Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

Blog


PW net legt ziekmelding uit

https://www.pwnet.nl/instroom/nieuws/2021/05/de-regels-bij-ziekteverzuim-en-de-invloed-van-corona-10138259?io_source=www.google.com&_ga=2.4120176.1596232227.1621521667-1285552192.1602082791

De werkgever beslist over herstel trajecten, het inzetten van tests en nog veel meer – niet de bedrijfsarts

Soms vergeten werkgevers dat zij eindverantwoordelijk zijn voor ziekte en herstel van een medewerker. Een enkele werkgever gaat blind achter een bedrijfsarts aan, zelfs als een bedrijfsarts verzuimt de NVAB richtlijn burnout te volgen H&W_NVAB-12_LESA_LR_overspanningburnout terwijl de bedrijfsarts dat volgens BW art. 7:453 wel verplicht is. Hier het arbeidsrecht dat de werkgever eindverantwoordelijk houdt: https://vangelderen.nl/arbeidsrecht/ziekte/loondoorbetalingsplicht/aansprakelijkheid-bedrijfsarts-arbodienst/

Burnout in ICD-11 (International Classification of Diseases – WHO)

The ICD-11 will be published only in 2022, but the code for burnout is already available: QD85: see https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/129180281

Ouderlijke burnout

Voor het eerst is er een test voor ‘ouderlijke burnout’. Uiteraard kon al gebruikt worden gemaakt van de BAT (Burnout Assessment Tool) in het Nederlands voor niet-werkenden, maar nu is ook een test ontwikkeld voor parental burnout. De tests is in het Frans, misschien kunt u de pagina online vertalen met google, misschien verschijnt er […]

Rights and obligations of burnout employee towards employer

You have the following rights: seeing a company doctor (though beware: a company doctor, bedrijfsarts, is paid by the employer and is supposed to advise the employer; it is not the one who is supposed to ‘treat’ you, though he may give advices right to do the burnout tests SCL-90 Ubos and 4DKL as mentioned […]

Grote toename psychisch verzuim – TNO – over 2020

Lees hier het HR artikel: https://www.hrpraktijk.nl/topics/ziekteverzuim-re-integratie/nieuws/grote-stijging-verzuimdagen-vanwege-psychische?utm_source=2021_HR_Nieuwsbrieven&utm_medium=email&utm_campaign=2021_HRPraktijk_Signaal&utm_content=20210203%20HRP%20Signaal&tid=TIDP4690253XDEBEA4FE17B84FAA80D15D35D2CC653BYI4 De rapport van TNO, Arbobalans 2020, vind je hier: TNO-2020-arbobalans

Uitzender of inlener verantwoordelijk voor arbeidsomstandigheden? (en indirect voor burnout)

Soms wordt een medewerker gedetacheerd, en werkt deze fulltime bij een ‘inlener’. Als het dan mis gaat: werknemer wordt burnout, arbeidsgerelateerd, wie is dan verantwoordelijk? Onderstaande tekst en link geven duidelijk antwoord: inlener is verantwoordelijk: Volgens de Arbowet is de inlenende werkgever zowel verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn eigen, vaste werknemers, als die van […]

Why would an employer pay for burnout recovery coaching?

There are several reasons why an employer would mostly like to pay for burnout recovery coaching: 1) legal obligation, mainly: https://www.arbeidsrechter.nl/aansprakelijkheid-schade-werknemer-werkgever-ongeluk (like after ‘work accident’) and the principle of ‘goed werkgeverschap’ BW art. 7:611, ‘good employership’ 2) employer is controlled by UWV; in case employee writes to UWV sickness department PO Box 57015  1040 CT […]

PvA – Plan van Aanpak – blanco voorbeeld en ingevuld fictief voorbeeld

Wet Verbetering Poortwachter (WvP) zegt dat werknemer en werkgever consensus moeten bereiken over het plan van aanpak. Hier is een voorbeeld format, blanco, plan van aanpak: blanco-PLAN-VAN-AANPAK-nieuw-gemaakt-in-Word En hier een voorbeeld van een ingevuld format (namen en inhoud zijn fictief): ingevuld-vb-Coenen-fictieve-naam-alle-data-fictief-PLAN-VAN-AANPAKdocx Als je per se Stichting Burnout wilt, kun je dat bijvoorbeeld in je plan van […]