Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

Blog


Vaststellingsovereenkomst bij burn-out – wat te vragen: 282.500 euro

Als een werkgever je een vaststellingsovereenkomst ‘aanbiedt’ bij burn-out, wil hij dus de wet ontduiken, en wel: de Wet Verbetering Poortwachter inclusief herstelbetaalverplichtingen, ziekteloon, bezava en bezavakosten etc. Een vaststellingsovereenkomst is bij ziekte verboden. Meldt het de arbeidsinspectie. Als je de vaststellingsovereenkomst tekent, heb je geen recht meer op: betaling herstel door werkgever, ziekteloon, WW […]

‘Help! Ik dreig te worden ontslagen, terwijl ik burn-out ben’

Gemene werkgever is dat dan! Het is dan zaak om zo snel mogelijk de tests te maken die in de burnoutrichtlijn staan (https://nvab-online.nl/sites/default/files/bestanden-webpaginas/MDRL_Overspanning-Burnout.pdf), en met die tests een diagnose op schrift te laten opstellen, zoals beschreven op: https://burnout.nl/sb_wp/diagnose/burn-out-diagnose-hoe-herken-je-een-burn-out/ en de testresultaten mee te nemen naar een van volgende psychologen (graag zelf aanschrijven): Amsterdam-Noord: vanaf 1 […]

Als een bedrijfsarts burn-out niet erkend, en de richtlijn burn-out niet volgt….

Als een bedrijfsarts burn-out niet erkent, en de richtlijn burnout inclusief tests niet volgt….kun je naar het medisch tuchtcollege gaan en winnen als je dossier goed in elkaar steekt. Ziehier de overwinning van J.A., op de bedrijfsarts die bleef ontkennen: https://tuchtrecht.overheid.nl/nieuw/gezondheidszorg/uitspraak/2019/ECLI_NL_TGZCTG_2019_250

Burn-out in the Netherlands: additional challenges for non-Dutch speakers/expats

It is not easy to be burn-out in the Netherlands, as non-Dutch speaker or expat. Part of the employers, including company doctors that are hired as spokesmen by the employers, tries to abuse the fact you cannot understand Dutch, and cannot access Dutch law. Partly because Dutch law has its own concepts that cannot be […]

Burn-out en Ergatis

Wij (Stichting Burnout) krijgen veel emails van werknemers die ontevreden zijn over Ergatis. Kijk ook op http://maps.google.com, daar zie je deze ontevredenheid over Ergatis op de diverse vestigingen terugkomen. Het patroon is altijd hetzelfde: Ergatis doet alsof beroepsziekten, zie http://beroepsziekten.nl met bijbehorende richtlijnen, niet bestaat. In geval van burnout word je psychiatrisch getest, m.b.v. DSM […]

Voorbereiding op bedrijfsarts – bij burn-out

Print de burnout richtlijn in twee voud – https://nvab-online.nl/sites/default/files/bestanden-webpaginas/MDRL_Overspanning-Burnout.pdf – en neem hem mee naar de bedrijfsarts. Eis dat de bedrijfsarts de tests af neemt, en zich aldus aan de professionele standaard houdt, art. 7:453 BW. Dat is eigenlijk het enige dat moet gebeuren in een gesprek met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts moet zich een […]

GGZ en burn-out: wat doe je ermee?

Gelukkig is het maar een kleine minderheid van werkgevers, maar een aantal stuurt burnoute medewerkers naar de ggz. Dit is totaal misplaatst, omdat: burnout onder arbeidsomstandigheden/arbo valt, en onder http://beroepsziekten.nl burnout totaal niet in DSM en psychiatrie voorkomt ggz/gz totaal geen verstand heeft van burnout. Waarom doen deze werkgevers dat dan? Om een paar redenen: […]

Voorbeeld van zeer nauwe blik GZ/GGZ – en ‘mishandeling’ burn-out

Zoals bekend heeft de GZ/GGZ een zeer nauwe blik: het moet in het boek DSM staan, uitgave van Amerikaanse psychiaters, ‘anders bestaat het niet’. Vele niet psychiatrische ziekten worden dus met opzet totaal genegeerd. Over burnout is heel veel geschreven in de wetenschap, zie Google Scholar – http://scholar.google.com. Maar om zelf geld te verdienen deinst […]

Burn-out: herstellen of reïntegreren zonder deskundige externe burn-out herstelinterventie gaat niet.

Burn out: reïntegreren zonder deskundige externe burnoutherstelinterventie gaat niet. Sommigen, doorgaans met weinig ervaring in burnout, denken dat bij burnout reïntegratie kan zonder externe burnoutherstelinterventie. Dat gaat echter fout: de werknemer valt binnen korte termijn weer uit. Bekend zijn de ‘draaideurreintegratievoorstellen’ van sommige bedrijfsartsen: om de twee maanden werkhervatting voorschrijven (wat eigenlijk de werkgever moet […]

De invloed van Bezava bij burn-out

Bezava en de invloed op werkgevers en bedrijfsartsen Bezava is een afkorting voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Het is ingevoerd in 2014 en heeft een enorme invloed op het gedrag van de werkgever en de bedrijfsarts als zij een burn-out vermoeden. Het komt erop neer dat bij een ‘ziek uit dienst’ de werkgever […]