer na een rustpauze (van bijvoorbeeld 6-8 weken) weer bevolen te gaan werken. Dat kan goed zijn…..maar niet: zonder probleemanalyse! Er moet altijd een probleemanalyse plaatsvinden, zoals met de BBTI (Blankert Burnout Trigger Inventory) – https://burnout.nl/sb_wp/wp-content/uploads/2020/06/BBTI-ingevuld-met-cijfers-en-tekst-1-2.docx Vergelijk het met wandelen: op een gegeven moment deed uw voet zo zeer, dat u besloot […]

Gratis loopbaan advies van kwaliteit – mooi overheidsbeleid

https://www.rendement.nl/opleiding-en-ontwikkeling/nieuws/vanaf-1-augustus-gratis-ontwikkeladvies-aan-te-vragen.html?utm_medium=Nieuwsbrief&utm_source=item_placeholder_block&utm_campaign=hr+prospect+week+32+2020

Kosten reïntegratie inspanningen voor werkgever

De kosten voor re-integratie activiteiten zijn in principe voor de werkgever. E.e.a. vloeit voort uit wetsartikel 7:658a BW  en jurisprudentie. Zie de volgende URLs: Ziektekostenverzekering prive dekt niet burnout: https://www.ziektekostenverzekering.nl/dossiers/ziektekostenverzekering-burn-out De werkgever moet betalen voor herstel van schade die voortkomt uit arbeidsomstandigheden:https://www.arbeidsrechter.nl/aansprakelijkheid-schade-werknemer-werkgever-ongeluk enhttps://www.car-uwo.nl/onderwerpenindex/ziekte-en-re-integratie/re-integratie-en-herplaatsing/verplichtingen-werkgever, doorscrollen kop ‘kosten re-integratie activiteiten’ De werkgever kan, indien deze zegt weinig […]