Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

Blog


Employer has to pay ‘reintegration costs’, ‘reintegratiekosten’

That the employer has to pay reintegratiekosten: Tegemoetkoming van de re-integratiekosten door het UWV Aansprakelijkheid voor schade werknemer / werkgever and burnout recovery is not covered by health insurance.

Hoe hoort het eigenlijk rond reïntegratie? UWV werkwijzer Poortwachter 1 juni 2021

De UWV werkwijzer van 1 juni 2021 rond de Wet Verbetering Poortwachter: https://www.uwv.nl/werkgevers/images/werkwijzer-poortwachter.pdf Een kortere ‘quickstart’ is hier te lezen: https://www.uwv.nl/werkgevers/Images/quick-start.pdf

Wie bepaalt of de werknemer ziek is?

Wie bepaalt of de werknemer ziek is? HR Praktijk geeft antwoord: https://www.hrpraktijk.nl/topics/ziekteverzuim-re-integratie/nieuws/wie-bepaalt-werknemer-ziek?utm_source=2021_HR_Nieuwsbrieven&utm_medium=email&utm_campaign=2021_HRPraktijk_Signaal&utm_content=20211506HRP%20Signaal&tid=TIDP5021684XF5E9BB58E5B445D2811EDBB50C541074YI4 ‘Onderbouwing hoeft niet’ staat er – als u toch zenuwachtig bent wegens kritische werkgever, doe dan de BAT, Burnout Assessment Tool, op https://bat.wechange.be , printscreen de uitkomst en stuur die naar werkgever cc bedrijfsarts. Wil je helemaal zeker zijn? Laat dan een diagnose op […]

BAT – Burnout Assessement Tool – nu gratis online met online interpretatie

Nu, in 2021, is de BAT (‘Burnout Assessment Tool’, in 2019 gemaakt door de KU Leuven, met de bekende burn-out professor W. Schaufeli) gratis online beschikbaar, met een onmiddellijke interpretatie: https://bat.wechange.be/nl-nl/ Dat geeft nog geen volledige diagnose, maar wel goede houvast, of je burn-out bent of er dicht tegen aan zit. Voor wie het grondig […]

Bekende Nederlanders met burn-out: voorbeeld-herkenning

Bekende Nederlanders zijn in die zin gunstig dat we ze allemaal kennen en ze een gemeenschappelijk gedeeld voorbeeld zijn (voorbeeld in neutrale zin).   Staatssecretaris ‘t Woud neemt 3 maanden ziekteverlof wegens burnout: Minister van Economische Zaken Van ‘t Wout legt functie neer vanwege burn-out | NOS (juni 2021) Eerder nam overwerkte Pieter Omtzigt 16 […]

Plan van Aanpak – pva – voorbeeld

Hier is het UWV format van plan van aanpak, met invulling van Stichting Burnout als herstel-partij: UWV Plan van aanpak met vermelding SB Werkgever en werknemer dienen consensus te bereiken over het plan van aanpak. Met vermelding van Stichting Burnout als herstelpartij maakt u goede kans uw wens te verwezenlijken. Onderstaand is een ander format […]

Mentale energie en burn-out: een vogelvlucht na 25 jaar burn-out in Nederland

Een mooi overzicht over 25 jaar burn-out in Nederland krijgt u via de afscheidsrede van prof. dr. Wilmar Schaufeli, 2019 Universiteit Utrecht: https://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/535.pdf

‘Draaideur reintegratie’ komt vaak voor bij burn-out

Het komt vaak voor dat een bedrijfsarts (wellicht onder druk van werkgever) te snel, en zonder echte probleemanalyse (‘waardoor komt de burn-out’? – zie o.a. BBTI BBTI-ingevuld-met-cijfers-en-tekst-1-2-1, en andere mogelijkheden om diepgang te krijgen in de burn-out) en zonder burn-out herstel coaching de werkvloer op sturen.   Typisch is dan bijvoorbeeld na een paar weken […]

De beste 10 bedrijfsartsen van Nederland

Google maps en zorgkaartnederland.nl geven goede houvast ten aanzien van de kwaliteit van een dienstverlener. Wij zijn eens nagegaan op https://www.zorgkaartnederland.nl/bedrijfsarts welke bedrijfsartsen meer dan 10 waarderingen hebben (= ‘representatief’) met een cijfer van 8 of hoger. Wij komen tot de volgende rij. Overigens is het opvallend dat na deze (zeer) positieve waarderingen dat het cijfer […]

PW net legt ziekmelding uit

https://www.pwnet.nl/instroom/nieuws/2021/05/de-regels-bij-ziekteverzuim-en-de-invloed-van-corona-10138259?io_source=www.google.com&_ga=2.4120176.1596232227.1621521667-1285552192.1602082791