Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

Blog


Kenmerken van een gezonde en gelukkige werkomgeving

Hoe weten wij wat een gezonde en gelukkige werkomgeving kenmerkt? Met een ‘gezonde en gelukkige werkomgeving’ bedoelen we een werkomgeving waarbij de kans op burn-out minimaal is. Gelukkig (voor werknemers) keren de tijden. Vanaf 2001 was er eigenlijk een constante recessie, of in elk geval: overschot op de arbeidsmarkt. Richting 2007 leek het beter te […]

Burn-out preventie

Om aan burn-out preventie te doen, is het eerst nodig omvangrijk en diepgaan te begrijpen hoe burn-out ontstaat. Een lijstje met ‘tips en trucs’ voor preventie, of een wellness programma, zal niet helpen. Om zich in te lezen in ‘hoe burn-out ontstaat’ bevelen wij aan onze artikelen te lezen over burn-out oorzaken: 1. https://burnout.nl/sb_wp/oorzaken-van-burn-out/6-organisatiegebieden-van-burn-out/ 2. […]

Afgezien van de omgeving – wat maakte het persoonlijk en emotioneel mogelijk dat je burn-out werd?

Behalve de reeds aangehaalde chronische stress spelen gewoonlijk een rol: Het ontkennen van eigen behoefte, of zelfs de ‘onderdrukking van het gewaarzijn’ van eigen behoeften. Kleine voorbeelden zijn: het overslaan van pauzes, het overslaan van drinken halen, het overslaan van irritatie, het onderdrukken van neigingen tot ontspanning etc. Vrijwel altijd ten behoeve van een ‘JARENLANG […]

Burn-out: omgeving of persoon? Anaylse-tools

Burn-out (zie definitie) is bijna nooit ‘alleen omgeving’ of ‘alleen persoon’. Het is de kunst: om stelselmatig burn-out veroorzakende situaties ter herkennen mensen die in veel situaties risico op burn-out lopen ook te identificeren als ‘gevaarlijk dicht bij burn-out’ maar verder te erkennen dat de meeste mensen prima kunnen bijdragen ZONDER burn-out mits maar de […]

Burn-out en cultuur – de cultuurdimensies van Hofstede en Trompenaars

Burn-out ontstaat door een ‘on-evenwicht’ tussen het individu en de werkomgeving. ‘Burn-out is an ecological disease’ zei James Carroll al in 1979. Op deze pagina zullen we meer stilstaan bij werkprocessen en cultuuraspecten die burn-out bevorderen. ‘Cultuur’ dreigt op zich een containerbegrip te worden, daarom beschouwen we hier ‘cultuur’ volgens de wetenschappelijke dimensies van Hofstede […]

‘Scientific management’ – Taylorisme – en haar burn-out slachtoffers

Uit de verhalen van burn-out-e medewerkers, en uit hun BBTI inventarisaties (click BBTI ingevuld met cijfers en tekst 1-2) blijkt op werkplekken steeds meer Taylorisme te overheersen – met burnout als gevolg. Taylorisme – of de synoniem ‘scientific management’ werd populair in de jaren 30 van de twintigste eeuw. F.W. Taylor was een ‘management guru’ ‘vant […]

Analyseren door welke werk- en privé-aspecten uw burn-out is ontstaan

BBTI: ‘Blankert Burnout Inventory Trigger’ Deze inventarisatie meet de burn-out triggers – klik hier (2A4 word) BBTI ingevuld met cijfers en tekst 1-2. Overschrijf de woorden en cijfers uit het voorbeeld met eigen woorden en cijfers. Deel A: 19 energie ‘vreters’ (potentieel emotioneel uitputtende factoren, MBI dimensie 1) voor op het werk, Deel B: 12 potentieel […]

6 (organisatie)gebieden van burn-out

Een of meer burn-outs in een organisatie duidt vaak op aspecten van een organisatie die niet in orde zijn. Bij een individuele burn-out-er speelt vaak de ‘blaming game’, de werkgever en leidinggevende schuiven de schuld voor de burn-out graag in de schoenen van de werknemer. Maar meer overkoepelend gezien blijkt een organisatie vaak op éen […]

Huisarts en psycholoog zeggen ‘burn-out’ maar bedrijfsarts (werkgever) schrijft werkhervatting voor

Het komt vaak voor dat huisarts en psycholoog zeggen dat je burn-out bent, maar dat de bedrijfsarts toch ‘beveelt’: ‘Werkhervatting’, bijvoorbeeld 4×4 uur. We leggen hier uit hoe het juridisch zit, en wat je er praktisch het beste tegen kunt doen. Tip 1). Aan uitspraken van deskundigen ‘je bent burn-out’ heb je niet zoveel in […]

Het sprookje van cortisol bij burn-out

Omdat zelfs artsen soms geloven dat bij burn-out verhoogd cortisol meetbaar zou zijn, bij deze een ontmaskering van het sprookje. Ca. 20 minuten na de aanmaak van cortisol begint een negatieve feedbackloop, zodat weer minder corticol wordt aangemaakt. Dat mechanisme wordt hier beschreven: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3854162/ De HPA-as kan, bij langere duur van burn-out, wel dysfunctioneel worden, […]