Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

Blog


Maltreatment of EU workers in the Netherlands common practice at first signs of illness/burnout

Almost half of the mails we get, as Stichting Burnout, are from EU citizens 25-35 years old that flew in to the Netherlands to have a high level job (higher education, mostly university). Almost all of them did and do not care to learn Dutch. We don’t mind that, but…. …..it strikes us that when […]

Last van kind(eren) bij thuiswerken, teveel stress?

Dan is dit een oplossing. Wij zijn een serieuze site en organisatie, maar sporatische humor moet ook kunnen.

Heb je hevige ruzie met de werkgever en zit het muurvast? Wil de werkgever ook geen burnoutherstel betalen? Dan is hier een spoor 3 oplossing!

Meer lees je erover op https://vanwerknaarwerk.info/medewerkers/ Dan ben je de stress van de oude werkgever in éen klap kwijt! Informeer wel naar je rechten en plichten bij deze spoor 3 oplossing. Informeer ook of de partij die je ‘overneemt’ in tegenstelling tot de oude werkgever WEL een burnouthersteltraject van Stichting Burnout betaalt. Bedenk dat je […]

RIV wordt leidend na 2 jaar ziek

Oordeel van bedrijfsarts wordt leidend bij RIV-toets Loonzaken Per 1 september 2021 gaat de verzekeringsarts uit van het verslag van de bedrijfsarts bij de beoordeling van de re-integratie-inspanningen. Zo moeten disputen rond de RIV-toets worden teruggedrongen. Op dit moment leunt de werkgever leunt op het oordeel van de bedrijfsarts bij de begeleiding en re-integratie van […]

In eerste jaar plan van aanpak vergeten te schrijven?

Een werknemer mailt ons, ‘help, in eerste jaar plan van aanpak vergeten te schrijven’. De mail en een antwoord. Nog binnen het jaar ben ik gaan re-integreren na een burn-out en dat gaat opzicht redelijk. Nu komen er echter veel zaken op me af waar ik geen verstand van heb en weet niet waar en hoe […]

The free choice of burnout coach/psychologist

The WGBO (Medical Treatment Agreement Act) provides a free choice of doctor for the patient, and by extension the patient’s free choice of therapist. Also art. 8 ECHR (European Convention on Human Rights) says that you only have to share your private life with whoever you choose. Science has known for decades (Google Scholar) that […]

Spoor 1 en 2

De wetgever wil graag dat zieke werknemer terug gaan naar de eigen werkgever, eventueel oude werkstek (=spoor 0). Pas als dat om redenen niet kan, en/of spoor 1 reïntegratie een jaar lang niet is gelukt, kunnen werkgever en werknemer samen besluiten tot spoor 2 = herstellen van ziekte en tegelijk naar buiten kijken, outplacement. Het […]

Wie betaalt mijn burnout herstel? Zorginstituut NL

Geachte XXX, Bedankt voor uw melding. Wij hebben recent hierover een rapport uitgebracht: ‘Bevorderen van participatie van cliënten met een psychische stoornis’. Dit rapport schept duidelijkheid over de behandeling van werkgerelateerde klachten. Conclusie van het rapport:Behandeling van werkgerelateerde problemen is uitgezonderd van de te verzekeren prestatie van de Zvw. Wij interpreteren de regelgeving zo dat […]

‘Waarom zou ik niet voor HSK kiezen?

Dank voor uw belangstelling. HSK is goed in het behandelen van depressie, met jong psychologes, protocollair, die dat uitstekend doen. HSK volgt de NVAB richtlijn voor burnout met tests totaal niet: https://nvab-online.nl/richtlijnen/richtlijnen%20NVAB/richtlijn-overspanning-en-burnout Burnout ligt ze (=HSK) niet: ze hebben geen eigen burnout herstelprogramma, veel HSK klanten komen daarna bij ons, HSK fraudeert met burnout: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ggz-aanbieder-krijgt-boete-van-vier-ton-voor-onterechte-burn-outdeclaraties~b5c740bd/#:~:text=De%20Nederlandse%20Zorgautoriteit%20(NZa)%20heeft,de%20jaren%202013%20tot%202016. […]

Weer gaan wandelen met de niet nagekeken schoen….

Soms wordt een werknemer na een rustpauze (van bijvoorbeeld 6-8 weken) weer bevolen te gaan werken. Dat kan goed zijn…..maar niet: zonder probleemanalyse! Er moet altijd een probleemanalyse plaatsvinden, zoals met de BBTI (Blankert Burnout Trigger Inventory) – https://burnout.nl/sb_wp/wp-content/uploads/2020/06/BBTI-ingevuld-met-cijfers-en-tekst-1-2.docx Vergelijk het met wandelen: op een gegeven moment deed uw voet zo zeer, dat u besloot […]